Follow us on :

Cinsel Saldırı Suçunda Şikâyetten Vazgeçilmesi

Yaşı küçük mağdur tarafından cinsel saldırı suçunda şikayetten vazgeçilmesi Yargıtay tarafından geçerli kabul edilmemiştir. Yargıtay bu durumda şikayetten vazgeçilse dahi sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtmiştir.

Bir suçun savcılık tarafından soruşturulması veya mahkeme tarafından yargılama yapılabilmesi için suçtan zarar gören veya mağdura şikayet hakkı tanınmıştır. Ancak bu durum takibi şikayete bağlı suçlar açısından geçerlidir.

Eğer Ceza Kanununda bir suçun takibinin şikayete bağlı olduğu belirtilmemiş ise şikayette bulunulmaması veya şikayetten vazgeçilmesi sonucu değiştirmeyecek ve savcılık olaydan haberdar olur olmaz soruşturma işlemlerine başlayacaktır. Yargılamayı gerçekleştirecek mahkeme de aynı şekilde şikayetin olup olmamasına bakmaksızın, vicdani kanaatine gere ceza veya beraat yönünde kararını açıklayacaktır.

Bunun yanında takibi şikayete bağlı olmayan bir suçla ilgili olarak (özellikle cinsel suçlarda) mağdurun yargılamanın ilerleyen aşamalarında bu eylemi takibi şikayete bağlı bir suç olarak aktarmaya başlaması ve şikayetçi olmadığını beyan etmesi durumunda Yargıtay’ın genel olarak mağdurun soruşturma aşamasındaki beyanlarına üstünlük tanıdığı ve cinsel saldırı suçunda şikayetten vazgeçilmesini kabul etmediği görülmektedir.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçilmesine İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2018/6593 sayılı kararı,

Suç: Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Hüküm: Eylem reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilerek şikayet yokluğu nedeniyle sanıklar hakkındaki hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraatlerine karar verilmiştir.

Dosya kapsamına göre, her ne kadar mağdure 23.03.2012 tarihli beyanında sanıklar … ile rıza ile ilişkiye girdiğini beyan etmişse de; mağdurenin tanıklar …,. tarafından yalın ayak ve yarı çıplak vaziyette görülmesi, tanıklar … ve … tarafından mağdureye ne olduğunun sorulması üzerine mağdurenin sanıklar tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını anlatması ve sanıklar… tarafından mağdurenin tanıklardan geri istenmiş olması, mağdurenin olayın sıcağı sıcağına alınan soruşturma aşamasındaki sanıkların cinsel saldırısına maruz kaldığına dair beyanları karşısında; mağdurenin 23.03.2012 tarihli beyanlarının tamamen sanıkları kurtarmak ve olayı gizlemek amacıyla gerçeği yansıtmayan beyanlar olduğu anlaşılmakla; mağdurenin tanıklar beyanları ve alınan adli raporları ile desteklenen soruşturma aşamasındaki beyanları, alınan adli raporlar ve tüm dosya kapsamından;
Mağdure ile sanıklardan …’in suç tarihinden önce duygusal manada arkadaş oldukları, olay günü mağdurenin mahalli bir düğüne katıldığı, sanık …’ın da orada olduğu, düğün sonuna doğru …’ın; mağdureye “araç yoksa seni eve bırakayım” diye teklifte bulunduğu, mağdurenin kabulü üzerine, …’ın daha önceden temin etmiş olduğu, sanıklardan …’in babasına ait araca bindikleri, aracı …’ın kullandığı, araç hareket ettikten kısa bir süre sonra önceden yapmış oldukları anlaşma gereği diğer sanıklar …’in de aracın kasasına bindikleri bir süre sonra …’ın diğer sanıkları da ön kabine aldığı ve hep birlikte bu şekilde yolculuk ederlerken …’ın mağdureye “seni yengemle tanıştıracağım” dediği ve telefonuyla birisini arayıp, ya da arıyor gibi yapıp “çay yap, geliyoruz, misafir getiriyorum” dediği, köye geldiklerinde içinde kimsenin bulunmadığı, kapısı açık olan eve hep birlikte girdikleri, böylece sanıkların birlikte suç işleme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığı, bu evde önce …’in, sonra da …’nin… ile anal yoldan zorla cinsel ilişkiye girdikleri, sanık …’in ise cinsel ilişkiye girmek için sırada beklediği…’nın, sanık …’in kendisiyle zorla anal yoldan cinsel ilişkiye girdikten sonra,…’in odadan çıkmasından sonra her üç sanık salonda konuşurken, mağdurenin hemen kapıyı kapatıp, arkasına bir masa dayayıp orada gördüğü bir erkek pantolonuyla, hırkayı üzerine giyinip pencereden atlamak suretiyle kaçtığı, sanık …’in,…’nın peşinden koştuğu ancak yakalayamadığı, mağdurenin tanıklar … ve …’in evine sığınıp yardım istediği anlaşılmakla,

Sanıkların eylemlerini önceden yapmış oldukları plan çerçevesinde irade birliği içerisinde gerçekleştirdikleri ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu yönünden her bir sanığın diğerinin eylemine TCK’nın 37. maddesi kapsamında asli olarak iştirak ettiği ve bu şekilde sanıkların mağdureye karşı çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri anlaşıldığından, sanıkların atılı suçlardan mahkûmiyetleri yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Neden Cinsel Suçlar Avukatı ile Çalışmalıyım?

Cinsel suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı mahkemelerde duruşmaları yapılır. Mesela, cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemelerinde görülürken, cinsel saldırıya ağır ceza mahkemesinde bakılmaktadır.

Bu nedenle cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecindegerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza avukatı olarak savunulması büyük önem taşır.

Cinsel suçlarla ilgili her türlü hukuki probleminizde Cinsel Suçlar Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.