Follow us on :

Bıçakla Yaralama Cezası

Bıçakla yaralama cezası tayin edilirken mahkeme öncelikle somut olayın şartları bağlamında eylemin hangi suçu oluşturduğunu belirler. Yazımızın ilerleyen kısmında Yargıtay kararları doğrultusunda bıçakla yaralama cezasının tehdit, adam öldürmeye teşebbüs, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yağma gibi suçların kapsamına girebileceği noktasında açıklamalar yapılmıştır.

Bıçakla yaralama cezasına ilişkin Yargıtay içtihatlarına geçmeden önce yaralama suçuna ilişkin bir takım açıklamalar yapılması daha uygun olacaktır.

Hangi Eylemler Yaralama Sayılır?

Mağdurun vücuduna acı veren, sağlığını ya da algılama yeteneğini bozan her türlü eylem kasten yaralama suçunu oluşturur. Bu anlamda yaralama eylemi, tekme, tokat, yumruk, iteleme, kulak çekme, sopa ile vurma, bıçaklama, tabancanın kabzası ile vurma gibi birçok yolla işlenebilir. Nitekim aşağıda belirtilen Yargıtay içtihatlarında da yaralama eyleminin çok çeşitli yollarla gerçekleştirilebileceği görülmektedir.

Bıçakla Yaralama Cezası Ne Kadardır?

Mağdurun bıçakla ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralanırsa bıçakla yaralama cezası, 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis veya yarı oranında arttırılmış adli para cezasıdır. Mağdurun bıçakla ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde kasten yaralanması durumunda ise bıçakla yaralama cezası TCK’nın 86. Maddesine göre,1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapistir.

Bununla birlikte failin adam öldürmeye teşebbüs ettiği veya yaralama dışında başka suçların oluştuğu anlaşılırsa mahkeme bıçaklama yaralama cezasını o suçun gerektirdiği hapis veya adli para cezalarına göre belirler.

Kasten Bıçakla Adam Yaralama Suçunda Şikâyet Süresi Ne Kadardır

Sonucu itibariyle, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama suçları şikâyete tabidir ve 6 ay içinde şikayet hakkı kullanılmazsa, mağdurun bu hakkı ortadan kalkar.

Suçun nitelikli hallerinde ise durum farklıdır. Eğer yaralama, düzenlenen adli rapora göre, basit tıbbi müdahale giderilemeyecek düzeyde ise şikâyete tabi değildir ve zamanaşımı süresince şikâyet hakkı kullanılabilir. Bunun yanında, bu tür yaralama suçlarında, şikâyetten vazgeçilse dahi kamu davası devam eder. Örneğin, yaralama suçu silahtan sayılan bıçakla işlenmiş ise, şikâyetten vazgeçilse dahi dava açılır ve ceza verilebilir.

Bıçağın Tehdit Amaçlı Kullanılması Durumunda Bıçakla Yaralama Cezası

 Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/20712 sayılı kararı, Olay günü sanığın müşteki … ile konuşmak amacıyla müşteki …’ın evine geldiği ve cebir kullanmak suretiyle müştekinin rızası dışında kapıyı açan müşteki …’nın boğazını sıkarak içeri girdiği,…’in nerede olduğunu sorduğu ve müşteki …’ın burası dağ başımı diyerek itiraz etmesi üzerine, … ile tartıştığı olay yerine gelen sanığın arkadaşının sanığı evden çıkarmaya çalıştığı esnada sanığın elinde bıçak olduğu halde katılanlar ile mağdura hitaben “hepinizi doğrayacağım” şeklinde söz sarfederek bıçağı üzerlerine doğru atması şeklinde gerçekleşen olayda eylemin TCK’nın 106/2-a, 43. maddeleri olan zincirleme olarak silahla tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden eylemin bölünerek bıçağı atma eyleminin yaralamaya teşebbüs, sarfedilen sözlerin ise tehdit olarak kabul edilip yazılı şekilde zincirleme olarak tehdit ve kasten bıçakla yaralamaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı hükümler kurulması yasaya aykırıdır.

