Follow us on :

Sözlü Tacizin İspatı Nasıl Yapılabilir

Taciz eyleminin mağduru yargılamanın lehine sonuçlanabilmesi için sözlü tacizin ispatına ilişkin somut delillerini ortaya koymalıdır. Sanık, kanunen suçsuz kabul edilen bir kişi kabul edilmesi nedeniyle şüphe giderilemediğinde sanık beraat edecektir. Bu itibarla sanığın mahkum edilebilmesi için suçunun ispat edilmiş olması gerekir.

Ceza muhakemesi sistemimizde “delil serbestliği” ilkesi benimsenmiştir. Buna göre, hakimin ceza verebilmesi için, ceza yargılamasında fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse fail tarafından işlenip işlenmediği hususunda hukuka uygun araçlarla, yargılama makamının tam bir vicdani kanaate sahip olması gerekmektedir.

İspatlanması gereken olgu ve olayların belirlenmesi kadar, bunun hangi delillerle ve nasıl ispatlanacağı meselesi de önem taşımaktadır. Genellikle her suç için delil olma özelliği taşıyan ispat araçları olduğu gibi somut suç tipine göre sıklıkla kullanılan ve vicdani kanıya sahip olunmasını sağlayan ispat yöntemleri de bulunmaktadır.

Yazımızda özellikle Yargıtay içtihatları doğrultusunda sözlü tacizin ispatı hangi yöntemler ile sağlanabilir meselesi üzerinde durulacaktır.

Sözlü Tacizin İspatı Yöntemleri Yargıtay Kararları

Yargıtay aşağıda işaret ettiğimiz içtihatlarından da anlaşılabileceği gibi sözlü tacizin ispatı noktasında tanık beyanları, ikrar, mesaj dökümleri, HTS kayıtları, mağdurun samimi anlatımları gibi birçok vasıtayı delil olarak kabul etmektedir.

İkrar Sözlü Tacizin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2012/13394 sayılı kararı,  Sanığın mağdureyi telefonla arayıp “kızlar büyür, vücutları gelişir, mesela koltuk altında aşağıda tüyler çıkar, oradan kanama olur” gibi sözler ile cinsel tacizde bulunduğu, sanığın bunu şaka amacıyla bir arkadaşını aradığını sanarak gerçekleştirmiş olabileceği yönündeki yoruma dayalı ikrarı, mağdurenin bu şekilde taciz edildiğine ilişkin beyanı ve HTS kayıtlarından sanığın mağdureye ait ev telefonunu 4 kez aradığına ilişkin kayıtlar ile kendisini, mağdurenin yakını olan … adlı bayan olarak tanıtarak konuşması, önce kendi telefonundan aramadığını, konuşmadığını söyleyip sonraki anlatımında da aradığını kabul etmesi gözetildiğinde TCK.nın 105/1. maddesinde öngörülen cinsel taciz suçunun işlendiğinin kabulü gerektiği gözetilmeden beraate hükmolunması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2021/4281 sayılı kararı, Olayın intikal şekli, katılan …’nın aşamalarda özde değişmeyen beyanları, tanık …’nın ifadeleri kısmi ikrar içeren savunma ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın farklı zamanlarda katılanı arayarak “seni özledim, sen beni özlemedin mi, seni arzuluyorum’’ şeklinde beyanda bulunmak ve yolda rastladığında cinsel ilişki teklif etmek suretiyle zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan mahkumiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2021/3022 sayılı kararı, Katılanın mağdurenin aşamalardaki beyanları ile iddiayı doğrular nitelikte sanığın ikrara yönelik savunması, taraflar arasında dosyaya yansıyan herhangi bir husumet bulunmaması, sanık tarafından gönderildiği tutanakla tespit edilen “tanışmak istiyorum sadece”, “…seni sinkaf ederken yalvaracaksın bana daha çok sok diye orospu…” şeklindeki mesaj içerikleri ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda katılan mağdurenin cep telefonuna birden fazla cinsel içerikli mesaj gönderdiği anlaşıldığından, cinsel taciz suçundan mahkumiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Mağdurun Samimi Anlatımları Sözlü Tacizin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2015/1110  sayılı kararı, Katılanın samimi ve tutarlı beyanları, ile anlatımı destekler nitelikteki … raporları, mesaj dökümleri ve tüm dosya kapsamına göre sanığın katılana yönelik zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu işlediği gözetilmeden müsnet suçtan mahkûmiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  2018/7222 sayılı kararı, Katılan mağdurelerin aşamalardaki samimi anlatımları, yargılama sırasındaki birbirlerini doğrulayan teşhisleri ve savunma ile tüm dosya içeriği nazara alındığında sanığın, bir gün okula gitmekte olan mağdur Katılan mağdurelerin aşamalardaki samimi anlatımları, savunma ile tüm dosya içeriği nazara alındığında sanığın, bir gün okula gitmekte olan mağdureler T… ile ‘ye cinsel organını göstermesinin ardından bir suç işleme kararının icrası kapsamında başka bir gün yine okula gitmekte olan mağdure ‘ye cinsel organını göstermek suretiyle zincirleme şeklide cinsel taciz suçunu işlediği anlaşıldığından, beraatine hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

