Follow us on :

CİNSEL SUÇLAR AVUKATI HARUN KARADAĞ

Cinsel Suçlar Avukatı (5)

Bu sayfadaki yazılar Cinsel Suçlar Avukatı Harun Karadağ tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz şekilde paylaşılması hukuki sorumluluk doğurur.

Cinsel Suçlar Avukatı Kimdir

Hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Bu nedenle birçok avukat özel hukuk veya ceza hukuku ayrımı yapmaksızın tüm davalara bakmaktadır. Dolayısıyla avukatların sadece küçük bir kısmının ceza davalarına baktıkları ve bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir.

Bunun yanında kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında başarılı sonuç alma ihtimalleri daha yüksek olabilmektedir.

Cinsel suçlar avukatı denilince, hem ceza yargılamasının bütün süreçlerini iyi bilen hem de cinsel suçlar konusunda bilgisi olan ve sıklıkla cinsel suç davalarına bakan avukatlar anlaşılmaktadır.

Neden Cinsel Suçlar Avukatı İle Çalışmalıyım?

Cinsel Suçlar Avukatı
Cinsel Suçlar Avukatı (4)

Cinsel suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı mahkemelerde duruşmaları yapılır. Mesela, cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemelerinde görülürken, cinsel saldırı suçunda ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken Cinsel Suçlar Avukatı nezaretinde olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden yasal haklarının Cinsel Suçlar Avukatı ile birlikte savunulması büyük önem taşır.

Cinsel suçlar avukatı, bu suç ile ilgili başlatılan soruşturmanın en başında şüphelinin ifadesinin alınması, sonrasında şüphelinin tutuklanmaya sevk edilmesi durumunda Sulh Ceza Hâkimliğinde duruşmaya katılma, tutuklanma durumunda bu karara itiraz edilmesi süreçlerinde yer alır. Bunun yanında tutuklu müvekkilin ziyaret edilmesi ve devam eden yargılama hususunda görüşme yapılması da cinsel suçlar avukatının yapacağı savunma açısından çok önemlidir.

Dava açılması halinde ise cinsel suçlar avukatı, yazılı ve sözlü savunma yapmak, karşı tarafın ifadeleri ve tanık beyanları arasındaki çelişkileri ortaya koymak, toplanmayan delillerin bulunması durumunda bunu mahkemeye bildirmek ve bu yönde talepte bulunmak suretiyle müvekkilinin yasal haklarını en iyi biçimde korumaya çalışır.

Mesleki Tecrübe Cinsel Suçlar Avukatı İçin Önemli Midir?

Susturulan Kadın

Cinsel suçlar gibi birçoğu ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Cinsel Suçlar Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde, düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Cinsel Suçlar Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Cinsel suçlarda avukat belirlenme sürecinde avukatın belli bir alanda uzmanlaşması, daha ziyade cinsel suçlara bakması, internet sayfasında cinsel suçlara yönelik yazılarının olması, Güncel Yargıtay İçtihatlarını bilmesi, kendini tam olarak ifade edebilmesi ve dosyayı adli makamlara tam ve doğru bir şekilde aktarabilmesi belirleyici olmaktadır.

Cinsel Suçlardan Nasıl Beraat Edilir?

Cinsel Suçlar Avukatı (2)

Diğer suçlarda olduğu gibi cinsel suçlardan da mahkumiyet kararı verilebilmesi için mahkemenin her türlü şüpheden arındırılmış, kesin ve yeterli delillere dayanması gerekmektedir.

Bunun yanında cinsel suçlarda özellikle basit cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarında çoğu zaman mağdur beyanı dışında bir delilin bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle cinsel suçlarda, tüm aşamalarda birbiriyle ve somut olayla uyumlu mağdur beyanlarına dayanılarak ceza verildiği bilinen bir gerçektir.