Bıçakla Yaralamada Adam Öldürmeye Teşebbüs Kastının Belirlenmesi

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin  2021/15224 sayılı kararı, olay günü sanık … ile katılan … arasında moloz dökme meselesinden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, sanık ve katılanın birbirlerine yumrukla vurdukları, katılan …’ın yerden taş alarak sanık …’e fırlattığı, kavga esnasında sanığın annesi olan … ile babası olan …’nin tarafları ayırmaya çalıştığı ancak bu esanda katılan …’ın sanığın annesi …’ın eline yumruk atarak yaraladığı, bunun üzerine sanık … olay yerine yakın olan aracına gidip tornavida alıp geldiği, katılan …’ın üzerine yürüdüğü ve ele geçirilemeyen tornavidayı …’a doğru salladığı, ancak isabet ettiremediği, devamında sanık …’in katılan …’ı itekleyerek yere düşürdüğü, katılanın sol kolunun üzerine düştüğü, sanık …’in olay yerinden ayrılarak yaklaşık üç yüz metre mesafede olan evine gidip kısa bir süre sonra ele geçmeyen tabanca elinde olacak şekilde tekrar olay yerine geldiği, ancak tabancayı kullanmadığı, bu arada sanığın babası … ile maktul … tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı, akabinde sanık …’in tekrar arabasına gidip tabancayı bırakıp araçtan bıçak alarak tekrar olay yerine geldiği, elindeki bıçakla traktörün üzerinde olan katılan …’a hamle yaptığı
ancak isabet ettiremediği olayda; sanık ile katılan arasında önceye dayalı öldürmeyi gerektirecek nitelikte husumetin olmadığı, olayın ani kavga ortamında gerçekleştiği, sanığın tabancayı aracına bırakarak bıçakla saldırdığı, katılanın yaralanmasının niteliği dikkate alınarak, sanığın eylemi ile ortaya çıkan kastının yaralamaya yönelik olduğu
anlaşılmakla, kasten yaralama suçundan hüküm kurulması gerekmektedir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin  2021/14559 sayılı kararı, sanığın evinin yanında bulunan ve maliki tarafından kullanılmaması nedeniyle hayvan gübresi döktüğü yeri olay tarihinde traktörü ile sürmeye çalışan katılanın yanına giderek ve kiralandığından da haberi olmaksızın bulunduğu yeri sürmemesi konusunda uyardığı olumsuz cevap aldığında küçük boyda ve hareket halindeki traktöre bir yandan binmeye çalışırken bir yandan da hamili olduğu bıçağı savurmak suretiyle onu yaraladığı sırada yere düştükten sonra oğlu ve eşinin gelerek onu götürdüklerinin anlaşıldığı olayda, tarafların amca oğlu olup aralarında bir kırgınlık olmakla birlikte öldürmeyi gerektirecek nitelikte bir husumet olmaması, traktörün tarla sürür vaziyette dolayısıyla hedefin hareketli olması, sanığın yarı binili vaziyette rastgele savurduğu bıçağın sanığın yüz ve boyun bölgesine gelmekle birlikte hayati tehlike yaratmayacak nitelikte olması, sayısı ve vurduktan sonra yere düştüklerinde müsait ve imkan olmasına rağmen katılanın beyanına göre bir daha vurmadığı ve ciddi bir engel yokken eylemini sonlandırdığı bu haliyle sanığın dış aleme yansıyan hareketleri karşısında suç kastının yaralama olduğunun kabulü yerine kasten öldürmeye teşebbüsten hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Eşe Karşı Bıçakla Yaralama Cezası

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/29848 sayılı kararı, Kasten yaralama suçunun eşe karşı silahtan sayılan bıçakla işlenmesine karşın, TCK’nın 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken, aynı Kanunun (86/2-a ve e) maddesindeki iki nitelikli halin gerçekleştiği gözetilerek, alt sınırdan uzaklaşılması gerekmektedir.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Durumunda Bıçakla Yaralama Cezası

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin  2021/14961 sayılı kararı, Sanığın babasını bıçaklarken engel olmak isteyen katılanı, adli raporda belirtildiği üzere, kesici delici aletle göğüs sol tarafta 3-4 adet, sırtta 3-4 adet batın ve göğüs boşluğuna nafiz, pnömotoraksa ve hayati tehlikeye sebep olacak şekilde yaraladığı olayda; suçta kullanılan aletin elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, meydana gelen zararın ağırlığı nazara alındığında sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğunun anlaşılması karşısında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerektiği gözetilmeksizin, nitelikli kasten yaralama suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin  2021/14587 sayılı kararı, katılan … ve arkadaşlarının sanık …’un babasına ait olan ve sanığın da çalıştığı alkollü eğlence yerine geldikleri, burada bir müddet eğlendikten sonra mekanda çalması için şarkı isteğinde bulundukları ancak söz konusu şarkılar çalınmadığı için katılanın dahil olduğu arkadaş grubuyla sanık arasında tartışma çıktığı, tartışmaya sanığın babasının ve abisinin de katılmasıyla olayın büyüdüğü, karşılıklı kavga olayı sırasında sanığın mutfaktan seçtiği 18,8 cm. namlu uzunluğa sahip bıçakla kavganın gerçekleştiği yere gelerek katılan …’in batın sağ üst kısmına bir kez vurarak katılanı hayati tehlike geçirecek ve organlarından birinin işlev kaybetmesine neden olacak şekilde yaraladığı olayda; sanığın hedef aldığı vücut bölgesi, katılanda oluşan yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan aletin elverişliliği gözetilerek sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturur.

