Follow us on :

Anne ve Babanın Çocuklarını Dövmesi Tedip Hakkı Kapsamında Sayılır mı?

Yargıtay birçok kararında çeşitli nedenlerle anne ve babanın çocuklarını dövmesi tedip hakkı kapsamında değerlendirmemiştir.

TCK’nın 232. maddesinde, anne ve babanın velayetleri altında bulunan çocukları üzerinde terbiye haklarının olduğu belirtilmekle birlikte maddenin devamında terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişilerin, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Telefon İle Vakit Geçirerek Okula Geç Kalan 10 Yaşındaki Çocuğun Dövülmesi Tedip Hakkı Kapsamında Değildir

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/19919 sayılı kararı, suç tarihinde 10 yaşını doldurmuş olan katılanın telefon ile vakit geçirerek okula geç kalması üzerine sanığın katılanın baldırına ayakkabı ile vurarak dosyada mevcut raporda belirtildiği üzere basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralayan sanığın eyleminin sübuta erdiği ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak, alt soyu olan katılan çocuğa karşı kasten yaralama suçunun tüm unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, sanığın söz konusu eyleminin tedip ve terbiye hakkı kapsamında olduğundan bahisle yasal olmayan gerekçe ile sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Televizyonun Sesini Kısmayan Kardeşini Döven Sanığın Eylemi Tedip Hakkı Kapsamında Sayılmamıştır

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/9632sayılı kararı, sanığın olay günü kardeşi olan mağduru televizyonun sesini kısması konusunda uyardığına ancak kardeşinin kendisini dinlememesi üzerine kardeşinin boynunu tutarak ittirdiği ve bir tokat attığında dair ikrar içeren savunmasına ve yine mağdurun aldırılan adli raporunda boynunda çok sayıda tırnak izinin meydana geldiğinin bildirilmesine göre, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine sanık hakkında “parçalanmış bir aile yapısı bulunmakla bu koşullar altında sanık olan mağdurun abisinin de tedip hakkı bulunduğu kanaatine varıldığı bu nedenle sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Babanın Kızına Vurması Tedip Hakkı Kapsamında Değerlendirilmemiştir.  

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/855sayılı kararı, sanığın suç tarihinde mağdur kızına askerlik yapan erkek arkadaşını görmeye farklı bir ile gitmesi üzerine çıkan tartışmada bir iki tokat attığına dair ikrar içeren savunmasına ve mağdurun aldırılan adli raporunda sağ diz yumuşak doku travması meydana geldiğinin bildirilmesine göre, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine sanığın eyleminin “mağdurun annesi olması nedeni kızı üzerinde terbiye ve tedip hakkının olduğunu düşünerek hareket etmesi nedeniyle hakkın kullanılması kapsamında kaldığı” şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Kararda bir babanın kızına vurması tedip hakkı sınırları içerisinde kabul edilmemiştir. Dolayısıyla bu eylemi yapan babanın kızını dövmesi cezalandırılmıştır.

Ağlayan Bebeğe Tokat Atılması Tedip Hakkı Kapsamında Değildir

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2019/22780sayılı kararı, sanığın yaramazlık yapan 7 aylık bebeğine tokat attığına dair ikrar içeren savunmasına, mağdurun annesinin aşamalarda alınan sanığın ağlayan bebeğine tokat attığına dair beyanına göre, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine “her ne kadar mağdurun yaşı çok küçük olsa da yaramazlık yapan çocuğunun ensesine hafif şekilde vuran babanın eyleminin Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen tedip ve terbiye hakkı sınırlarında olduğu” şeklindeki olaya uygun düşmeyen ve yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Babanın Sigara İçen Çocuğuna Tokat Atması Tedip Hakkı Kapsamında Değerlendirilmemiştir. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2019/21618sayılı kararı, oğlu olan mağduru sigara içerken görmesi üzerine yüzüne iki tokat attığına ilişkin sanığın ikrarı ve mağdur beyanları karşısında, sanığın sabit olan üzerine atılı kasten yaralama suçundan mahkumiyetine karar verilmesi yerine, “eyleminin tedip hakkı kapsamında kaldığı, suç oluşturmadığı” şeklindeki olaya uygun düşmeyen ve kanuni olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Kapıyı Tekmeleyen Torununa Vurmak Tedip Hakkı Kapsamında Değerlendirilmemiştir. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2019/3490 sayılı kararı,  mağdurun sokakta arkadaşları ile tartışması nedeniyle sinirli olarak eve geldiği, kapıyı tekmelediği ve orada bulunan eşyaların sanığa fırlattığı, sanığın uyarılarını dikkate almadığı, bunun üzerine sanığın torunu olan mağdura oklava ile vurarak adli raporunda belirtildiği şekilde yaraladığı olayda, atılı suçtan mahkumiyeti yerine, “sanığın eyleminin, torunu olan mağdura tedip hakkı kapsamında kaldığı” şeklindeki olaya uygun düşmeyen ve yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Kızının Arkadaşının Evinden İzinsiz Para Aldığını Öğrenen Babanın Şiddeti Tedip Hakkı Kapsamında Değerlendirilmemiştir. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2018/7128sayılı kararı, sanığın, kızı olan mağdurun bir arkadaşının evinden izinsiz para aldığını öğrenmesi üzerine bu olaya kızarak haksız tahrik altında kızı olan mağdurun yüzüne 6-7 defa tokat vurarak adli raporunda belirtildiği şekilde yaraladığı olayda, atılı suçtan mahkumiyeti yerine, “sanığın tedip hakkı nazara alındığında sanığın amacının kızını dövmek değil, o anda kontrolünü kaybetmiş olmanın verdiği refleks şekilde hareket ettiği, kastının bulunmadığı” şeklindeki olaya uygun düşmeyen ve yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Alkollü Olan ve Taşkınlık Çıkaran Çocuğa Vurulması Tedip Hakkı Kapsamında Değerlendirilmemiştir. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2017/7800sayılı kararı, Suç tarihinde ileri derecede alkollü olan mağdurun taşkınlık çıkarması ve taşkınlıklarına devam etmesi üzerine sanığın oğlu olan mağduru elleriyle darp etmek suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilir şekilde yaraladığı, buna ilişkin dosya içerisinde … Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün 19/02/2014 tarihli raporunun mevcut olması karşısında, mahkumiyeti yerine 5237 Sayılı TCK’nin 232/2 maddesinde örtülü biçimde tanımlı olan tedip hakkının kapsamının geniş yorumlanarak yasal olmayan gerekçeyle sanık hakkında beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Sanığın Birden Fazla Kez Evden Kaçan Kızına Tokat Atması Tedip Hakkı Kapsamında Sayılmıştır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2014/30559sayılı kararı, Olay tarihinde 16 yaşında olan ve birden fazla kez evden kaçan mağdura yönelik babası olan sanığın bir kez tokat atması şeklinde gerçekleşen eylemde, babanın mağdura yönelik tedip hakkını kullandığına dair kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Anne ve babanın çocuklarını dövmesi tedip hakkı kapsamında sayılıp sayılmamasına göre beraat ya da mahkûmiyet ile sonuçlanmaktadır. Bu itibarla eylemin doğru nitelendirilip savunmanın bu doğrultuda yapılması önem taşımaktadır.

Kasten yaralama suçuyla ilgili her türlü hukuki sorun ile ilgili olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.