Mesaj Dökümleri Sözlü Tacizin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2015/7890 sayılı kararı, Sanığın aşamalardaki savunmalarında müştekinin kullandığı 0 539 … numaralı telefona cinsel taciz içerikli mesajların çekildiği 0 546 … numaralı cep telefonunun kendisine ait olmadığını, böyle bir abonelik almadığını ve müştekiye mesaj çekmediğini iddia etmesi karşısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına yazı yazılıp 15.01.2010, 25.01.2010 tarihleri arasında müşteki ile sanığın kullandığı cep telefonlarıyla yapılan telefon görüşmeleri ile mesajlaşmaları gösterir şekilde döküm listesinin temin edilmesinin ardından Vodafone şirketinden sanık adına kayıtlı cep telefonuna ait abonelik sözleşmesi ile eklerinin asılları veya tasdikli suretlerinin temin edilmesi ve bu belgelere göre sözleşmedeki imzanın sanığın eli ürünü olup olmadığı hususunda bilirkişiden rapor alınması, ayrıca sanık adına kayıtlı telefonla sık görüşme yapıldığı kayıtlardan anlaşılan telefon kullanıcıları olan ilgili kişilerin tanık sıfatıyla temin edilerek kendilerini kimin aradığı hususunda beyanlarının alınmasından sonra toplanacak delillere göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2012/1824 sayılı kararı, Baldızı olan katılan …’na 05.09.2012 tarihinde göndermiş olduğu “merhaba hoca hanım…eğer mümkünse ben de tanışıp birlikte olmak isterim, çok güzel bir bayan olduğunuzdan eminim, siz beni memnun ederseniz ben de sizi parada memnun ederim, nerden alacağımı mesaj atın” biçimindeki cinsel taciz eylemine ilişkin mesajı göndermesinin ardından, 08.09.2012 tarihinde göndermiş olduğu “ben de düşünme istiyorsan beklerim yoksa bi de milli eğitim müdürlüklerinin kapılarına da asarım bana tam veya yok de, …seni s…. Portre resimlerinle çok ilgileneceklerine eminim….iyi düşünün” biçimindeki mesajlar ile katılan … Babaoğluna göndermiş olduğu mesajların bir bütün olarak katılan …’nun şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunmak suretiyle şantaj ve cinsel taciz suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile cinsel taciz ve şantaj suçlarından beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

