Follow us on :

Başkasına Çiçek Göndermek Suç Mu?

Yazımızda, Ceza Kanununa göre, başkasına çiçek göndermek suç mu? Yargıtay kararlarında bu eylem ne şekilde nitelendirilmektedir? Bu hareketin cezası ne kadardır ve şikayete tabi midir? Sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız.

Türk Ceza Kanununa Göre Başkasına Çiçek Göndermek Suç Mu?

Birisine isteği dışında çiçek gönderilmesi cinsel taciz veya kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını oluşturabilir.

Cinsel taciz, failin bedensel bir temas olmaksızın cinsel isteklerini tatmin etmek amacıyla başka bir kimseyi rahatsız etmesi şeklinde tanımlanabilir. Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suçtur. Bu nedenle, instagram, facebook, twitter, whatsapp gibi sosyal medya araçlarıyla  sesli, görsel veya yazılı mesaj gönderme suretiyle veya telefon gibi iletişim vasıtalarıyla işlenebileceği gibi öpücük atma, cinsel amaçla laf atmak, cinsel ilişki teklif etme gibi çok çeşitli eylemler ile de cinsel taciz suçu işlenebilir. Bu suç açısından önemli olan cinsel amaçlarla belirli bir kişiye karşı eylemin gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle aşağıda çeşitli örnekleri verileceği gibi Yargıtay içtihatlarına göre cinsel amaçla birine isteği dışında çiçek gönderilmesi cinsel taciz suçunun meydana gelmesine yol açabilir.

Bir kişiye karşı ısrarla hukuka aykırı bir davranışta bulunulması halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma  suçu oluşur. Eğer bir kişiye isteği dışında ısrarla ve birden fazla kez çiçek gönderilmiş ancak bu eylemin cinsel amaçlı yapıldığı net bir şekilde ortaya konulamıyorsa bu durumda kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşacaktır.

Türk Ceza Kanununa Göre Başkasına Çiçek Göndermenin Cezası Nedir?

Yukarıda da kısaca değinildiği gibi istememesine ve rahatsız olmasına rağmen bir kişiye çiçek gönderilmiş ise cinsel taciz veya kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşabilir.

TCK’nın 105. maddesine göre, bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak cinsel taciz suçunun aynı maddenin 2. fıkrasında sayılan durumlardan biriyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu nedenle, mesela patron olan bir kişi aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle yanında çalışan kişilerden birisine cinsel amaçlı çiçek gönderirse bu durum nitelikli hal olarak değerlendirilecek ve verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.  

Cinsel taciz suçunun basit şekli şikayete tabidir. Bu nedenle, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde  şikayet hakkı kullanılmaz ise mağdur şikayet hakkını kaybeder. Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ise şikayete tabi değildir. Savcılık eylemden haberdar olur olmaz kendiliğinden soruşturma işlemlerini başlatır ve şikayetten vazgeçilmesi davanın düşmesine neden olmaz.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçun takibi şikayete tabidir. Suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde şikayet hakkı kullanılmalıdır. Savcılık bu suç yönünden kendiliğinden soruşturma işlemelerine başlamaz.

Cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları, suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Yargıtay Kararlarına Göre Başkasına Çiçek Göndermek Suç Mu?

Yargıtay kararları incelendiğinde başkasına çiçek göndermek suç mu sorusunun cevabına yönelik kanaate erişilmesi mümkündür.

