Follow us on :

Kaçak Telefon Almak Suç Mu?

Yazımızda, kaçak telefon almak suç mu? Kaçak Telefon Satmanın Cezası? Klonlanmış cep telefonu satmak suç mu? sorularının cevabını vermeye çalışacağız.

Gümrük işlemi gerektiren bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan yurda sokulması veya çıkarılması durumunda kaçakçılık suçu oluşur.

Kaçakçılık Kanununun 3/1 maddesine göre, bir eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulması suçtur. Bu suç aynı zamanda ithalat kaçakçılığı suçu olarak da bilinir. Bu suçun oluşabilmesi için yurt dışından gümrük işlemleri yapılmadan getirilen eşyanın ithalinin yasak olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla burada kişiler ithal edilmesi serbest bir eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokmaktadırlar.

Bu anlamda, ithal edilmesi serbest olan cep telefonlarının gümrük işlemleri yapıldıktan sonra ülkeye sokulması gerekirken gümrük işlemlerini yapmadan ülkeye sokmak ithalat kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır.

Kaçak Telefon Satmanın Cezası Ne Kadardır?

Kaçakçılık Kanununun 3/1 maddesine göre, cep telefonlarının gümrük işlemlerine tabi tutulmadan gümrük kapılarından Türkiye’ye sokması halinde fail, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bunun yanında, cep telefonunun gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılmaktadır.

Kaçak Telefon Kullanmak Suç mu?

Kanunda da açıkça belirtildiği gibi, kaçak cep telefonları açısından suç olan bu eşyaların gümrük işlemlerine gerçekleştirmeden ülkeye sokulmasıdır. Bu itibarla, bir kişinin ticari amaçla (alıp satma düşüncesiyle) elinde bulundurmadığı kaçak cep telefonunu kullanması suç oluşturmayacaktır. Yani, kullanmak amacıyla kaçak telefon almak suç mu? sorusunun cevabı, hayır olacaktır. Ancak fail kaçak cep telefonlarını kişisel kullanım değil satma gayesiyle elinde bulunduruyorsa yukarıda belirtilen cezaları alır.

Burada şu soru akla gelmektedir. Bir kişi, elinde kaç tane kaçak cep telefonu ile yakalanırsa ceza alacaktır.  Açıkçası Yargıtay kararları incelendiğinde net bir sayı vermek mümkün olmamakla birlikte önemli olanın sadece cep telefonunun miktarı olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte aşağıda verilen örneklerden hareketle Yargıtay’ın hangi durumlarda kaçak cep telefonlarının bulundurulmasını kişisel ihtiyaç kapsamında değil ticari amaçla olduğunu düşündüğü ve kaçak kaçak telefon almak suç mu sorusuna verdiği cevap anlamında bir kanaate erişilmesi mümkündür.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi,

2021/17980 sayılı kararında, uçak ile ülkemize giriş yapmak üzere gelen sanığın gümrük kontrol noktasını geçtikten sonra, çıkış kapısında görevli memurlarca durdurularak beraberindeki valizlerde X-Ray cihazı ile yapılan rutin kontrol sonucunda, muhtelif marka ve çeşitte 333 adet cep telefonu ekranı cinsi eşya ve 2 adet cep telefonu ele geçirildiği anlaşılmaktadır. Sanık, cep telefonu  tamircisi olduğunu, ekranları tamir amacıyla yanında götürüp tamir ettirerek geri getirdiğini, cep telefonlarını ise eşi ve kendisi için aldığını beyan etmiştir. Yargıtay, olayda ele geçen eşyaların yabancı menşeili olduklarını göz önüne alarak, kaçak eşyanın miktarı da gözetilerek, ticari amaçla bulundurulduğunu kabul etmiş ve ceza verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

2021/17966 sayılı kararında, … Kargo firmasına ait araçta yapılan aramada 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Sanık uygun fiyata telefon temin edip sattığını bildiği …’den 4 adet telefon istediğini, çevresindeki insanlara uygun fiyatlı telefon temin etmeyi amaçladığını beyan etmiştir. Yargıtay, ele geçen telefon miktarı ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın ele geçen cep telefonlarını ticari maksatla alıp sattığına karar vermiştir.

