Follow us on :

Tehdit Suçunda Haksız Tahrik

Yargıtay içtihatlarına göre tehdit suçunda haksız tahrik uygulanmaması sanık açısından bir bozma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

TCK’nın 29. maddesine göre, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye haksız tahrik hükümleri uygulanır. Haksız tahrik nedeniyle eylemini gerçekleştiren bir kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza ise dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Dolayısıyla tehdit suçunda haksız tahrik hükümlerinin uygulanması durumunda sanığın alacağı ceza önemli ölçüde düşecektir.

Ceza Genel Kurulunun istikrar kazanmış kararları ile öğretide de kabul gören görüşler doğrultusunda haksız tahrik hükmünün uygulanabilmesi için;

  1. Tahriki oluşturan haksız bir fiil bulunmalı,
  2. Fail öfke veya şiddetli elemin etkisi altında kalmalı,
  3. Failin işlediği suç bu ruhsal durumunun tepkisi olmalı,
  4. Haksız tahrik teşkil eden eylem mağdurdan sadır olmalıdır.

Tehdit Suçunda Haksız Tahrik Yargıtay Kararları

Yargıtay, olayın çıkış nedeni ve gelişimi dikkate alınarak TCK’nın 29. Maddesi doğrultusunda tehdit suçunda haksız tahrik uygulanmamasını ihlal olarak görmekte ve bu kararları bozmaktadır. Nitekim,

