Follow us on :

Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu

Türk Ceza Kanununun 226. maddesinde sosyal medyada müstehcenlik suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması gibi eylemler müstehcenlik suçunu oluşturur.

Müstehcenlik suçu, çocuklar ve yetişkinler için farklı fıkralarda düzenlenmiştir ve suçun konusu çocuklar olduğunda daha ağır cezalar uygulanmaktadır.

Hangi Görüntüler Müstehcen Kabul Edilir

Yargıtay’a göre, toplumun sahip olduğu ortak ar ve hayâ duygularını, yerleşik edep kurallarını incitici ve genel ahlâka aykırı nitelikteki görüntüler müstehcen kabul edilmektedir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 16.12.2021 tarih ve 2021/6888 sayılı kararında,2021/29512 sayılı kararında hangi cinsel eylemlerin doğal olmadığı ve müstehcen sayılacağı belirtilmiştir. Karara göre, “cinselliğin hangi hâlinin doğal veya normal olduğu, zamana ve topluma hatta her toplum içerisindeki gruplara veya bireylere göre değişiklik gösterebilir. Bu bakımdan yalnızca bir erkek ile kadının vajinal yoldan cinsel ilişkiye girmelerinin doğal olduğunu söylemek bilimsel bir karşılık bulmayacağı gibi, bireylerin cinsel yaşamlarına ve eğilimlerine gereğinden fazla müdahaleyi de beraberinde getirecektir.

Öyleyse anal veya oral yollardan, eşcinsel ya da toplu hallerde gerçekleştirilen yahut cinsel haz alma duygusunu tatmine yönelik olarak üretilmiş çeşitli objelerle gerçekleştirilen cinsel ilişki veya davranışların sırf toplumun bir kısmı bakımından rahatsız edici olarak görülmesi nedeniyle bireylerin cinsel yaşam ve eğilimleri içerisinde yer almadığı ve dolayısıyla doğal olmadığı söylenemeyecektir. Ancak örneğin, ürofili, koprofili veya ensest gibi aşağılayıcı, bireylerin cinsel yaşamları içerisinde yer alması veya kimse tarafından onaylanması mümkün olmayan, ensest örneği özelinde insan türünün biyolojik devamlılığını tehlikeye sokan parafilik eylemlerin doğal olmayan yollardan yapılan cinsel davranışlar olduğu kabul edilmelidir.”

İnternet ve Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu

Bilişim teknolojilerindeki gelişimle beraber, sosyal ağ ve paylaşım sitelerinin artması, birçok suçun internet yoluyla işlenir hale gelmesine neden olmuştur. Özellikle çocukların konu edildiği müstehcen (çocuk pornografisi), görüntüler günümüzde daha ziyade internet ve özelinde sosyal medya kanalı ile topluma sunulmaya başlanmıştır. Hemen hemen tüm ülkeler çocuk pornografisi ile mücadelede sert önlemler almalarına rağmen bilişim teknolojisinin gelişmesi, bu teknolojiyi kullanan yaş seviyesinin günden güne düşmesi ve failin tespitinde yaşanan güçlükler nedeniyle sosyal platformlarda yetişkin sanıkların, çocuklara müstehcen görüntüler göstermeleri yahut çocukları bu tarz görüntülerde kullanmalarını arttırmıştır.

Müstehcen ürünün yayımı internet ortamında gerçekleştiği durumlarda bu ortamı kullanan herkes suçun faili olabilir. Bunun yanında, müstehcen ürünün, yalnızca belli bazı kişilere ulaştırılması halinde TCK m. 226/5 fıkrasındaki sosyal medyada müstehcenlik suçu oluşmaz. Zira müstehcen içeriğin, yayılması internet aracılığıyla gerçekleştiği takdirde en azından belirsiz sayıda kişiye ulaşma ihtimali bulunmalıdır.

