Follow us on :

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj suçları daha ziyade, facebook, instagram ve whatsapp gibi sosyal medya araçları ile işlenir hale gelmiştir.

Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet ve özelinde sosyal medya platformlarının yoğun biçimde kullanılmaya başlanması karşısında temel insan haklarından birisi olan özel hayatın gizliliğinin sağlanması zorlaşmış ve en mahrem alanlarımıza dahi müdahale edilir hale gelinmiştir.

Bu nedenle, özel hayatının gizliliğinin ihlal ve şantaj suçlarının önüne geçilmesi adına gerek iç mevzuatta gerekse uluslararası sözleşmelerde gerekli düzenlemeler yapıldığı gibi, ceza kanunlarında da caydırıcılığı sağlama adına gerekli yaptırımlar öngörülmüştür.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj Suçlarının Cezası

Türk Ceza Kanununun 134. maddesinde de özel hayatın gizliliğini ihlale yol açan eylemler cezai yaptırım altına alınmıştır. Bu maddeye göre;

“Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

TCK’nın 107. Maddesinde düzenlenen şantaj suçu, bir kimseyi, bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamanın özel bir şeklini oluşturur. 

1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle;

*Bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama şeklinde şantaj suçu (TCK madde. 107/1).

*Haksız çıkar sağlamaya zorlama suretiyle şantaj suçu (TCK madde. 107/1).

2) Bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verecek mahiyette olan hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidi ile şantaj suçu (TCK madde 107/2) düzenlenmiştir.

Şantaj suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj Suçu Yargıtay Kararları

Headline 1
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj 5

Daha önceki yazılarımızda,

Resimli Şantaj Cezası

Şantaj Suçunda İspat Yöntemleri”,

“Cinsel İftira Mağdurları Hangi Hukuki Hakları Sahiptirler?”

Özel Hayatın Gizliliği Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır konularında Yargıtay kararları doğrultusunda açıklamalar yapılmıştı.

Bu yazımızda ise “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj” suçlarının birlikte söz konusu olduğu durumlar noktasında mevzuat ve Yargıtay kararları bağlamında açıklamalar ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Arkadaşlık İlişkisi Bittikten Sonra Çıplak Resimlerin Facebooktan Yayınlanması

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2018/2915 sayılı kararı, kız arkadaşının ilişkilerini sona erdirmesine tepki olarak beraberlikleri döneminde onun rızası kapsamında gönderdiği çıplak resimlerini ilişkilerini devam ettirmediği takdirde ifşa edeceğinden bahisle tehdit ederek şantajda bulunup daha sonra resimleri facebooktan yayınlayan sanığın sübut bulan eylemlerinin özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçlarını oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabül ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Kamuya Açık Alanda Çekilen Fotoğrafın Mağdurun Eşine Tehdit Amacıyla Gönderilmesi

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2017/3122 sayılı kararı,  mağdur …’in facebook hesabında yayımlamış olduğu katılan … ile kamuya açık alanda poz verip çekindikleri fotoğrafı sanığın boşanma aşamasındaki kocası katılan …’e mail ile göndererek ev üzerindeki ipoteği kaldırmadığı takdirde söz konu fotoğrafı arkadaşlarına göndereceği hususunda tehdit etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, dosya kapsamına göre yerel mahkemenin özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile beraat hükmüne yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Mağdurun Müstehcen Görüntülerinin Cinsel Birliktelik Sağlamak İçin Kullanılması

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2017/6262 sayılı kararı, Sanığın internet ortamında oynanan bir oyun aracılığı ile tanıştığı katılanın müstehcen görüntülerini ele geçirip karşılığında kendisi ile cinsel birliktelik yaşamasını veya 3500 TL değerindeki oyun karakterini istediği katılanın kabul etmemesi üzerine söz konusu görüntüleri internette yayımladığı iddia edilen olayda, 24.06.2013 tarihli bilirkişi raporu içeriği ve tüm dosya kapsamı itibariyle yerel mahkemenin sanığın eyleminin özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçlarını oluşturduğuna ilişkin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Boşanma Davasında Mağdurun Özel Görüntülerinin Kullanılması Tehdidi

