Follow us on :

Taksirle Mala Zarar Verme

Taksirle mala zarar verme suçu işlenemez. Ceza Kanununa göre, mala zarar verme suçu sadece kasıtlı olarak gerçekleşebilir.  Yani fail, malın başkasına ait olduğunu bilmeli ve yıkma, tahrip etme, yok etme, bozma, kullanılamaz hale getirme gibi eylemleri isteyerek gerçekleştirmiş olmalıdır. Taksirde ise fail, kendi yetenekleri, tecrübeleri ve içinde göstermesi gereken dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamakta ve sonuçta istenmemesine karşın netice gerçekleşmektedir.

Bu itibarla, failde bir başkasının taşınır veya taşınmaz malına zarar verme düşüncesi yoksa mala zarar verme suçu oluşmayacaktır.

Taksirle mala zarar verme suçu mümkün değilse de bu suçun olası kastla işlenmesi halinde fail cezalandırılır. Olası kastla mala zarar verme suçunun işlenebilmesi için, sanığın malın zarara uğrayacağını öngörmesine rağmen bu sonuçları kabullenmesi gerekir. Bu itibarla fail, yaptığı eylem sonucunda neticenin gerçekleşmesine aldırmıyor ve eylemini “olursa olsun” düşüncesiyle sürdürüyorsa fail olası kastla mala zarar verme suçundan cezalandırılır.  

Taksirle Mala Zarar Verme Eyleminin Suç Oluşturmayacağına İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay aşağıda bazı örneklerini verdiğimiz gibi eylemin taksirle mala zarar verme şeklinde gerçekleştiğini tespit ettiğinde mala zarar verme suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağını belirtmektedir.

1.Kavga Esnasında Yapılan Eylemler Sonucu Taksirle Mala Zarar Verme

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/15009 sayılı kararı,sanığın katılana kafa atmak suretiyle yaralama eylemi sırasında katılanın cep telefonunun kırılmasına neden olma şeklindeki eyleminde, cep telefonuna zarar verme kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı gibi, cep telefonunun kırılmasını da öngörememesi karşısında sanığın eyleminin taksir düzeyinde kalması ve taksirle mala zarar vermenin mümkün olmaması karşısında suç oluşmamıştır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/5727 sayılı kararı,  kendisinden 2500 TL para istemesi nedeniyle sanık ve mağdurun tartıştıkları ve sanığın mağdurun yakasından tutarak kafa atması sonucu mağdurun gömleğinin yırtılıp cebinde bulunan cep telefonunun yere düşerek kırıldığı anlaşılmıştır. Yargıtay’a göre, sanığın mala zarar verme kastıyla hareket etmediği, kastının yaralamaya yönelik olduğu anlaşıldığından mala zarar verme suçundan beraatine karar verilmesi gerekir.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/7770 sayılı kararı,sanığın silahtan sayılan demir çöp küreğini yaralama kastıyla müştekilere fırlattığı, ancak bu küreğin başka bir şahsın aracına isabet etmesiyle araçta hasara neden olması şeklinde gerçekleşen eylemde; sanığın aracına zarar verme kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunması ve aracın zarar görmesini de öngörememesi karşısında sanığın eyleminin taksir düzeyinde kaldığı anlaşıldığından mala zarar verme suçu oluşmamıştır.

 Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2020/2895 sayılı kararı,sanıkların kendi aralarındaki tartışma sırasında meydana gelen itiş-kakış sırasında, sanıklardan birinin elinin müştekinin işyerinin giriş kapısının camına çaprması ile camın kırılmasında olayın, taksir düzeyinde kaldığı anlaşıldığından mala zarar verme suçu oluşmamıştır.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2018/12462 sayılı kararı,Katılana ait cafede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbede de internet cafedeki bilgisayarların zarar görmesi şeklinde gerçekleşen olayda sanığın eylemi taksir düzeyinde kaldığından  mala zarar verme suçu oluşmamıştır.

