Follow us on :

Alkollü Araç Kullanırken Ölümlü Trafik Kazası Yapmak

Yargıtay kararlarına göre, alkollü araç kullanırken ölümlü trafik kazası yapmak eyleminin cezası alkol miktarına göre değişebilmektedir. 

Dolayısıyla, alkollü araç kullanırken ölümlü trafik kazası yapmak durumunda sürücünün kaç promil alkollü olduğu, suçun niteliğini ve cezasını etkileyecektir. Nitekim Yargıtay, ölümlü trafik kazalarında sürücüdeki 1.00 promilden fazla alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğini kabul etmektedir. Bu itibarla, 1.00 promilden fazla alkollü olduğu tespit edilen sanığın almış olduğu alkolün etkisi ile ölümlü kazaya sebebiyet vermesi karşısında sanık bilinçli taksirle öldürme suçundan ceza alır.

Alkollü Araç Kullanırken Ölümlü Trafik Kazası Yapmak Suçunun Cezası

Alkollü araç kullanırken kaza yapan bir kişinin taksirle ölüme neden olduğuna karar verilmesi durumunda fail Ceza Kanununun 85. maddesine göre cezalandırılır. 

Bu maddeye göre,

1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ancak mahkeme yaptığı değerlendirme sonucunda kazanın bilinçle taksirle işlendiğine karar verirse failin alacağı ceza TCK’nın 22/3 maddesine göre arttırılır. Bu maddeye göre, kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

Dolayısıyla trafik kazasında bilinçli taksirle bir kişinin 9 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir kazada birden fazla kişinin ölümü ya da bir kişinin ölümü ile bir veya birden fazla kişinin yaralanması durumunda failin çok daha yüksek bir ceza alma ihtimali doğacaktır.

Alkollü Araç Kullanırken Ölümlü Trafik Kazası Yapmak Yargıtay Kararları

Bu yazımızda Yargıtay’ın çeşitli tarihlerde verdiği kararlar üzerinden alkollü araç kullanırken ölümlü trafik kazası yapmak suçu inceleme konusu yapılacaktır. Yargıtay’ın kararları özellikle eylemin normal taksirle mi yoksa bilinçli taksirle mi işlendiğinin anlaşılması yönünden büyük önem taşımaktadır.

1.79 Promil Alkolle Ölümlü Trafik Kazası Yapılması

Dangerous Female Driver 93675 129090 3
Alkollü Araç Kullanırken Ölümlü Trafik Kazası Yapmak 4

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2014/16343 sayılı kararı, Olay günü gece saat 20:20 sularında açık havada, aydınlatmanın bulunduğu meskun mahalde, bölünmemiş, 2 yönlü, 10 metre genişliğindeki yüzeyi kuru, asfalt kaplama, hafif eğimli düz yolda idaresindeki minibüsle seyir halinde bulunan ve 179 promil alkollü olduğu tespit edilen sanığın, olay mahalline geldiğinde karşı yön yol bölümüne girip karşı istikametten gelmekte olan motosiklete asli kusurlu olarak çarpması şeklinde gelişen ve motosiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan olayda; sanığın olay anındaki alkol derecesi itibariyle eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gözetilmeksizin, olayda bilinçli taksir olmadığının kabulü ile yazılı şekilde eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

1.27 Promil Alkolle Kaza Yapan Sanık Hakkında Cezanın Az Belirlenmesi

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2014/2043 sayılı kararı,  Olaydan 1 yıl önce de yine alkollü şekilde araç kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapılarak sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu anlaşılan sanığın, arkadaşları olan ölen ve tanık A.. K.. ile birlikte evde alkol alması, içkilerinin bitmesi üzerine yeniden alkol almak için sanığın idaresindeki tanık A.. K..’ya ait otoyla dışarı çıkıp şehir dışından alkol aldıktan sonra saat 02:40 sıralarında şehir merkezinde araçla, meskun mahal içi, refüjle bölünmüş, 8,5 metre genişliğindeki, düz, eğimsiz, zemini kuru ve görüşü açık, asfalt kaplama yolda seyrettikleri sırada olay yeri olan sağdaki benzin istasyonu önüne geldiklerinde, sanığın -doktor raporuna göre aşırı alkollü olduğundan alkolmetreye üfleyememesi nedeniyle alınan kan örneği üzerinde yapılan incelemeye göre 1,27 promil olduğu belirlenen- alkol düzeyi ve mahal şartlarının üzerindeki hızı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, sağa yönelen 28 metre sürtünme iziyle önce yaya kaldırımına sonra benzin istasyonunun fiyat ve reklam tabelasına çarpması neticesinde, aracın arka koltuğunda oturan ölenin önce ağır yaralanıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınması ve yaklaşık 5 ay sonra olay nedeniyle ölmesi şeklinde gerçekleşen olayda, asli ve tam kusurlu olan sanık hakkında iki sınır arasında temel ceza belirlenirken, suçun işleniş biçimi, failin taksire dayalı kusurunun yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı, maddede öngörülen cezanın alt ve üst sınırının gözetilmesi gerektiği, tam ve asli kusurlu sanık hakkında yukarıda oluşu özetlenen olayda kusurundaki yoksunluk nedeniyle asgari hadden daha fazla uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Trafik Kazalarında Alkol Miktarı Kaza Anına Göre Belirlenmelidir