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2015/6843 sayılı kararı, Katılanın beyanı, tanık beyanları ve temyiz dışı diğer sanık beyanları dikkate alındığında, atılı eylemlerin sübut bulduğu, katılanın özel görüntüsünü temin edip, onun rızası dışında ifşa ettiği anlaşılmakla, sanığın eyleminin TCK’nın 134/2-1. maddesinde tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal, sanığın, katılandan boşanma davasında herhangi bir hak iddia etmemesini, aksi takdirde fotoğrafları herkese göstereceğini ve katılanı rezil edeceğine yönelik beyanları şantaj suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, mahkemece sanığın eylemleri sabit kabul edilerek mahkumiyet kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sevgiliyken Çekilen Özel Fotoğrafların Sahte Hesap Üzerinden Yayınlanması

Social Media Icons Vector Set With Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube Logos 53876 126271
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj 6

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2017/2508 sayılı kararı, Bir dönem arkadaşlık yaptığı katılanla birlikte çekinmiş olduğu müstehcen olmayan ancak sevgili oldukları gösteren resmi, katılan adına açtığı sahte facebook hesabı üzerinden yayınladığı ve katılana kendisi ile birlikteliğe devam etmezse elinde resimleri katılanın ailesine göndereceğini söyleyerek katılana şantajda bulunduğu olayda, Sanık ile katılanın bir dönem duygusal arkadaşlık yaptıkları dönemde katılan ile beraber çekinmiş oldukları sanıkla aralarındaki ilişkinin varlığını ve boyutunu kendisinde saklı tutan mağdurun özel hayatına ilişkin görüntülerini onun rızası dışında ifşa eden ve kendisi ile birlikteliğe devam etmezse elindeki resimleri katılanın ailesine göndereceğini söyleyerek katılanı tehdit eden sanık hakkında görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçundan yerel mahkemece mahkumiyet hükmü kurulmasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Kız Arkadaşının Çıplak Fotoğraflarını Yakınlarına Gönderen Sanığın Hukuki Durumu

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2017/4582 sayılı kararı, Sanığın kız arkadaşının ilişkilerini sona erdirmesine tepki olarak beraberlikleri döneminde onun rızası kapsamında çektiği çıplak resimlerini yayımlayacağından bahisle birden fazla kez tehditte bulunan sanığın daha sonra bu görüntüleri facebook adlı sitede sahte isimle açmış olduğu hesaptan yayımladığı ve çoğaltarak posta yoluyla katılanın yakınlarına, çalıştığı kurumuna, mezun olduğu okuluna göndermek suretiyle ifşa ettiği iddia edilen olayda, yerel mahkemece sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle mahkumiyet hükmü kurulmasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Evli Kadına Özel Fotoğrafları İle Şantajda Bulunulması

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2015/1148 sayılı kararı, Katılan ….’in evli iken eşiyle kavga ederek ayrı yaşamaya başladıkları, katılanın bu sürede internetteki bir arkadaşlık sitesi aracılığıyla sanık … ile tanışarak, rızaya dayalı bir müddet birliktelik yaşadığı, …’ in daha sonra eşi … ile barıştığı ve sanık …’ ten ayrılmak istediğini söylediği, sanık …’ in ise katılandan ayrılmayı kabul etmediği, ayrıldığı takdirde katılana ait çıplak resimleri köyde dağıtacağını ve ifşa edeceğini beyan ettiği, katılanında bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine, ….. tarihinde sanığın, katılanın yaşadığı köyün girişine, sanığın katılanla yanyana çekilen fotoğrafları ile katılanın çıplak fotoğrafları ve katılanın kızı ile sanığın yanyana çekilen birkaç fotoğrafı koyduğu, ayrıca ….. tarihinde katılanın telefonuna “kocana boynuzu takıp onu yalanlarınla kandırıp parmağında oynatabilirsin ama …’e asla kimse boynuz takıp duyguları ile oynayıp parasını sömürüp rezil edemez, bedeli ödeyemeyeceği kadar ağır olur, kocana boynuzunu sen kendin söylicen gibi tüm seni tanıyanlarada doğru olarak anlatacaksın çünkü kıvırma yapın artık bitiyor yalanların son buluyor, göreceksin ayrıca 50.000 TL tazminatımı da hazırlayın” şeklinde mesaj gönderdiğinin iddia edildiği olayda,