1.Yargıtay’a Göre Başkasına Çiçek Göndermenin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğuna Yönelik Kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/9359 sayılı kararı,sanığın, katılanın işyerine iki kez çiçek gönderdiği ve alkollü olarak konuşmak için gittiğinin kabul edildiği somut olayda, sanığın eylemleri, cinsel taciz suçunu oluşturur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/1802 sayılı kararı, sanığın ilgi duyduğu ve arkadaş olmak istediği müştekiye değişik zamanlarda facebook sosyal paylaşım sitesi üzerinden gönderdiği “sevmez olaydım, görmez olaydım o güzel yüzünü H. S.” ve “bir tek gülümsemem ölürüm senin H. S.” şeklindeki mesajlar ile evinin kapısına çiçek koyma şeklindeki eylemleri, cinsel taciz suçunu oluşturur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/998 sayılı kararı,sanığın, katılanla tanışmak için mesaj ve çiçek gönderme biçimindeki eylemleri, cinsel taciz suçu oluşturduğu gözetilmeden, suçun hukuki vasfında yanılgıya düşerek kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/1087 sayılı kararı, sanığın ilgi duyduğu ve arkadaşlık yapmak istediği müştekiyi değişik zamanlarda telefon ile aramak, mesaj göndermek, mektup yazmak ve katılanın başka birisi ile evleneceğini bilmesine rağmen “Sevgililer Gününde” katılanın çalıştığı okula çiçek göndermekten ibaret eylemleri, cinsel taciz suçunu oluşturur.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/7646 sayılı kararı, sanığın değişik tarihlerde arkadaşlık kurmak istediği müştekinin olumsuz yanıt vermesi üzerine ısrarlı şekilde arkadaşlık teklifini yinelemek, çiçek ve kolye vermeye çalışmak ve başkasına yar etmeyeceğini söylemek biçimindeki eylemleri, cinsel taciz suçu oluşturur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/24621 sayılı kararı, sanığın, kendisi ile aynı işyerinde çalışan müştekinin istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesi, bunu da facebooktan mesaj göndermek, not iletmek ve arabasına çiçek koymak şeklinde aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanarak icra etmesi, zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturur.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/8854 sayılı kararı,sanığın, diş doktoru olan ve muayenesini yapan mağdura yönelik çiçek göndermesi, kartvizitini vermesi, kendisini beğendiği yönünde mesaj atması şeklindeki eylemleri cinsel taciz suçunu ve muayene esnasında mağdurun göğsünü sıkmaktan ibaret eylemi de sarkıntılık suçunu oluşturur.

2.Yargıtay’ın Başkasına Çiçek Göndermeyi Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Açısından Değerlendirdiği Kararları

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2020/8 sayılı kararı,  sanığın mağdura cep telefonu numarası yazılı kartvizit ve çiçek atması, belli aralıklarla takip etmesi ve ismini sorması şeklindeki eylemleri cinsel amaç taşımayıp, mevcut haliyle rahatsız edici nitelikteki fiilleri kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilerek karar verilmesi gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek cinsel taciz suçundan mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/35506 sayılı kararı,sanık ile mağdur arasında gönül ilişkisi olduğu, mağdurun bu ilişkiye son vermek istemesi üzerine sanığın bahçe duvarına “seni seviyorum, vazgeçmem” yazması ve çiçek göndermesi şeklinde gerçekleşen olayda, ısrar unsurunun ne şekilde gerçekleştiği, bu hareketlerin salt mağdurun huzur ve sükununu bozmaya yönelik olup olmadığı ve cinsel taciz suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2020/1276 sayılı kararı,Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunun oluşabilmesi için, kanun metninde yazılı bulunan telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla, hukuka aykırı bir davranışta bulunulması eylemlerinin bir kez yapılmasının yeterli olmadığı, eylemin ısrarla tekrarlanması, süreklilik arz etmesi ve sırf kişilerin huzur ve sükununu bozma saiki ile işlenmesi gerekmektedir. Bu açıklamalar ışığında, suç tarihinde sanığın katılanın evinin kapısına çiçek ve çikolata bırakmak şeklindeki eyleminde suçun kanuni unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/6618 sayılı kararı,sanığın, boşandığı eski eşi müştekinin yaşadığı siteye giderek, istememesine rağmen ona çiçek gönderdiği, huzur ve sükununu bozma amaçlı hukuka aykırı davranışta bulunarak onu rahatsız ettiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, çiçek gönderme eyleminin suçun ısrar unsurunu oluşturmadığı gözetilerek, yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/10515 sayılı kararı, müştekinin sanık ile görüşmek istememesine rağmen sanığın müştekinin evine çiçek göndermesi ve müştekinin evine konuşmak amacıyla gitmesinden ibaret eylemler birlikte değerlendirildiğinde, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşması için gereken ısrarla rahatsız etme şartının oluşup oluşmadığı açıklanıp tartışılmadan, eksik gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Başkasına isteği dışında çiçek göndermek suretiyle oluşabilen cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları açısından her türlü hukuki probleminizde Cinsel Suçlar Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.