2021/17519 sayılı kararında, sanıkların aracında 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda, yakalanan eşyaların miktar ve niteliği nazara alındığında ticari mahiyette olduğu ve kişisel kullanım miktarının üzerinde bulunduğunu belirtmiştir.

2021/16972 sayılı kararında, Habur Gümrük Sahasına gelen sanığın sevk ve idaresindeki tırda yapılan aramada 13 karton gümrük kaçağı sigara ile 3 adet cep telefonu ele geçirildiği görülmektedir. Sanık, suça konu eşyaları Irak’tan hediye ve kişisel kullanım amacıyla getirdiğini beyan etmiştir. Yargıtay, ele geçen malzemelerin miktar itibariyle kişisel kullanım sınırları içerisinde kaldığından sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğine karar vermiştir.

2021/15869 sayılı kararında,  sanığın sevk ve idaresindeki araçta bagajda görünür vaziyette ağzı açık poşet içinde 30 adet  cep telefonu ele geçtiği görülmektedir. Yargıtay’a göre, sanığın aracında açık vaziyette bulunan gümrük kaçağı cep telefonlarından haberdar olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle mahkumiyetine karar verilmesi gerekir.

2021/12483 sayılı kararında, sanığa ait seyyar tezgah üzerinde fatura ve belgesi ibraz edilemeyen toplam 24 adet cep telefonu ele geçirildiği görülmektedir. Kaçak cep telefonlarının ticari tezgahta ele geçirilmesi ve miktarı dikkate alındığında faturasız gümrük kaçağı telefonların ticari amaçla bulundurulduğunun kabulü ile sanığın mahkumiyetine karar verilmelidir.

Klonlanmış Cep Telefonu Satmak Suç mudur?

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa göre, cep telefonlarını klonlayarak satmak suçtur. Bu itibarla, bir kişi gümrük kaçağı cep telefonlarını klonlayarak satarsa hem kaçakçılık Kanunu hem de Elektronik Haberleşme Kanununa göre cezalandırılır.

Nitekim Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2021/3101 sayılı kararında, sanığın iş yerinde usulüne uygun olarak yapılan aramada 35 adet klonlanmış cep telefonu ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın eyleminin ticari amaçla kaçak eşya bulundurmak suçu nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 3/5. maddesi ve aynı zamanda IMEI numaraları kopyalandığı iddiasıyla açılan davada suçun sübutu halinde 5809 sayılı Yasaya muhalefet suçlarını oluşturacağını belirtmiştir.

Benzer şekilde, 2021/17466 sayılı kararında, sanığın işlettiği iş yerlerinde yapılan aramada toplamda 106 adet klonlanmış ve kaçak cep telefonu ele geçirildiği anlaşılmaktadır. Yargıtay’a göre, sanığın cep telefonu alım-satımıyla ilgilenmesi nedeniyle satışa sunduğu telefonların İMEİ numaralarının kopyalanmış olduğunu bilebilecek durumda olduğu anlaşıldığından Elektronik Haberleşme Kanununa muhalefet suçunu işlediğinden beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

2021/11846 sayılı kararda da, cep telefonu tamir ve alım-satımı ile uğraşan sanığın işyerinde 3 adedi kayıt dışı, 4 adedi klonlanmış olan toplamda 7 adet cep telefonu ele geçirilmiş olması karşısında sanığın yaptığı iş gereğince ele geçen cep telefonlarının gümrük kaçağı olduğunu bilmemesinin mümkün olmadığı ve işyerinde ticari amaçla bulundurulduğu anlaşıldığından mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Yazımızda, hangi durumlarda kaçak telefon suçu oluşur? kaçak telefon almak suç mu? Sorularına Yargıtay kararları ışığında cevap bulmaya çalıştık. Bu hususta her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.