Follow us on :

Hırsızlık Suçunda Parmak İzinin Önemi

Yargıtay kararları incelendiğinde hırsızlık suçunda parmak izinin önemi ve bir delil değerine sahip olduğu görülmektedir. Türk Ceza Hukuk Sisteminde olduğu gibi birçok hukuk sisteminde hırsızlık davalarında parmak izinin hem suçlunun kimliğinin tespitinde, hem de suçun ispatında kullanılan önemli bir delil aracı olduğu görülmektedir.

Hırsızlık gibi suçların tanık beyanı gibi ispat vasıtalarıyla ortaya çıkarılması çoğu zaman mümkün değildir. Bu itibarla olay yerinde bulunan biyolojik veya parmak izleri somut olayın aydınlatılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu nedenle olay yeri inceleme ekipleri tarafından hırsızlık olaylarında, özellikle olay yerinde bulunan taşınmaz eşyalar (kapı, pencere, dolap gibi) üzerinde parmak izi araştırması yapılmaktadır.

Bununla birlikte şu hususun altını da önemle çizmek gerekir ki, Yargıtay’a göre, olay yerinde bulunan parmak izinin her zaman tek başına failin hırsızlık suçunu işlediğine dair kesin kanıt oluşturmadığı görülmektedir. Bu itibarla somut olayın seyri, bütün deliller nazarında değerlendirilmelidir.

Yazımızda hırsızlık suçunda parmak izinin önemi Yargıtay kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Odayı Temizleyen Kişilerin Olay Yerinde Parmak İzlerinin Bulunması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19861sayılı kararı, Sanığın soruşturma aşamasında ve yargılama aşamasında yaptığı savunmasında “Ben 13 yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde göz bölümünde çalışmaktayım. Müştekiyi de 13 yıldır tanıyorum göz bölümünde bulunan birçok hocanın özel işlerini yapıyorum. Olay olduğu gün iş arkadaşım olan … temizlik amacıyla müştekinin odasına girdiğinde odadaki çantanın dağınık olduğunu görerek bize haber verdi, bunun üzerine … isimli iş arkadaşım odanın fotoğrafını çekip ameliyathanede bulunan müştekiye resimleri gösterdi. Bunun üzerine müşteki ile birlikte onun odasına girdik. Müşteki çanta içerisindeki eşyaları sağa sola dağıtarak kontrol etti. Banka zarfı içinde bulunan parasının çalındığını söyledi. Bizde sağa sola dağılan evrakları toparlayarak masasının üstüne koyduk. Bu sırada parmak izim çıkmış olabilir” şeklindeki beyanı nedeniyle,… isimli bir personel olup olmadığı araştırılmadan ve var ise tanık olarak dinlenmeden, çekildiği iddia edilen olay yerine ilişkin fotoğrafların akıbeti araştırılmadan ve sanığın fotoğrafları çektiğini söylediği …’nın tanık olarak dinlenmeden ve sanığın savunmalarında, müştekinin eşyalarının toplanmasına yardım ettiğini söylemesi karşısında bu hususun doğru olup olmadığının müştekiye sorulmadan eksik araştırma ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Çalınan Motosiklet Üzerinde Parmak İzlerinin Bulunması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19212 sayılı kararı, Müştekiye ait apartmanın otoparkından motosikletinin çalınmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra suça konu motosikletle hırsızlık yapmaya çalışan bir şahsın görevli kolluk personelince takip edildiği ancak yakalanamadan şahsın motosikleti terk ederek kaçtığı, motosiklet üzerinde yapılan incelemede sanığın parmak izinin ele geçirilmiş olduğu, sanık ise aşamalardaki savunmalarında motosikletin kendisinde bulunma nedenini çelişkili savunmalarda bulunarak açıklayamamış olması karşısında sanığın hırsızlık suçundan mahkumiyeti gerekir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/18375sayılı kararı, Dosya içerisinde mevcut 31.07.2015 günlü “Biyometrik Vücut İzi Ekspertiz Raporu”na göre; olay günü çalınan motosikletin ön sol amortisör üzerinden elde edilen parmak izinin, sanığın sol yüzük parmağı ile uyumlu olduğu belirlenerek parmak izinin sanığa ait olduğunun kesin olarak tespit edildiği, sanığın alınan savunmasında daha önce de motosiklet hırsızlığı yaptığını belirterek parmak izinin ne şekilde çıktığını açıklayamadığının anlaşılması karşısında; nitelikli hırsızlık suçunun sübut bulduğu gözetilmeden delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin   2021/11182sayılı kararı, 10.06.2013 günü 17:30 ile 22.30 saatleri arasında suça konu motosiklet katılanın ikameti önünden çalındıktan kısa süre sonra 11.06.2013 günü 02:15 de park halinde ön panel kısmı kırık ve düz kontak yapılmış vaziyette ele geçtiği ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede sanığa ait parmak izi çıkmış olmakla, sanığın aşamalarda suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyerek hakkında üzerine atılı suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatine kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Soyunma Dolabından Elde Edilen Parmak İzi

