Follow us on :

Banka Hesabı Kiralama Cezası

Esasen Türk Ceza Kanununda banka hesabı kiralama cezasına ilişkin bir eylem tanımlanmış değildir. Bununla birlikte, dolandırıcılık eylemine iştirak etmemesine rağmen banka hesabını komisyon karşılığı kullandırma veya maddi bir beklenti içerisine dahi girmeksizin sadece yardım amaçlı gerçek dolandırıcılara banka hesaplarının verilmesi durumunda Nitelikli Dolandırıcılık Suçu gerçekleşmektedir.

Bu durumda uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere çeşitli yöntemlerle mağdurları dolandıran kişilere hiç ulaşılamazken banka hesaplarını dolandırıcılık suçunda kullanılacağını bilmeden başkalarına verenler hakkında soruşturma işlemleri başlamaktadır. Ne yazık ki daha da kötüsü dolandırıcılarla birlikte hareket etmeyen, banka hesaplarına gelen dolandırıcılık suçundan kaynaklı paralarla hiçbir ilgisi olmayan kişiler, çoğu zaman gerçek dolandırıcılara ulaşılamaması nedeniyle haklarında iddianame düzenlenmekte ve ağır ceza mahkemelerinde sanık olarak yargılanmaktadırlar.

Banka hesaplarını kiralamaları veya maddi bir beklenti içerisine girmeden kullanmaları için başkalarına vermeleri nedeniyle ağır ceza mahkemesinde nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmak her ne kadar çok kötü bir durum olsa da daha kötüsü açılan bu davadan ceza almak ve hükümlü durumuna düşmektir.

Banka Hesabımı Başkasına Kullandırdım Ne Yapmalıyım?

High View Laptop Black Shopping Card 23 2148670030 1
Banka Hesabı Kiralama Cezası 4

Dolandırıcılık suçunu işlemeyi düşünenler hele bir de bu suçu bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması gerçekleştirecek olanlar kesinlikle ne kendi adlarına kayıtlı telefon numaralarını ne de banka hesaplarını kullanmaktadırlar. Telefon hattı olarak yabancı uyruklu kişiler adına açılan ve patates hat ya da açık hat olarak bilinen numaraları kullanmaları nedeniyle dolandırıcılık suçunun mağduru olan kişinin arandığı telefon numarası üzerinden gerçek faile ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmektedir.

Bu durumda ortada sadece dolandırıcılık suçunun mağduru olan kişinin gönderdiği banka hesap numarası kalmaktadır. Bu hesap numarası da yukarıda da değinildiği gibi banka hesabını komisyon karşılığı kullandırma hatasına düşmüş kişiye ait olmaktadır.

Peki Bir Kişi Komisyon Karşılığı veya Başka Bir Nedenle Banka Hesabını Kullandırmışsa Ne Yapmalıdır?

Dolandırıcılar genellikle sosyal medya üzerinden ve son günlerde sıklık ile de telegram aracılığı ile iletişime geçtikleri kişilere banka hesaplarını kullandırma karşılığında çeşitli miktarlarda ödeme yapacaklarını ve banka hesaplarının sahipleri açısından hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını söyleyerek onları ikna etmekte ve bir anlamda dolandırıcılık suçuna onları da dahil etmektedirler.

Elbette bu suçun faili olmaktan kurtulmanın en kolay yolu bu eyleme hiç iştirak etmemek ve tanıdık olmayan ve hatta tanıdık kimselere dahi banka hesabının kullandırmamaktır. Ama eğer banka hesabı bir şekilde dolandırıcılara verilmiş ve sonrasında bir problem olduğu anlaşılmış ise masumiyeti kanıtlama adına dolandırıcılar ile yapılan yazışmalar kesinlikle muhafaza edilmelidir. Bu süreçte kullanılan telefon elden çıkarılmamalı ve gerektiğinde inceleme talep edilebilmesi için bekletilmelidir. Bunun yanında herhangi bir soruşturma başlatılmamış olsa dahi hemen kolluk birimine gidilerek olay ayrıntılı bir şekilde anlatılmalı ve resmi olarak kayda geçmesi sağlanmalıdır.