Katılanın tüm aşamalardaki ısrarlı beyanı, tanıklar … ve ….’in anlatımları, sanığın katılana gönderdiği mesajın sanık tarafından da kabul edilmesi, fotoğraflardaki kişilerin katılan ve sanık olduğu, bazı fotoğraflarda sanık, katılan ve katılanın kızının, bazı fotoğraflarda katılanın tek başına ve iç çamaşırlı şekilde olduğu, söz konusu fotoğraflarda katılan ve sanığın bulunduğu, iki kişiye özel söz konusu fotoğrafların başkası tarafından katılanın oturduğu köye atılmasının mümkün olmadığı ve mesaj çekme eyleminin gerçekleştiği tarih ile fotoğrafların köye bırakılma tarihi göz önünde bulundurulduğunda, sanığın sadece katılan veya sanıkta bulunabilecek fotoğrafları başkasının koyabileceğine yönelik savunmasına itibar edilmeyeceği anlaşılmakla, sanığın katılana yönelik eylemleri sabit kabul edilerek üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçlarından mahkumiyetine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Özel Telefon Görüşmeleri Üzerinden Eski Sevgiliye Şantajda Bulunulması

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2017/4829 sayılı kararı, sanığın, aralarındaki arkadaşlık ilişkisini sona erdiren katılandan ayrılmak istemeyip, katılana, kendisiyle tekrar birlikte olmadığı takdirde şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki telefon konuşma içeriklerini yayacağı tehdidiyle şantajda bulunup, bir müddet sonra da, bu telefon konuşmalarını katılanın eski erkek arkadaşına dinlettirmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj  suçlarının sübut bulduğuna ve eylemlerin hukuki nitelendirmesine yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Çıplak Fotoğrafların Mağdurun Babasına Gönderilmesi

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2017/2509 sayılı kararı, sanığın aralarındaki arkadaşlık ilişkisini sona erdiren katılandan ayrılmak istemeyip, katılanın arkadaşı vasıtasıyla telefonunu açmadığı takdirde şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki görüntülerini yayacağı tehdidiyle şantajda bulunup, bir müddet sonra da, mağdurun çıplak olan çok sayıda resmini, facebook hesabı üzerinden katılanın babasına gönderdiği olayda,

Sanığın üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj  suçlarının sübut bulduğuna ve eylemlerin hukuki nitelendirmesine yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiş; ancak, TCK’nın 61/1. maddesinde yer alan ölçütler nazara alınarak, aynı Kanun’un 3/1. maddesi gereğince işlenen fiillerin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddelerde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, temel cezaların asgari hadden tayin edilmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi sayılmamıştır.

Çıplak Görüntülerin Birden Fazla Kişiye Gönderilmesi

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2015/16062 sayılı kararı, katılan ve sanığın cinsel ilişki boyutuna varan birliktelik yaşadıkları, bu dönemde katılanla birlikte çıplak olarak internet ortamında webcam olarak tabir edilen aygıt vasıtasıyla görüntülü konuşma yaptıkları sırada, katılanın rızası olmaksızın katılanın çıplak görüntülerini kaydettiği, evli olan katılanın sanıktan ayrılmak istemesi üzerine, katılandan ayrılmak istemeyen sanığın, katılanın rızası dışında kaydettiği katılana ait çıplak görüntü videolarını ve birlikte çekindikleri başka görüntülerini ileri sürerek “eğer benimle görüşmezsen facebooktaki çıplak görüntülerini yayınlayacağım, senin yaptığın orospulukları herkese anlatacağım” dediği, sonrasında bu görüntüleri katılanın akrabaları olan tanıklar A….. ve S…..’a ayrı ayrı gönderdiği olayda,