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19227 sayılı kararı, Oluş ve dosya kapsamından, katılanın aşamalardaki ifadelerinde, … Otelinin fitnes salonunun soyunma odasındaki dolabına saat 13.15 sıralarında elbiseleri ve eşyalarını koyduğunu saat 16.03 sıralarında geri döndüğünde dolabının kilidinin açılmadığını bu nedenle otel görevlisini çağırdığını ve görevli tarafından joker kart ile kilidin açılmasından sonra saati ve parasının çalındığını anladığını soyunma kabininde gördüğü şahsı teşhis edemeyeceğini beyan ettiğinin, benzer bir suçla ilgili olarak yaklaşık 6 ay sonra yakalanan sanığın otele giriş yapan kişinin kendisi olduğunu ve ücreti karşılığında masaj hizmeti aldığını ancak hırsızlık suçunu işlemediğini savunduğunun, ayrıca olay yeri inceleme tutanağında sözkonusu soyunma dolabının içi ve dış kısmından 4 adet vücut izi elde edildiğinin belirtildiğinin anlaşılması karşısında; olay yerinden elde edilen parmak izlerinin sanığın parmak izleri ile karşılaştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirmesi gerektiği gözetilmeyerek, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

İşyerinde Şüphelinin Parmak İzinin Bulunması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/18625sayılı kararı, Kuaför olan katılanın suç tarihinde polise başvurarak eşgalini vermiş olduğu erkek şahsın iş yerine gelerek kendisinden iş istediğini, bu şahsın iş yerinden ayrıldıktan sonra cep telefonunun çalındığını tespit ettiğini söylediği, iş yerine aynı gün gelen olay yeri inceleme ekibindeki görevli polis memurlarına katılanın, şüpheli şahsın eline alarak baktığını ifade ettiği matrix isimli boya katoloğunun üzerinden elde edilen dört adet parmak izinin 10.02.2014 tarihli ekspertis raporunda sanığa ait olduğunun belirtildiği ve aynı celsede bir araya geldiklerinde katılanın, sanığı teşhis ederek suç tarihinde iş yerine gelen şahsın sanık olduğunu ifade etmiş olması karşısında; sanığın sübut bulan suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/19084sayılı kararı, Sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmemesi, olay yeri işyerine tezgah ölçüsü almak için girdiğini bu nedenle parmak izinin tespit edildiğini savunduğu, tanık ve katılan beyanları ile işyerine tezgah ölçüsü almak için girdiğinin anlaşıldığı hususları göz önüne alındığında sanığın isnat olunan suçları işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı halde, beraati yerine sanık hakkında yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/13752 sayılı kararı, olay tarihinde sanığın müştekinin iş yerine girerek 100 TL civarında para ve kehribar tespih çaldığı veparmak izi incelemesi neticesinde kimliğinin tespit edildiği anlaşılmakla, sanık hakkında nitelikli hırsızlık suçundan kurulan hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.

