Follow us on :

Bakır Kablo Hırsızlığı Cezası

Bakır kablo hırsızlığı cezası adet veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinde hırsızlık suçunun nitelikli halleri gösterilmiştir.

142. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise, adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçu düzenleme konusu yapılmıştır.

Bakır kablo hırsızlığı cezası verilebilmesi ve suçun oluşabilmesi için, hırsızlık fiilinin âdet veya tahsis ya da kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi gerekmektedir.

Bakır Kablo Hırsızlığı Cezası Ne Kadardır?

Adet veya tahsis ya da kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçu kapsamında yer aldığı kabul edilen bakır kablo hırsızlığı cezası üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Bakır kablo hırsızlığı cezasına ilişkin hırsızlık suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Bu nedenle, bu suç ile ilgili bir şikayet süresi de yoktur. Dava zamanaşımı süresi içerisinde savcılık durumdan haberdar edilirse şüpheliler hakkında soruşturma başlatılabilir.

Bakır Kablo Hırsızlığı Cezası Yargıtay Kararları

Sanığın Cezalandırılmasına Yeter Delilin Bulunmaması

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2015/18330 sayılı kararı,   11.10.2008 günü güvenlik görevlileri tarafından Y.. İş Merkezindeki kabloları çalan hırsızların yakalandığı ihbarı üzerine devriye ekiplerince olay yerine gidildiği, suça konu yerde haklarında yaş büyüklüğü nedeniyle tefrik kararı verilen sanıkların görüldüğü, müştekinin yaklaşık 20 günlük zaman dilimi içinde çeşitli tarihlerde toplam 2000 mt. bakır kablonun çalındığını bildirildiği, bu soruşturma devam ederken iş merkezi güvenlik görevlilerinden tanıklar E.. K.. ve A..D..’ın 04.09.2008 günü sanığı elinde bir koli ile çıkarken gördükleri, sanığın farkedilmesi üzerine koliyi bırakıp kaçtığı, kolinin içinde bakır kablolar olduğunu beyan ettikleri, tanıklardan Erol’un yargılama aşamasındaki beyanında ise olayın tam olarak hangi tarihte olduğunu hatırlamadığını beyan ettiği, sanığın yüklenen suçu işlemediğine dair ısrarlı savunmaları, dosya içinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin 07.10.2008 ve 09.10.2008 tarihlerine ilişkin olması ve 04.09.2008 gününe ilişkin herhangi bir görüntünün bulunmaması karşısında; tanıkların aşamalarda değişiklik gösteren tutarlı olmayan beyanları dışında sanığın yüklenen suçu işlediğine dair hükümlülüğüne yeterli, hukuka uygun, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığı gözetilmeden, CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın beraati yerine yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Değer Azlığı Durumunda Bakır Kablo Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2021/13539 sayılı kararı, Mağdurun 27/12/2013 tarihli kolluk ifadesinde, çalınmaya teşebbüs edilen bakır kabloların değerinin 50,00 TL olduğunu beyan etmesi karşısında, sanık hakkında TCK’nın 145. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmesi yasaya aykırıdır.

Konut Bahçesinde Gerçekleşmesi Durumunda Bakır Kablo Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2019/5947 sayılı kararı,  Aynı siteye ait 4 ayrı apartman binası dışında bulunan toprağa döşenmiş haldeki doğalgaz kutusu topraklama hattı bakır kablolarının yer ile birleştiği noktadan kesilerek çalınmaya teşebbüs edildiği olayda, suça sürüklenen çocuğun eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/1-e maddesine uyduğu gözetilmeksizin, TCK’nın 141/1. maddesi ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2019/522 sayılı kararı,  Konut olarak kullanılan binanın dış tarafına monte edilmiş doğalgaz kutusuna bağlı topraklama olarak kullanılan bakır kablonun çalınmaya teşebbüs edilmesi şeklindeki eylemin TCK’nın 142/1-e maddesindeki hırsızlık suçunu oluşturmasına rağmen, TCK’nın 141/1. maddesinin uygulanması suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Teşebbüs Durumunda Bakır Kablo Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2018/11247 sayılı kararı,  1-15.12.2010 tarihli değer tespit ve teslim tutanağı içeriğine göre, işyerinden çalınmaya teşebbüs edilen 20 kg ağırlığındaki 2 çuval hurda bakır kablonun 50 TL olduğunun anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuk hakkında suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle, TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,
2-Yakalama tutanağı içeriğine göre, ihbar üzerine müştekinin işyerine gelen kolluk kuvvetlerini gören suça sürüklenen çocukların ellerindeki 2 adet çuvalı bırakıp kaçmaya çalıştıkları, suça sürüklenen çocuklardan Ali Gürbüz ve Salih Gürbüz’ün yakalandığı, temyize gelen suça sürüklenen çocuk …’ın ise kaçtığı, 2 çuval hurda bakır kablonun da müştekiye eksiksiz olarak iade edildiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocukların suça konu eşyaları hakimiyet alanlarına sokamadan yakalanmaları nedeniyle eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı ve 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde tamamlanmış suçtan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

İnşaat Şantiyesinde Gerçekleşmesi Durumunda Bakır Kablo Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2017/12929 sayılı kararı, İnşaat şantiyesi önünde bulunan ve üzerinde bakır kablolar sarılı vaziyette olan makaralardan, her biri 10-15 metre uzunluğunda olacak şekilde kesilerek rulo haline getirilen toplam 15 parça kablonun çalınmaya kalkışılması şeklindeki eylemin, 5237 sayılı TCK’nın 142/1-e maddesi kapsamında kaldığı halde aynı Kanun’un 141/1. maddesi gereğince uygulama yapılması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.

Hırsızlık suçu ve özelinde bakır kablo hırsızlığı cezası ile ilgili olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.