Follow us on :

Mobil Telefonun Yerinin Tespiti

Şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla CMK’nın 135. maddesi uyarınca, mobil telefonun yerinin tespiti yapılabilir. Ayrıca Yargıtay, cep telefonu hırsızlığında da, mobil telefonunun yerinin tespiti kararı verilmesi mümkündür. Bu nedenle, cep telefonunu çalan kişilerin yakalanması amacıyla bu yönteme başvurulabilir.

Ancak bir suçta delil elde etmek amacıyla mobil telefonunun yerinin tespiti kararı verilmesi CMK hükümlerine göre mümkün değildir.

Şüpheli veya sanığın yakalanması amacıyla mobil telefonunun yerinin tespiti kararı verilebilmesi için hakkında karar verilecek cep telefonunu bu kişilerin kullanması şart değildir. Şüpheli veya sanığın yakalanması için bu kişilerin yanında olduğu yönünde kuvvetli şüpheler bulunan diğer kişilerin cep telefonlarının yeri tespit edilebilir.

Mobil telefonun yerinin tespiti kararı, cep telefonunun dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasından farklı olarak her suç için mümkündür.

Mobil Telefonun Yerinin Tespiti Kararını Kim Verir

Pexels Photo 248526
Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 2

Mobil telefonun yerinin tespiti kararı, soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimi, yargılama aşamasında ise yargılamayı yürütün mahkeme tarafından verilir. Bunun yanında, soruşturma aşamasında gecikmesinde sakınca olan bir durumun mevcudiyeti halinde Cumhuriyet savcısı da bu kararı verebilir. Ayrıca Cumhuriyet savcısının bu yönde verdiği kararın hakim onayına sunulması gerekmez.

CMK’nın 135/5 maddesine göre verilecek kararda, cep telefonunun numarası ve tespit işleminin süresinin belirtilmesi gerekir.

Mobil telefonun yerinin tespiti en fazla 2 ay için verilebilir. Ancak bu süre 1 ay daha uzatılabilir. Dolayısıyla, bu kararın en fazla 3 aylık bir dönem için verilebileceğini söyleyebiliriz.

İletişimin dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması ile ilgili hususlarda Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.