Müşteki İle Aynı Evde Yaşayan Şüphelinin Parmak İzinin Delil Değeri

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/17347sayılı kararı, Sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmemesi, katılan ile ev arkadaşı olduklarını aynı evde yaşadıkları için parmak izinin tespit edildiğini savunduğu hususları göz önüne alındığında sanığın isnat olunan suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı halde, beraati yerine sanık hakkında yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Müştekinin Evine Gelip Giden Şüphelinin Evde Parmak İzinin Bulunması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/15553sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuğun aşamalarda suçlamayı kabul etmeyerek müştekinin evine gidip geldiğini belirtmesi, müştekinin oğlu olan tanık Ahmet Aşan’ın da bu olaydan bir – bir buçuk ay kadar önce suça sürüklenen çocuğu eve çağırdığını balkonda bir sigara içimi kadar oturduklarını anlatması karşısında; suça sürüklenen çocuğa ait parmak izinin tespit edildiği yerin balkonda olup olmadığı tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirlenip, parmak izinin bulunduğu yüzeyde ne kadar süre ile kalabileceği konusunda bilirkişi görüşü de alındıktan sonra, kanıtların bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre hukuki durumun takdiri gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Çalınan Araç İçerisinde Şüphelinin Parmak İzinin Bulunması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/14570sayılı kararı, Müştekiye ait minibüsün evinin önünden çalınıp aynı gün terk edilmiş ve kapı kilidinin zorlanmış halde bulunduğu, minibüsün arka koltuğunda ele geçirilen bira şişesi üzerinde yapılan incelemede sanığa ait parmak izlerinin tespit edildiği, sanığın aracı ile giderken trafiği engellediği için suça konu aracı yoldan geçenlerin ittirmesi ile yol kenarına çektiğini savunması, sanığa ait parmak izinin çıktığı bira şişesinin ise aracın arka koltuğunda bulunması karşısında, atılı suçtan mahkumiyetine yeter delilin bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin  2021/1699 sayılı kararı, tutanakta; 2 şahsın transporter marka araçta hırsızlık yaptığının ihbarının geldiğihırsızlığa konu araç üzerinde sanık …’in parmak izinin çıktığı, çalınan eşyaların konulduğu aracın sanık …’nın fiili kullanımında olduğu, sanığın atılı suçu işlemediği yönündeki aşamalarda değişmeyen savunmasının aksini gösterir, hakkındaki mahkumiyet hükmü kurulan diğer sanıkların atfı cürüm niteliğindeki beyanlarından başka mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Çalınan Araçta Oto Yıkama İşinde Çalışan Şüphelinin Parmak İzinin Bulunması

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin  2021/152sayılı kararı, Müştekiye ait hırsızlığın yapıldığı araçta sanığın parmak izinin çıkması karşısında, sanığın yargılama aşamasında değiştirdiği ”…oto yıkamada çalıştığım için parmak izim çıkmıştır…” biçimindeki savunması karşısında bu husus ve müştekinin suç tarihinde söz konusu oto yıkamaya aracını yıkatmaya götürüp götürmediği de yöntemince araştırılarak sonucuna göre sanığın savunmasına itibar edilip edilemeyeğine karar verilmesi gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı biçimde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Müştekinin Yatak Odasında Şüphelinin Parmak İzinin Bulunması

