Follow us on :

UYUŞTURUCU AVUKATI HARUN KARADAĞ

Uyuşturucu Avukatı (2)

Bu sayfadaki yazılar uyuşturucu Avukatı Harun Karadağ tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz şekilde paylaşılması hukuki sorumluluk doğurur.

Uyuşturucu Avukatı Kimdir?

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür.

Ancak kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olmaktadır.

Uyuşturucu avukatı ifadesi, hem ceza yargılamasının tüm aşamalarını iyi bilen hem de uyuşturucu suçları konusunda derin bilgisi olan ve sıklıkla uyuşturucu davalarına bakan avukatlar için kullanılmaktadır.

Uyuşturucu Avukatı Ne İş Yapar?

Uyuşturucu Ölüm
Uyuşturucu Avukatı (3)

Uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine üst yargı makamları da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, Uyuşturucu Avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Uyuşturucu avukatı, uyuşturucu suçu ile ilgili başlatılan soruşturmanın en başında şüphelinin ifadesinin alınması, evinde veya aracında arama yapılması, sonrasında şüphelinin tutuklanmaya sevk edilmesi durumunda Sulh Ceza Hakimliğinde duruşmaya katılma, tutuklanma durumunda bu karara itiraz edilmesi süreçlerinde yer alır. Bunun yanında tutuklu müvekkilin ziyaret edilmesi de uyuşturucu avukatının ileride yapacağı savunma açısından oldukça önemledir.

Dava açılması halinde ise uyuşturucu avukatı, yazılı ve sözlü savunma yapmak, müvekkil hakkında sunulan delillerin hukuka uygun olup olmadığını araştırmak, toplanmayan delillerin olması halinde bunu mahkemeye bildirmek ve bu yönde talepte bulunmak suretiyle müvekkilinin yasal haklarını en iyi biçimde korumaya çalışır.

Uyuşturucu Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Uyuşturucu Avukatı (5)

Uyuşturucu suçları gibi ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Uyuşturucu Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Uyuşturucu Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Bunun yanında, uyuşturucu suçlarında avukat tercih edilme sürecinde avukatın belli bir alanda uzmanlaşması, daha ziyade uyuşturucu davalarına bakması, eğer varsa internet sitesinde uyuşturucu suçlarına yönelik yazılarının olması, Güncel Yargıtay İçtihatlarını bilmesi, kendini iyi ifade edebilmesi ve somut olayı mahkemeye tam ve doğru bir şekilde aktarabilmesi belirleyici olmaktadır.

Uyuşturucu Avukatı Savunma

Uyuşturucu Savunması

Uyuşturucu avukatı savunma yaparken öncelikle müvekkili ile görüşüp dosyayı titizlikle inceledikten sonra aleyhe sunulan delillerin hukuka uygun olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. Sonrasında lehe olabilecek delillerin savcılık ve mahkemeye sunulması ve bu deliller doğrultusunda müvekkil hakkında beraat kararının alınmaya çalışılması çök önemlidir.

Bunun yanında benzer olaylarda Yargıtay Ceza Dairelerinin verdikleri kararlar uyuşturucu avukatı tarafından tespit edilmeli ve kullanılmalıdır.

Uyuşturucu bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının cezayı ne denli değiştirdiği herkesin malumudur. Hak kaybına uğramamak ve çok daha az bir ceza ile kurtulmak ve hatta denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmak mümkünken uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak ihtimal dâhilindedir. Ayrıca bu suçta etkin pişmanlık hükümlerinin de değerlendirilmesi cezayı önemli ölçüde etkileyebilecektir.

Uyuşturucu Davaları Ne Kadar Sürer?

Uyuşturucu davalarının ne kadar devam edeceğine ilişkin net bir süre vermek pek mümkün değildir. Her ne kadar mahkemeler uyuşturucu davalarının ortalama 300 günde biteceğini öngörmekte iseler de özellikle uyuşturucu ticareti davalarında ve birden fazla sanığın olduğu dosyalarda bu süre uzayabilmektedir.

Bunun yanında uyuşturucu suçunun işlendiği yer yoğun bir adliyenin bulunduğu yerde ise dava süresi daha da uzayabilmektedir.

Uyuşturucu ticareti davalarında sanıkların genellikle tutuklu yargılandığı göz önüne alındığında duruşmanın hızlı bir şekilde sonuçlanması daha da önemli hale gelmektedir. 

Uyuşturucu Davaları Hangi Mahkemelerde Görülür?

Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu davasının hangi mahkemede görüleceği ele geçirilen maddenin hangi amaçla bulundurulduğu ve hangi suçtan dava açıldığına göre değişir.

Uyuşturucu ticareti davaları o suçun işlendiği yerdeki Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür.

Ticaret amacı olmaksızın uyuşturucu madde kullananlar ise asliye ceza mahkemelerinde yargılanırlar.

Uyuşturucu Ticareti ve Uyuşturucu Kullanmanın Cezası

Uyuşturucu maddenin ticareti suçunun düzenlendiği TCK’nın 188/3 maddesine göre Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Bunun yanında, uyuşturucu madde verilen veya satılan kişi çocuk ise, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

TCK’nın 188/4 maddesinde uyuşturucu madde ticareti suçunun ağırlaştırıcı durumlarına başka sebepler de eklenmiştir. Bu fıkraya göre,

Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması ve bu maddelerin satışının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kullanma amacıyla bulundurulduğuna karar verilirse uyuşturucu cezası ise TCK’nın 191. maddesine göre, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Uyuşturucunun ticaret veya kullanma amacıyla bulundurulmasının sanığın alacağı cezayı büyük oranda etkilediği şüphesizdir. Bu nedenle tecrübeli uyuşturucu avukatının rolü daha önemli hale gelmektedir.

Uyuşturucu Maddenin Ticaret veya Kullanma Amacıyla Bulundurulduğu Nasıl Anlaşılır?

Yargıtay, uyuşturucu maddenin ticaret mi yoksa kullanma amacıyla mı bulundurulduğuna yanı failin kastının ne olduğuna dair birçok kriter geliştirmiştir.

Bu kriterlerden en önemlisi elbette ele geçen uyuşturucu maddenin kişisel kullanım sınırında olup olmamasıdır.

Ancak Yargıtay bunun yanında, failin hareketleri, uyuşturucunun bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimi, uyuşturucunun fail tarafından kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok ölçütü uygulamak suretiyle failin kastını belirlemektedir.

Bu noktada kullanma amacıyla bulundurulan maddenin uyuşturucu ticareti suçunu oluşturmaması adına uyuşturucu avukatı ile etkili bir savunma yapılmalıdır.

Uyuşturucu Avukatı Olarak İnternet Sitemizde Yayınlanan Yazılar

İnternet sitemizde ceza davaları ve özellikle uyuşturucu suçlarına ilişkin çok sayıda yazımız yayınlanmıştır. Yazılarımızda konular ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmış ve teorik bilgilerden ziyade uygulamaya yönelik ve emsal Yargıtay içtihatları doğrultusunda açıklamalar ortaya konulmuştur.

İnternet sitemizde yer alan yazılarımızdan bazılarına örnek vermek gerekirse,

*Ateş Buz Uyuşturucu Suçu (Kristal Uyuşturucu Suçu)

*Metamfetamin Kullanım Sınırı

*Bonzai – Sentetik Kannabinoid Kullanım Sınırı

*Eroin Kullanım Sınırı

*Metamfetaminin Cezası

*Telefonda Uyuşturucu Muhabbeti

*Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Kabul Edilmekte midir?

*Arama Kararı Olmadan Yapılan Aramada Uyuşturucu Bulunması

*Uyuşturucu Madde Kişisel Kullanım Sınırı/Miktarı

*Uyuşturucu Madde Ticareti Tanık Beyanı

*Uyuşturucu Ticareti Teşebbüs Hükümleri

*Uyuşturucunun Çok Sayıda Paket Halinde Bulunması ve Suça Etkisi

*Uyuşturucu Suçunda Parmak İzi Yeterli Delil Sayılır Mı?

*Uyuşturucu Satıcısı Kaç Yıl Ceza Alır?

*Uyuşturucu Ticareti Beraat Gerekçeleri

*Uyuşturucu Ticareti Somut Delil Nedir?

*Uyuşturucu Ticaretinde Telefon Kayıtları Önemli midir?

Uyuşturucu suçlarına yönelik yazılarımızı harunkaradag.av.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

Avukat Harun Karadağ

Avukat Harun Karadağ

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Harun Karadağ, ülkenin çeşitli yerlerinde Cumhuriyet Savcısı, sonrasında ise Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı ve Yargıtay Ceza Dairelerinde hâkim olarak görev yapmıştır. İstanbul merkezli olmak üzere, Ankara, İzmir ve Kayseri'de müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.