2.Ağaçlara Yapılan Müdahaleler Sonucu Taksirle Mala Zarar Verme

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/17193 sayılı kararı,olay günü söz konusu arazide DSİ 42 bölgenin kontrolörlüğünde taşeron firma … İnş. Elk. Nak. Gıda Tem. San. Ltd. Şti.’nin içme suyu şebekesi çalışması yaptığı ve bu yol boyunca zeytin ağaçlarımın dallarına ve köklerine zarar verildiği arazi yapısının bozulduğunu beyan ettikleri dikkate alındığında, sanığın mala zarar verme kastıyla hareket etmediği anlaşılmakla, mala zarar verme suçunun yasal unsurları oluşmamıştır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2020/3418 sayılı kararı,sanığın mağdura ait evin bahçesinde bulunan çam ağacındaki kozalakları toplarken ağacın dalının kırıldığının anlaşılması karşısında, sanığın ağaca zarar verme kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı ve eylemin taksir düzeyinde kaldığı anlaşıldığından ve mala zarar verme suçu oluşmaz.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/15477 sayılı kararı,sanığın idaresindeki keçilerin, katılanın zeytin ağaçlarına zarar vermesi şeklinde gerçekleşen olayda, zarar verme olayının sanığın talimatı ile işlendiğinin dosya kapsamında anlaşılmaması karşısında; sanığın mala zarar verme kastıyla hareket ettiğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2019/3161 sayılı kararı,sanığın emaneten bakmakta olduğu keçileri başkalarının tarlasındaki ağaç ve fidanlara zarar vereceğini öngörmesine rağmen bu neticeyi kabul ederek serbest bıraktığına dair kanıt bulunmadığından atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle mala zarar verme suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi  2016/1218 sayılı kararı, hayvanları otlatma amacı olmayan sanığın, karanlık olmadan kestirme yolu kullanmak suretiyle hayvanlarını götürmek istediği sırada, iradesi dışında hayvanlarının ağaçlara zarar vermesi nedeniyle eyleminin taksir düzeyinde kaldığı anlaşıldığından mala zarar verme suçunun yasal unsurları oluşmamıştır.
3. İş Makineleri İle Yapılan Çalışmalar Sonucu Taksirle Mala Zarar Verme

Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2019/7768 sayılı kararı,sanık tarafından temin edilen kepçe operatörünün özensiz ve dikkatsizliği sonucu sınırda bulunan katılana ait ağacın kökünden sarsılması ve tehlike arzetmesi nedeniyle sökülmesi şeklinde gelişen olayın kepçe operatörünün taksirli davranışı sonucu meydana geldiğinin anlaşılması karşısında ve mala zarar verme suçunun yasal unsurları oluşmamıştır.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2019/4057 sayılı kararı, Bir Hafriyat firmasında kepçe operatörü olarak çalışan hükümlünün, olay günü hafriyat çalışması yaptığı sırada Aski’ye ait su borusunun patlaması üzerine, Aski yetkililerince borunun etrafını açmak için kendisinden yardım istendiği, kepçe ile bu borunun yan kısmına vurduğunda katılan Başkent Doğalgaz ‘a ait doğalgaz dağıtım şebeke borusunun patladığı, zararın hükümlünün özensiz davranışından kaynaklandığı ve eylemin taksir düzeyinde olduğu anlaşıldığından mala zarar verme suçu oluşmamıştır.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/11955 sayılı kararı,hükümlünün biçerdöver ile yol olmayan bir yerden katılanın arazisi içerisinde bulunan fıskiyelere yakın mesafeden geçmesi sonucu katılana ait sulama sistemine zarar vermesi şeklinde gelişen olayda, hükümlünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucu eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldığından, mala zarar verme suçunun, yasal unsurları oluşmamıştır.