Banka hesabını kullandıran kişilerin hesabına gelen paralar teslim edilmeden önce hesabı kullanan kişilerin kimlik belgelerinin fotoğrafı çekilmelidir.

Eğer bu sayılanlar yapılmamış ya da yapılsa dahi savcılık tarafından soruşturma başlamış ise artık bu aşamada tek yapılacak şey dolandırıcılar ile birlikte hareket edilmediği yönünde savcılık makamının ikna edilmesidir. Bunun için masumiyeti ortaya koyacak bazı hususların araştırılması talep edilmelidir. Savcılık sürecinde banka hesabını komisyon karşılığı kullandırma eylemine girişmiş insanlar suçsuz olduklarını ispatlarlar ise haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve dava açılmadan dosya kapanır.

Bunun yanında savcılık makamı banka hesaplarını kullandıranlar hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğunu düşünür ise ağır ceza mahkemesine dava açar. Bu durumda artık sanık sıfatı kazanılacağından mahkemede beraat alınabilmesi için gerekli hukuki savunmaların yapılması zaruridir. Ağır ceza mahkemesi de ikna olmaz ve cezaya hükmederse yargılamayı yürüten mahkemenin bağlı bulunduğu Bölge adliye Mahkemesine istinaf dilekçesi ile başvurulmalıdır.

Bu hususta daha ayrıntılı bilgi edinmek için

Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış ve

Haksız Yere Dolandırıcılık İle Suçlanmak başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Banka Hesabı Kiralama Cezası

3D Rendering Credit Card With Bank Building Clipping Path Included 582173 343 1
Banka Hesabı Kiralama Cezası 5

Daha önce de bahsedildiği üzere banka hesabı kiralama suçu şeklinde bir suç Ceza Kanununda düzenlenmiş değildir. Ancak gerçek dolandırıcılar kiraladıkları ya da başka şekillerde elde ettikleri banka hesaplarını dolandırıcılık eyleminde kullandıkları için suç oluşmaktadır.

Dolandırıcılık suçunun cezası Türk Ceza Kanununun 157. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Bunun yanında banka hesapları kiralan kişiler hakkında daha ziyade Türk Ceza Kanununun 158. Maddesine göre ve Nitelikli Dolandırıcılık suçundan dava açıldığı görülmektedir. Çünkü dolandırıcılık eylemi genellikle bu maddenin f fıkrasında düzenlenen “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” ya da l fıkrasında düzenlenen “Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle” gerçekleştirilmektedir.

Hal böyle olunca da banka hesabı kiralama cezası artmaktadır. Nitelikli Dolandırıcılık suçunun  cezasının dört yıldan, on yıla kadar hapistir. Bunun yanında adli para cezasının miktarı da suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Dolandırıcılık Suçunda Ağır Ceza Avukatının Önemi

Director Signing Documents With Fashion Pen High Quality Photo 114579 12237
Banka Hesabı Kiralama Cezası 6

İnternetin daha yoğun kullanılmasıyla birlikte dolandırıcılık suçunun her geçen gün yeni yöntemlerle işlenir hale geldiği anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak mağdur sayısı artmaktadır. Dolandırıcılık suçunun failleri ise tespit edilmeyecekleri düşüncesiyle daha da cesaretli bir şekilde bu suçu işlemeye devam etmektedirler.

Dolandırıcılık suçunun mağduru olunması ya da bu suçu işlemediği halde sanık durumuna düşülmesi halinde olayın seyri ve olaya etki eden faktörler ayrıntılı bir şekilde, mevcutsa delilleri ile birlikte adli makamlara aktarılmalıdır. Bu noktada Yargıtay kararlarını emsal göstermek hakkın savunulması açısından anahtar role sahip olabilecektir. 

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olmaktadır.

Dolandırıcılık suçları gibi birçoğu ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Ağır Ceza Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde, düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Ağır Ceza Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Dolandırıcılık Suçu ve özelinde“ Banka Hesabı Kiralama Cezası”,  “Banka Hesabımı Başkasına Kullandırdım Ne Yapmalıyım”,  “Banka Hesabını Komisyon Karşılığı Kullandırma”,  “Banka Hesabı Kiralama Telegram” konularında Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.