İnternet ve Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçunu Oluşturan Görüntülere Sulh Ceza Mahkemeleri Tarafından Erişimin Engellenmesi Kararı Verilebilir.

Bunun yanında, 5651 Sayılı İnternet Kanunu madde 8 gereğince konusunun çocukların cinsel istismarı, fuhuş ve müstehcenlik olması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından da erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir.

Yargı Kararlarına göre Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu

Mağdurun müstehcen görüntülerinin kaydedilip, bilgisayara depolanması

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 13.10.2021 tarih ve 2021/6888 sayılı kararı, 15 yaşındaki mağdur çocuğun, cinsel arzuları tahrik ve istismar eden, toplumun sahip olduğu ortak ar ve haya duygularını, yerleşik edep kurallarını incitici ve genel ahlâka aykırı nitelikteki müstehcen görüntüsünü, gizlice kaydedip, bilgisayarına depolayan ve mağdura ait facebook hesabında mağdurun arkadaşlarının görebileceği şekilde yayımlayan sanık sosyal medyada müstehcenlik suçu işlemiş kabul edilir.

Yaşı Küçük Mağdurun Çıplak Fotoğraflarının Facebook Hesabından Alınması Ve Depolanması Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu Oluşturur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 24.02.2021 tarih ve 2021 / 5904 sayılı kararı, sanığın yaşı küçük katılana ait çıplak fotoğrafları, katılanın kullanımında olan “facebook” isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan hesap içeriğine girerek alması ve bu müstehcen içerikli görüntüleri depolaması, hem sosyal medyada müstehcenlik suçu, hem de özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturur.

Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Görüntülerin Twitter’da  Paylaşılması

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 28.10.2020 tarih ve 2020 / 14419 sayılı kararı, sanığın, çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüleri twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde paylaştığının anlaşılması karşısında, sosyal medyada müstehcenlik suçu oluşmuştur.

Yaşı Küçük Mağdurun Görüntülerinin İnternet Üzerinden Bilgisayar Kamerası İle Kaydedilmesi Suretiyle Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 22.02.2017 tarih ve 2017/2091 sayılı kararı, sanığın, internet ortamında tanıştığı ve suç tarihinde onsekiz yaşından küçük olan katılan çocuğun müstehcen nitelikteki çıplak görüntülerini internet üzerinden bilgisayar kamerası ve özel bir yazılım aracılığıyla kaydetmesi müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanma suçunu oluşturur.

Çok Sayıda Çocuk Pornografisi İle İlgili Müstehcen Görüntünün Bilgisayara Depolanması

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 26.12.2013 tarih ve 2013 / 14022 sayılı kararı, sanığın çocuk pornografisine ilişkin görüntü indirdiğinin Avusturya Interpolü tarafından ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, sanığın iş yerinde usul ve yasaya uygun olarak yapılan arama sonucu bilgisayarına el konulduğu görülmektedir. El konulan bilgisayar üzerinde yapılan incelemede 507 adet çocuk pornografisi ile ilgili müstehcen görüntüyü bilgisayarında depoladığının anlaşılmıştır. Sanığın eylemi TCK.nın 226/3-c 2. maddesinde yer alan suçu oluşturmaktadır ve görüntü sayısı gözetildiğinde sanığın bilinçsiz şekilde görüntüleri indirdiği şeklindeki savunmasının inandırıcılıktan uzaktır. 

İnternet ve sosyal medya araçlarının yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte müstehcenlik suçunda ciddi bir yükseliş yaşandığı görülmektedir. Bunun bir nedeni de internet yoluyla işlenen şantaj suçunun faillerinin bulunmasındaki zorluktan kaynaklanmaktadır.

Bu itibarla, hak kaybına uğramamak için bilişim suçlarına vakıf tecrübeli ceza avukatının hukuki yardımı oldukça önem taşımaktadır.

Sosyal medyada müstehcenlik suçu ilgili her türlü hukuki probleminizde Bilişim Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.