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29948 sayılı kararı, Sanığın hazırlık aşamasında; müştekinin, babası ile bir yıldır arkadaşlık yaptığını öğrendiğini, müştekinin annesini arayarak ve mesaj atarak tahrik edici sözler söylediğini, bunun üzerine annesinin intihara teşebbüs ettiğini, bu nedenle üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğini savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişimi dikkate alınarak TCK’nın 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29846 sayılı kararı, Sanığın temyize konu edilmeyen aynı mağdura yönelik kasten yaralama eylemi nedeniyle kurulan hükümde haksız tahrik hükümleri uygulandığı halde farklı bir gerekçe sunulmadan tehdit suçundan kurulan hükümde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmayarak, TCK’nın 29. maddesinin uygulanması yönünden çelişkiye düşülmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29842 sayılı kararı, Tanık …’ın ifadesinin, sanığın savunmasını doğrulamadığı gerekçesiyle haksız tahrik hükümleri uygulanmamış ise de sanığın, “müşteki … öncesinde annemle ilişkisi yaşadığını etrafa yaydığından eylemimi gerçekleştirdim”, biçimindeki savunmasının, tanık …’ın “müşterilerim, müşteki …’un, sanığın annesiyle ilişkisi olduğunu ve bunu müştekiden öğrendiklerini bana söylediler” biçimindeki ifadesiyle doğrulanması karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29841 sayılı kararı, Sanığın, alkollü olan mağdurdan alacağını isteyince mağdurun kendisine hakaret ettiği biçimindeki savunmasının olayın geçtiği kahvehanenin sahibi olan tanık …’in, “sanık ile mağdur öncesinde telefon ile görüşürken karşılıklı küfürlü konuşup, restleştiler” biçimindeki ifadesiyle doğrulanması karşısında, olayın çıkış sebebi ile gelişimi üzerinde durularak sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/30042 sayılı kararı, Taraflar arasında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunduğunun anlaşılması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre tehdit ve kasten yaralama suçları yönünden TCK’nın 29, hakaret suçu yönünden ise anılan Kanunun 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/29827 sayılı kararı, Olay tarihinde sanık ile mağdur … arasında meydan gelen tartışmada; mağdurun sanığa önce hakaret, daha sonra kasten yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdiğinin iddia ve kabul edilmesi karşısında, olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak sonucuna göre TCK’nın 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün uygulanma olanağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/29719 sayılı kararı, Olaydan önce sanıkların babası … ile katılan …’nin, …’nin hayvanlarının …’ın bahçesine girmesi meselesinden kavga edip birbirlerini adli raporda belirtilen şekilde yaraladıkları ve sanıkların babalarının kavga ettiğini duymaları üzerine olay yerine geldiklerinin anlaşılması karşısında; olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak sonucuna göre TCK’nın 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün sanıklar hakkında uygulanma olanağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/29586 sayılı kararı, Sanığın, müştekilerin sarımsaklarını alıp parasını ödemediğini, kendilerini dolandırdıklarını savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişimi üzerine durularak TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/29468 sayılı kararı, Lehe hükümlerin uygulanması talebi bulunan sanığın savunmasında, katılana arkadaşlık teklifinde bulunmak amacıyla mesaj attığını, katılanın olumlu cevap verdiğini, evinin önüne çağırdığını ancak gittiğinde dışarı çıkmadığını, kendisine yönelik küfürlü konuştuğunu ve “seni altıma alıp, sinkaf edeceğim” dediğini belirtmesine karşın, katılanın anlatımında, sanığın ısrarla mesaj atması, cinsel içerikli ifadelerde bulunması nedeniyle küfür içeren mesajlar atmış olabileceğini ifade ettiği anlaşılmakla, mesaj içerikleri, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilip, eylemlerin öncelik sonralık ilişkisi de gözetilerek, sonucuna göre sanık hakkında TCK’nın 29. maddesinde düzenlenmiş olan haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29470 sayılı kararı,  Sanıkların aşamalarda, olay günü, sanık … ’ın annesi ve sanık …’ın da kayınvalidesi olan … ile katılanın oğlu olan tanık …’ın tartıştığını, tanık …’ın … ’a küfür etmesi ve yaşanan tartışma sonucunda annelerinin rahatsızlanması üzerine olay yerine gittiklerini, bu meseleyi konuşmak amacıyla katılanın kapısına çıktıklarında katılanın kendilerine küfür ettiğini belirtmiş olmaları karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi üzerinde durulup, eylemlerin öncelik sonralık ilişkisi de değerlendirilerek sonucuna göre sanıklar hakkında TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29436 sayılı kararı, Olay günü nişanlısı ile dolaşan sanığın daha önceden tanımadığı müştekiler tarafından, yanında bulunan ve soruşturma aşamasında tanık olarak dinlenilen nişanlısı …’a “kıza bak, hişşt…” şeklinde laf söylemeleri üzerine taraflar arasında tartışma çıktığının anlaşılması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/29253 sayılı kararı, Sanığın aşamalarda trafikte yaşadıkları tartışma sırasında katılan …’nun kendisine hakaret ederek motosikletten indiğini ve saldırmak üzere kendisine yöneldiğini, bunun üzerine kendisinin oyuncak tabancayı doğrulttuğunu savunması, katılanların da sanığın kendilerini sözle tehdit etmeleri üzerine katılan …’nun motosikletten indiğini kabul etmeleri karşısında; olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak sonucuna göre TCK’nın 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün sanık hakkında uygulanma olanağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/28950 sayılı kararı, Tarafların ve tanıkların beyanlarından, olay günü taraflar arasında, bulundukları eğlence mekanında bir kişinin sanığın kız arkadaşının beline sarılması nedeniyle tartışma başladığı ve kavgaya dönüşen tartışma esnasında sanığın da basit tıbbi müdahale giderilebilecek şekilde yaralandığına dair adli rapor düzenlendiğinin anlaşılması karşısında, olayın başlangıcı ve gelişimi üzerinde durularak, sanık hakkında tehdit ve kasten yaralama eylemleri yönünden, TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay içtihatlarıyla da ortaya konulduğu üzere, tehdit suçunda haksız tahrik şartlarının oluşup oluşmadığı irdelenerek, haksız tahrik durumunda adli makamlar önünde ortaya konulması sanığın alacağı cezayı önemli ölçüde etkileyecektir.

Tehdit suçu ve tehdit suçunda haksız tahrik ile ilgili olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.