Bu itibarla tüm dosyanın hassasiyetle incelenmesi, ifadeler arasındaki çelişkilerin tespit edilmesi ve gerek mağdur gerekse sanık yönünden iddia ve savunmanın tam ve doğru biçimde ortaya konulması çok önemlidir. Aksi halde mağdur açısından kendine karşı işlenen cinsel suç cezasız kalabileceği gibi sanık açısından da bir cinsel iftira mağduru olması mümkün hale gelebilecektir.

Bütün bu hususlar düşünüldüğünde cinsel suçlar avukatının önemi bir kez daha anlaşılacaktır.

Cinsel Suç Davaları Ne kadar Devam Eder?

Cinsel suç davalarının ne kadar devam edeceğine tam bir süre verme mümkün olmamaktadır. Genellikle ilk derece mahkemelerinde cinsel suçların 1-2 yıl devam ettiği görülmektedir. Ancak sanık sayısının fazlalığı, Adli Tıp kurumundan rapor beklenmesi veya tanıklara ulaşılamaması gibi durumlarda bu süre uzayabilmektedir.

Bunun yanında cinsel suçların işlendiği yer İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun bir adliyenin bulunduğu yerde ise dava süresi daha da uzayabilmektedir.

Nitelikli cinsel istismar ve çocuğun cinsel istismarı suçlarında sanıkların daha ziyade tutuklu yargılandığı düşünüldüğünde duruşmanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasının önemi şüphesizdir.

Cinsel Suçlar Hangi Mahkemelerde Görülür?

Cinsel Suçlar Makemesi

Cinsel suçların hangi mahkemede görüleceği mağdura karşı gerçekleştirilen eylemin niteliği ve mağdurun yaşına göre değişmektedir.

Basit cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve sarkıntılık suçlarına suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemeleri bakar. Bunun dışında kalan nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları ise ağır ceza mahkemelerinin yetki alanı içerisindedir.

Cinsel Suçlar Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Cinsel Suçlar Avukatı olarak Türk Ceza Kanununda düzenlenen “Cinsel Saldırı”, “Çocukların Cinsel İstismarı”, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki” ve “Cinsel Taciz” suçlarının yanında “Cinsel İftira Mağdurlarının Hakları” konusuna hem bu suçun mağduru hem de şüpheli veya sanık yönünden vekilliğini üstlenmekteyiz.

Bunun yanında cinsel suçlar açısından en fazla akla takılan şu konularda danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Cinsel İstismarda Delil Nedir?

Çocuğum Cinsel İstismara Uğradı Ne Yapmalıyım?

Cinsel İftira Mağdurlarının Hakları Nelerdir?

Cinsel Suçların Cezası Ne kadardır?

Cinsel İstismarda Etkin Pişmanlık Var Mı?

Sadece Kadının Beyanı İle Cinsel Suçlarda Ceza Verilir Mi?

Çelişkili İfade Verilirse Ne Olur?

Sanık Suçsuz Olduğunu İspatlamak Zorunda Mıdır?

Karakolda İfade Verilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Cinsel Suç Davaları Ne Kadar Sürer?

Cinsel Suçtan Ceza Alanlar Hangi Cezaevinde Yatar?

İnternet sitemizde ceza davaları ve özellikle cinsel suçlara ilişkin çok sayıda yazımız yayınlanmıştır. Yazılarımızda konular ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmış ve teorik bilgilerden ziyade uygulamaya yönelik ve emsal Yargıtay içtihatları doğrultusunda açıklamalar ortaya konulmuştur. Dilerseniz harunkaradag.av.tr adresinden bu yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Avukat Harun Karadağ

Avukat Harun Karadağ

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Harun Karadağ, ülkenin çeşitli yerlerinde Cumhuriyet Savcısı, sonrasında ise Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı ve Yargıtay Ceza Dairelerinde hâkim olarak görev yapmıştır. İstanbul merkezli olmak üzere, Ankara, İzmir ve Kayseri'de müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.