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2014/2043 sayılı kararı,  Sanığın idaresindeki otomobille, meskun mahalde, gece vakti, bölünmüş tek yönlü yolda alkollü vaziyette seyrederken, kavşakta sağa dönmek için manevra yaptığında sağdaki kavşak başından karşıya geçmek üzere yola girmeye hazırlanan yayayı gördüğünde, frene basması üzerine ıslak yolda kayarak ve direksiyon hakimiyetini kaybederek sağdaki kaldırım kenarına ve akabinde kaldırımda bulunan yayaya çarparak ölmesine neden olması şeklinde gerçekleşen olayda, kazadan iki buçuk saat sonra hastanede alınan kan numunesinin incelenmesi neticesinde … Kurumunca 09.11.2009 tarihinde düzenlenen raporda sanığın 66 mg/dl alkollü olduğunun belirtilmesi karşısında,… İhtisas Kurulu’nun müstakar uygulamasına göre her bir saatte ortalama 15 mg/dl. alkolün vücuttan atıldığının kabulü nedeniyle suç saati itibariyle ulaşılan alkol düzeyine göre, sanığın almış olduğu alkolün etkisiyle olay anında güvenli sürüş yeteneğinin bulunmadığı ve bu haliyle eylemin bilinçli taksirle öldürme suçunu oluşturduğu gözetilerek, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerekirken, eksik soruşturmaya dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır,

0.67 Promil Alkollü Olarak Ölümle Trafik Kazası Yapılması

Dangerous Female Driver 93675 128643 1
Alkollü Araç Kullanırken Ölümlü Trafik Kazası Yapmak 5

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2014/19378 sayılı kararı,  Sanığın idaresindeki araçla, gündüz vakti, meskun mahalde, 7 metre genişliğindeki hafif eğimli iki yönlü ve trafiğin yoğun olduğu yolda seyir halinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, sağ taraftaki motosiklet tamir dükkanı önünde kaldırımda ve yol içinde park halindeki motosikletlere ve tamir yapmakta olan tamirci ile kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptığı, bir kişinin ölümü ile iki kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı olayda; olaydan yaklaşık 42 dakika sonra yapılan ölçümde 67 promil alkollü olduğunun saptandığı; sanığın alkolün etkisi ile güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine ve dışa yansıyan davranışlarına ilişkin bir tespite yer verilmediği gibi kazanın alkolün etkisiyle meydana geldiğine dair delil bulunmadığı anlaşılmakla; kazanın tek başına alkolün etkisiyle meydana gelmediği ve bilinçli taksirin koşullarının oluşmadığı gözetilmeksizin, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 22/3 maddesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.

0.98 Promil Alkollü Olarak Ölümle Trafik Kazası Yapılması

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2015/15208 sayılı kararı, Sürücü belgesi bulunmayan idaresindeki otomobil ile meskun mahalde gece vakti refüjle bölünmüş tek yönlü ve çift şeritli yolda, olaydan hemen sonra alınan alkol raporunda 0.98 promil alkollü olduğu belirlenen ve süratli şekilde seyreden sanığın direksiyon hakimiyetini kaybederek, sağ şeritte seyretmekte olan aracın yanından geçtiği sırada bu aracın sol ön kısmına çarptıktan sonra savrulup, orta refüjü geçip, karşı yöne girip buradan gelmekte olan diğer araca çarpması ile kendi aracındaki bir kişinin ölmesine ve bir kişinin de düzenlenen adli rapor içeriğine göre “T12 ve L1” kırığı olacak şekilde yaralanmasına neden olması şeklinde gerçekleşen olayda, mahkemenin gerekçesindeki belirlemelere ve dosya içeriğine göre bilinçli taksirin unsurlarının oluşmasına rağmen sanık hakkında hükmedilen cezanın TCK’nın 22/3. maddesi gereğince artırılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Ölümlü Trafik Kazalarında Ağır Ceza Avukatının Önemi

Close Up Workers With Briefcases 1098 3096
Alkollü Araç Kullanırken Ölümlü Trafik Kazası Yapmak 6

Alkollü araç kullanırken ölümlü trafik kazası yapılması durumunda mağdur veya sanık açısından iddia ve savunmanın Yargı içtihatları doğrultusunda ve somut olaylar bağlamında yapılması hak kaybının önüne geçilmesi adına gerekli bir adımdır. Nitekim bu tür davalarda tecrübeli ceza avukatı ile çalışılması ileride açılacak muhtemel tazminat davaları açısından da büyük önem taşımaktadır.

Alkollü araç kullanırken ölümlü trafik kazası yapmak konusunda mesleki tecrübemiz doğrultusunda hukuki bilgimizden faydalanmak için Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.