4. Trafik Kazası Sonucu Taksirle Mala Zarar Verme

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/13426 sayılı kararı,olay günü alkollü olan sanığın, müştekiye ait olan ve bulvar üzerinde park halinde bulunan araca, kendi sevk ve idaresindeki aracıyla arkadan çarpmak suretiyle müştekinin aracında hasara yol açması şeklinde gerçekleşen olayda; eylemin taksirle işlendiği anlaşıldığından  mala zarar verme suçu oluşmamıştır.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/13920 sayılı kararı,Sanığın alkollü halde kullandığı araçla kolluk görevlileri tarafından durdurulmak istendiği, ikazlara uymadan kaçmaya devam ettiği ve bu esnada mağdura ait park halinde bulunan araca çarpması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın yalnızca alkollü halde araç kullanmasının trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, mağdura ait araca zarar verme kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı gibi, araca çarpacağını da öngörememesi karşısında mala zarar verme suçunun yasal unsurları oluşmamıştır.

5. Evde Yapılan Tamirat Sonucu Taksirle Mala Zarar Verme

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/10218 sayılı kararı,apartmanın üst katında oturan sanığa ait dairenin tuvaletinden alt katta oturan katılana ait dairenin tuvalet ve banyosuna 2 yıla yakın süreyle su sızıntısı meydana geldiği, arızanın giderilmesi hususunda yapılan tüm uyarılara rağmen sanığın arızayı gidermediği, sızıntı nedeniyle katılana ait dairenin tuvalet ve banyosunda zarar meydana geldiği anlaşılmakla, su sızıntısı nedeniyle meydana gelen zararın sanığın ihmali davranışından kaynaklandığı, sorunun binanın genel yapısı ile ilgili olduğunun anlaşılması karşısında, mala zarar verme suçunun yasal unsurları oluşmamıştır.

6. İnşaat Yapımı Esnasında Taksirle Mala Zarar Verme

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/12125 sayılı kararı,sanığın yapmakta olduğu inşaat nedeniyle, müştekinin yöneticisi olduğu bina tarafında iskele kurmak suretiyle, muhafaza kapağının ve kapı camının ve havalandırma boşluklarındaki camın kırılmasına sebebiyet verdiğinden bahisle, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ise de; sanığın müştekinin yöneticisi olduğu binaya zarar verme kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı gibi, binanın zarar görmesini de öngörememesi karşısında; sanığın eyleminin taksir düzeyinde kaldığından mala zarar verme suçunun yasal unsurları oluşmamıştır.

7. Başkasının Aracına Taksirle Mala Zarar Verme

Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2019/2178 sayılı kararı,belediyede temizlik işçisi olarak çalışan hükümlünün olay günü sağ elinde çantası ve rulo halindeki temizlik poşetleri, sol omzunda ise iki adet süpürge ve bir adet plastik kürek ile ikametine doğru yürümekte iken yol üzerinde park halinde bulunan katılan ve katılanın babasına ait araçların arasından geçtiği sırada sol elindeki kürek sapının katılanın aracına sürterek çizdiği, dosyadaki kamera kaydı görüntülerinden de anlaşıldığı gibi zararın sanığın özensiz davranışından kaynaklandığının anlaşılması karşısında mala zarar verme suçunun  yasal unsurları oluşmamıştır.

8. Başkasının Evine ve Eşyalarına Taksirle Mala Zarar Verme

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/1348 sayılı kararı,Sanığın müştekiye ait Kafede unuttuğu ev ve araç anahtarını aramak amacıyla kafenin kapısını iteklemek suretiyle kapının kilidine zarar verdiğinden bahisle, hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ise de; sanığın katılana ait iş yerine zarar verme kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı gibi, olay yeri inceleme raporunda kapı üzerinde her hangi bir zorlama olmadığının da belirtilmesi karşısında, mala zarar verme suçunun taksirle işlenmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere taksirle mala zarar verme olaynıda failin zarar verme kastının olmaması ve eylemin taksirle işlenmesi durumunda bu hususların adli makamlar önünde ortaya konulamaması hak kayıplarına yol açabilmektedir.

Bu itibarla mala zarar verme suçunda ceza hukukunda tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışmanın önemi şüphesizdir.

Mala zarar verme suçu ve ardından açılabilecek tazminat davaları yönünden Ceza Hukuku Avukatı Harun Karadağ ile her türlü sorununuz ile ilgili olarak iletişime geçebilirsiniz.