Tanıkların ve katılanın beyanları, bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamından sanığın üzerine atılı eylemlerin sübuta erdiği anlaşılmakla, sanık hakkında atılı suçlardan mahkumiyet kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiş olup, sanığın, katılana ait çıplak görüntüleri tanıklar A…. ve S…..’a ayrı ayrı gönderme eylemi nedeniyle TCK’nın 134/2. maddesinde düzenlenen özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin ifşa etme suçundan iki kez cezalandırılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Mağdurun Cinsel İlişki Görüntülerinin Youtube ve Facebookta Yayınlanması

3D Icon Social Media App 23 2150049567
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj 7

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2016/10734 sayılı kararı, sanığın, cinsel birliktelik yaşadığı katılanın, kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle, katılanla birlikte olduğu dönemde katılanın rızasıyla kaydettiği cinsel ilişki anına ait görüntüleri katılanın ailesine göstereceğini ileri sürerek ilişkisini devam ettirmek istediği, katılanın, sanıkta bulunan bu görüntüler nedeniyle ilişkisini bir süre daha devam ettirdiği, ancak daha fazla dayanamayarak ilişkisini tamamen bitirdiği, buna sinirlenen sanığın da, katılanla cinsel ilişki anına ait görüntüleri youtube ve facebook sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığı, daha sonra katılanın çalıştığı işyeri yetkililerine telefon edip, katılanı kastederek “kaşarı işten çıkarın” şeklinde konuşma yaptığı olayda, Katılanın beyanı, sanığın ikrarı içeren savunması ve tüm dosya kapsamından sanığın üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçlarının sabit kabul edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Mağdurun Müstehcen Görüntülerinin Whatsapp Üzerinden Başkalarına Gönderilmesi

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2017/8885 sayılı kararı, sanığın, katılanın kendisi ile telefonda cinsel içerikli konuşma yapmadığı takdirde elinde bulunan müstehcen resimleri ifşa edeceğinden bahisle birden fazla kez tehdit edip, daha sonra resimleri katılanın babasına ve eski eniştesine whatsapp ile gönderdiği iddia edilen olayda, yerel mahkemece sanığın sübutu kabul edilen eylemlerinin zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj  suçlarını oluşturduğuna ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj Suçlarına Karşı Ne Yapılmalıdır?

Closeup Shot Person Writing Book With Gavel Table 181624 57173 1 1
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj 8

Kişinin iç huzurunu ve irade özgürlüğünü ihlal eden özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj eylemlerine karşı ne yapılmalıdır sorusu bu suçun mağdurlarının en fazla merak ettiği konulardan biridir. Öncelikle ve altını önemle çizerek ifade etmek gerekir ki, mağdurların şantaja boyun eğmeyerek sessiz kalmamaları ve adli makamlar aracılığıyla haklarını aramaları kendilerine olan saygılarını yitirmemelerini ve olayın failinin benzer davranışları yinelememesini sağlayacaktır.

Şantaj suçlarında mağdurların, faillerin istekleri doğrultusunda sürekli maddi menfaat sağlayarak bu durumdan kurtulmaları mümkün değildir. Bu konuda doğru çözüm yasal sürecin başlatılmasıdır. Bunun yanında ivedi olarak, görüntülerin paylaşımının engellenmesi sağlanmalıdır. Bu itibarla, bilişim suçları alanında tecrübeli bir ceza avukatına başvurulması mağduriyetin daha da artmaması adına en mantıklı çözüm olacaktır. 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj suçlarına maruz kalan kişiler öncelikle kolluk kuvvetlerine veya savcılığa müracaat ederek suç duyurusunda bulunmalıdırlar. Bunun yanında tehdit nedeniyle kişilik haklarının ihlale uğradığı iddia ediliyorsa maddi ve manevi tazminat davası açılması da mümkündür.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj suçlarına ilişkin hukuki problemlerinizde Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.