Follow us on :

Göz Kırpmak Cinsel Taciz Sayılır Mı?

Yargıtay’a göre, mağdura yönelik cinsel amaçla göz kırpmak cinsel taciz kabul edilmektedir. Nitekim,

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2014/12114 sayılı kararına göre, İkamet ettiği apartmanın yan tarafında bulunan işyerinde çalışan katılan mağdure….’i, işe başladığı tarihten olay tarihine kadar geçen bir aylık süre içinde farklı zamanlarda, göz kırpmak, sürekli bakarak gülümsemek ve cinsel maksatlı sözler söylemek suretiyle birden çok defa cinsel yönden taciz ettiği anlaşılan sanığın eylemine uyan cinsel taciz suçundan cezalandırılması yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Türk Ceza Kanununa Göre Başkasına Cinsel Amaçla Göz Kırpmanın Cezası Nedir?

Yukarıda da kısaca değinildiği gibi istememesine ve rahatsız olmasına rağmen bir kişiye cinsel amaçla göz kırpmak cinsel taciz suçunu oluşturur.

TCK’nın 105. maddesine göre, bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak cinsel taciz suçunun aynı maddenin 2. fıkrasında sayılan durumlardan biriyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu nedenle, mesela patron olan bir kişi aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle yanında çalışan kişilerden birisine cinsel amaçlı göz kırparsa bu durum nitelikli hal olarak değerlendirilecek ve verilecek ceza yarı oranında arttırılır. 

Cinsel taciz suçunun basit şekli şikayete tabidir. Bu nedenle, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde  şikayet hakkı kullanılmaz ise mağdur şikayet hakkını kaybeder. 

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ise şikayete tabi değildir. Savcılık eylemden haberdar olur olmaz kendiliğinden soruşturma işlemlerini başlatır ve şikayetten vazgeçilmesi davanın düşmesine neden olmaz.

Cinsel Suçlar Avukatının Önemi

Cinsel davranışlarla işlenen eylemler neticesinde cinsel istismar suçu, cinsel taciz suçu, sarkıntılık suçu gibi birçok farklı suçun oluşması mümkündür.

Cinsel suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı mahkemelerde duruşmaları yapılır. Mesela, cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemelerinde görülürken, cinsel saldırıya ağır ceza mahkemesinde bakılmaktadır.

Bu nedenle cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza avukatı ile savunulması büyük önem taşır.

Cinsel suçlar ve göz kırpmak cinsel taciz sayılır mı konusuyla ilgili her türlü hukuki probleminizde Cinsel Suçlar Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.