Follow us on :

Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı

Neden Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı ile Çalışmalıyım?

Kaçakçılık suçlarının hem hapis hem de para cezası şeklinde yaptırımları bulunmaktadır. Bunun yanında kaçakçılık suçunda kullanılan aracın müsaderesi de söz konusu olabilmektedir. Nitekim, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/1 maddesine göre,Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.” Aynı Kanunun 3/10 maddesine göre ise “ Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz.

Bunun yanında, kaçakçılık ve özellikle alkol ve sigara kaçakçılığı suçu açısından, ele geçirilen sigara ve alkolün miktarı suçun oluşup oluşmadığının tespitinde önemli bir husustur. Ayrıca kaçak sigara, alkol, telefon ya da başka bir eşyanın emniyet veya jandarma ekipleri tarafından ele geçirilmesi sürecinde CMK ve ilgili yönetmelikler gereği gerekli arama izinlerinin mevcut olup olmaması da suçun oluşumu açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir noktadır.

Bu itibarla kaçakçılık suçları açısından soruşturmanın en başından itibaren Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı önemli hukuksal yardımlar sağlayacaktır.

Mesleki Tecrübe Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı İçin Önemli Midir?

Successful Business Partners Discussing Contract 1098 14790 1 2
Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı 3

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olmaktadır.

Kaçakçılık suçları gibi yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde, düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı Hangi Davalara Bakar

Pexels Photo 3771097 3
Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı 4

Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenen tüm suçların gerek şüpheli gerekse sanık yönünden müdafiliğini üstlenmekteyiz.

Bunun yanında kaçakçılık suçlar açısından en fazla akla takılan şu konularda danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Kaçak Sigara Kişisel Kullanım Sınırı Ne Kadardır?

Kaçak Alkol Kişisel Kullanım Sınırı Ne Kadardır?

Kaçak Telefon Kullanmak Suç Mudur?

Kaçakçılık Suçlarının Cezası Nedir?

Kaçakçılık Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümleri Var mıdır?

İfade verilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kaçakçılık Suçunda Kullanılan Aracın Müsaderesi Mümkün Müdür?

Kaçakçılık Suçları Hangi Mahkemede Görülür?

Kaçakçılık Suçlarında Emsal Yargıtay Kararları

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı Suçu İşleyenler Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Devlet Hazinesine Ne Kadar Ödeme Yapılmalıdır?

İnternet sitemizde ceza davaları ve özellikle kaçakçılık suçlarına ilişkin çok sayıda yazımız yayınlanmıştır. Yazılarımızda konular ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmış ve teorik bilgilerden ziyade uygulamaya yönelik ve emsal Yargıtay içtihatları doğrultusunda açıklamalar ortaya konulmuştur. Dilerseniz harunkaradag.av.tr adresinden bu yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Kaçakçılık suçları ile ilgili hukuki problemlerinizde Kayseri Kaçakçılık Suçları Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.