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin  2021/15377 sayılı kararı,    Katılanın ikametinin yatak odasında bulunan mini poşet içerisindeki karton parçasının üzerinde parmak izi bulunan suça sürüklenen çocuk her ne kadar günübirlik nakliye işlerinde çalışması sebebiyle parmak izinin çıkmış olabileceğini savunmuş ise de üzerinde parmak izi tespit edilen eşyanın mahiyeti, katılan …’ın olay tarihi ve yakın zamanlarında evinde herhangi bir nakliyat hususunun söz konusu olmadığına ilişkin beyanı da dikkate alındığında; atılı suçtan mahkûmiyet hükmü kurulması gerekirken suça sürüklenen çocuğun suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilerek beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Kablolaları Çalınan Trafoda Parmak İzi Bulunması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin   2021/10606sayılı kararı, sanığın Türk Telekom Müdürlüğüne ait trafodaki kabloları keserek götürdüğü olayda; olay yerinde trafo parçası üzerinde sanığın parmak izinin tespit edilmesi ve sanığın kollukta alınan ifadesindeki açık ikrarı ile tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sanığın eyleminin kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Müştekinin Evini Temizleyen Şüphelinin Evdeki Eşyalar Üzerinde Parmak İzinin Bulunması

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2021/7152 sayılı kararı, müştekiye ait ikametteki yatak odasından bulunan eşyaları çalanın, gardrop kapağı üzerinden parmak izi elde edilen sanık olduğunun iddia ve kabul edildiği somut olayda; sanığın aşamalarda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, müştekinin de komşusu ve aynı zamanda arkadaşı olan sanığın, bayram temizliği sırasında, ikametinde bulunan mobilyaların yerlerini değiştirme konusunda yaptığı yardım teklifini kabul ederek evine geldiğini beyan ettiği, bu haliyle hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarının sanık tarafından işlendiği hususunun şüphede kaldığının anlaşılması karşısında; sanığın üzerine atılı suçları işlemediğine dair savunmasının aksini gösterir mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden ve atılı suçu işlediğine ilişkin delillerin nelerden ibaret olduğu denetime olanak verecek şekilde açıklanmadan yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Müştekiye Misafir Olarak Giden Şüphelinin Evde Parmak İzinin Bulunması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/3011 sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, müştekiyi tanıdığını ve evine birkaç defa misafir olduğunu ve hırsızlık sonucu kırılan camları eliyle topladığı için parmak izinin düşmüş olabileceğini beyan etmesi karşısında: müştekiden suça sürüklenen çocuğun evine gelip gelmediği ve hırsızlık eyleminde eve gelerek yardım edip etmediği sorulmadan ve kovuşturma aşamasında müşteki dinlenmeden hazırlık aşamasındaki beyanları ile yetinilmesi suretiyle eksik inceleme ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Hırsızlığın İşlendiği Yerde Bulunan Parmak İzlerinin Şüphelinin Parmak İzleri Alınmadan Delil Olarak Kullanılması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/3594sayılı kararı, Sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmediği ve parmak izinin ne şekilde çıktığını bilmediğini beyan ettiği, olay yeri inceleme ekibince mağdurun ikametinden elde edilen parmak izinin otomatik parmak izi teşhis (afıs) sisteminde kayıtlı parmak izi ile karşılaştırma yapıldığında sanığa ait olduğu bildirilmiş ise de parmak izi teşhis sisteminde kayıtlı izin bir başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmış bir kişiye ait olma ihtimali gözetilerek sanığın parmak izi örneklerinin alınması ve olay yerinden elde edilen parmak izleri ile uzman bilirkişiye karşılaştırmasının yaptırılarak sanığa ait olup olmadığının araştırılıp, sonucuna göre delillerin bir bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay içtihatlarıyla da ortaya konulduğu üzere, hırsızlık suçunda parmak izinin önemi şüpheden varestedir. Ancak her durumda tek başına suçun fail tarafından işlendiği anlamına gelmeyebilir. Bu itibarla, hakkında hırsızlık suçunu işlediği ve olay yerinde parmak izinin bulunduğu yönünde iddia olan kişilerin tecrübeli ceza avukatı nezaretinde savunmalarını oluşturmaları ve dosya içerisinde yer alan tüm delilleri bütün halinde ortaya koymaları büyük önem taşımaktadır.

Hırsızlık suçu açısından gerek mağdur, gerekse şüpheli ve sanık yönünden hak kaybı yaşanmaması adına hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.