Haksız Tahrik Durumunda Bıçakla Yaralama Cezası

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin  2021/19227 sayılı kararı, Sanıklar …, … ve …’ın kardeşleri olan …’ye katılanın cinsel saldırıda bulunduğu ve kaçırmakla tehdit ettiği inancıyla katılanı olay yerine götürüp bıçakla yaralamaları karşısında, sanık hakkında TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik indiriminin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Yağma Durumunda Bıçakla Yaralama Cezası

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/19165 sayılı kararı,  olay öncesine kadar bir süre mağdurun ve sanığın annesi tanık … ile birlikte aynı evde ikamet ettiği, sanığın eşinin kimliğinin mağdur tarafından daha önceden alındığı, mağdurun hayat kadını olması ve sanığın eşini de bu yola düşürmesini istememesi sebebiyle sanıkla mağdur arasında olay günü bir münakaşa yaşandığı ve akabinde sanığın mağduru bıçak ile yaraladığına dair sanık beyanı ve doktor raporu ile de sabit olduğu, ancak sanığın mağdurun boynunda bulunan kolyeyi zorla çekip aldığına dair soyut mağdur beyanı haricinde her türlü şüpheden uzak somut, kesin ve inandırıcı herhangi bir somut delille desteklenmediği, nitekim alınan doktor raporunda mağdurun gluteal bölgesinde yüzeysel kesi yaralanmasının tespit edildiği, ancak boyun bölgesinde herhangi bir zorlamanın olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı, kolyenin mağdurun boynundan alınması hususunun mağdurun soyut beyanından başka bir delille desteklenmemesi ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, sanık hakkında yağma suçundan değil silahla kasten yaralama suçundan ceza tayini gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Meşru Savunma Durumunda Bıçakla Yaralama Cezası

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/8656 sayılı kararı, Sanık … ile babası olan katılan …’ün sanığın kredi borcu nedeniyle katılanın maaşından kesinti yapılması nedeniyle tartışma çıktığı, ceza ehliyeti bulunmadığı dosya kapsamındaki raporla tespit edilen katılanın sanığa bıçak çekerek üzerine yürümesi sonucu bıçağı babasının elinden almak istediği sırada katılanın avuç içinden 1 cm yüzeyel kesi olacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı olayda,

Yapılan yargılama sonunda, sanığın meşru savunma sınırları çerçevesinde hareket ettiği mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan zorunlu vekilinin, herhangi bir hukuki nedene dayanmayan temyiz itirazının reddiyle, beraate ilişkin hüküm yasaya uygundur.

Olası Kastla Bıçakla Yaralama Suçu

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin  2021/12546 sayılı kararı, Sanık hakkında mağdur …’e yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz sebeplerinin incelenmesinde; İddia, oluş, tüm dosya kapsamı ve kabule göre; sanığın mağdur … ile arasında gerçekleşen kavgada, mağdur …’ün, eşi olan …’nın boğazına sanığın bıçak dayadığını görmesi üzerine, bıçağı almak üzere yaptığı hamle esnasında adli raporda belirtildiği üzere sağ el baş parmakta 1 cm’lik kesi, işaret parmakta yaklaşık 2 cm’lik kesi oluşacak şekilde yaralandığı olayda; sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 21/2. maddesinde düzenlenen olası kast hükümlerinin uygulanma imkanının oluşup oluşmadığının tartışmasız bırakılması yasaya aykırıdır.

Bıçağın Ele Geçmemesi Durumunda Bıçakla Yaralama Cezası

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/27160 sayılı kararı, Mağdur …’nın duruşmadaki beyanında, sanık …’nin, elini muhtemelen tırnaklarıyla yaraladığını bildirmesi, mağdurun raporu ve suçta kullanıldığı iddia ve kabul olunan bıçağın ele geçmemesi karşısında; sanık …’nin yaralama suçundan cezalandırılmasına ilişkin hükümde TCK’nın 86/3-e maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.

Tehdit ve Yaralama Eyleminin Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Bıçakla Yaralama Cezası

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/27227 sayılı kararı,  Sanığın, katılan …’ı “seni öldüreceğim” şeklinde tehdit edip bıçak ile yaralaması karşısında, eyleminin bir bütün halinde silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında tehdit suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Kasten yaralama eyleminin bıçakla işlenmesi durumunda failin alacağı ceza önemli ölçüde artmaktadır. Bu anlamda gerek mağdur gerekse şüpheli ve sanık açısından yaralamada kullanılan aletin silah kavramı içerisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hak kaybı yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu itibarla yaralama suçlarında tecrübeli ceza avukatı ile birlikte hareket edilmesi şüpheden varestedir.

Yaralama suçları ve bıçakla yaralama cezası ile ilgili her türlü hukuki sorunda Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.