HTS Kayıtları (Arama Kayıtları) Sözlü Tacizin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  2019/12911 sayılı kararı, Mağdurenin aşamalardaki samimi beyanları, sanık …’in tevilli ikrarı, HTS kayıtları, tanık …’nin beyanı ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, mağdurenin telefon numarasının sanık … tarafından …’e verilmesinin ardından …’in, mağdureyi arayarak cinsel içerikli taleplerde bulunmak suretiyle cinsel taciz suçunu işlediğinin anlaşılması karşısında sanıkların eylemlerine uyan cinsel taciz ve bu suça yardım etmek suçundan cezalandırılmaları yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  2012/13394 sayılı kararı, Sanığın mağdureyi telefonla arayıp “kızlar büyür, vücutları gelişir, mesela koltuk altında aşağıda tüyler çıkar, oradan kanama olur” gibi sözler ile cinsel tacizde bulunduğu, sanığın bunu şaka amacıyla bir arkadaşını aradığını sanarak gerçekleştirmiş olabileceği yönündeki yoruma dayalı ikrarı, mağdurenin bu şekilde taciz edildiğine ilişkin beyanı ve HTS kayıtlarından sanığın mağdureye ait ev telefonunu 4 kez aradığına ilişkin kayıtlar ile kendisini, mağdurenin yakını olan … adlı bayan olarak tanıtarak konuşması, önce kendi telefonundan aramadığını, konuşmadığını söyleyip sonraki anlatımında da aradığını kabul etmesi gözetildiğinde TCK.nın 105/1. maddesinde öngörülen cinsel taciz suçunun işlendiğinin kabulü gerektiği gözetilmeden beraate hükmolunması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  2015/5913 sayılı kararı, Mağdure ve sanığın ifadeleri, tanığın soruşturma evresindeki beyanı,HTS kayıtları ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın mağdureyi çok sayıda aradığı, aramalarda mağdureye ”Benim dayanacak gücüm kalmadı, seninle yalnız kalmak ve birlikte olmak istiyorum” şeklindeki sözlerinin TCK.nın 105. maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçunu zincirleme olarak oluşturduğu gözetilerek TCK.nın 105 ve 43/1. maddeleri gereğince cezalandırılması yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Tanık Beyanları Sözlü Tacizin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  2012/4951 sayılı kararı, Mağdurenin istikrar arzeden aşamalardaki ifadelerinde, sanığın telefonda cinsel taciz içerikli sözler sarfedip birlikte olmayı istediği ve ölümle tehdit ettiğini beyan ettiği, telefon arama dökümleri içeriğinden defalarca görüşmelerin yapıldığının anlaşıldığı, tanık …un sanığın cinsel taciz, tanık …’ün tehdit, tanık … ve …ın ölümle tehdit eylemlerine tanık olduklarını beyan etmeleri karşısında, sanığın cinsel taciz ve ölümle tehdit eylemlerinin sabit olduğu gözetilmeden beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  2021/2770 sayılı kararı, Olayın intikal şekli ve zamanı, katılan …’in aşamalardaki beyanları, savunma, sanığın olay günü katılan …’in vücuduna dokunduğuna ilişkin tanık Ömer’in ifadesi dışında görgüye dayalı tanık beyanı bulunmadığı gibi tanık Ömer’in ifadesinin de aynı yerde bekçilik yapan tanık … tarafından doğrulanmaması ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Psikiyatri Raporu Sözlü Tacizin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  2017/6192 sayılı kararı, Katılanın aşamalardaki anlatımları, tanık…’nın beyanları, B…. Devlet Hastanesinde görevlipsikiyatri uzmanınca düzenlenen raporda katılanda cinsel taciz olayından sonra yoğun anksiyete bulgularının geliştiğinin belirtilmesi ve tüm dosya içeriğine göre sanığın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında farklı tarihlerde katılanı cinsel amaçla taciz ederek atılı suçu zincirleme şekilde işlediği anlaşıldığından, mahkumiyeti yerine oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Gizli Ses Ve Görüntü Kayıtları Sözlü Tacizin İspatı İçin Kullanılabilir

Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda cinsel taciz suçu gizli ses ve görüntü kaydıyla ispatlanabilir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız ve örnek Yargıtay kararları için linkten yazımıza ulaşabilirsiniz.

Sözlü Tacizin İspatı Durumunda Sanık Ne Kadar Ceza Alır?

TCK’nın 105. maddesine göre,

1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ancak cinsel taciz suçunun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Yazımızdan da anlaşılacağı üzere Yargıtay birçok vasıta ile sözlü tacizin ispatı yapılabileceğini kabul etmiş ve bunları hukuka uygun delil saymıştır.

Sözlü tacizin ispatının yapılabilmesi için somut olaya ilişkin dosyanın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve karara etki edebilecek tüm unsurların adli makamlar önünde ortaya konulması gerekmektedir. Bu itibarla cinsel suçlarda tecrübeli ceza avukatı ile birlikte çalışılması hem mağdur hem de sanık açısından büyük önem taşımaktadır.

Cinsel taciz suçu ve sözlü tacizin ispatın konularına ilişkin olarak Cinsel Suçlar Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.