Follow us on :

Tehdite Karşı Ne Yapılır

Kişinin iç huzurunu ve irade özgürlüğünü ihlal eden tehdite karşı ne yapılır sorusu bu suçun mağdurlarının en fazla merak ettiği konudur. Öncelikle ve altını önemle çizerek ifade etmek gerekir ki, mağdurların tehdite boyun eğmeyerek sessiz kalmamaları ve adli makamlar aracılığıyla haklarını aramaları kendilerine olan saygılarını yitirmemelerini ve olayın failinin benzer davranışları yinelememesini sağlayacaktır.

Peki o zaman tehdite karşı ne yapılır? Tehdit suçuna maruz kalan kişiler öncelikle kolluk kuvvetlerine veya savcılığa müracaat ederek suç duyurusunda bulunmalıdırlar. Bunun yanında tehdit nedeniyle kişilik haklarının ihlale uğradığı iddia ediliyorsa maddi ve manevi tazminat davası açılması da mümkündür.

Tehdit suçunun mağdurları çoğu zaman kendilerine yönelik işlenen suçun nasıl ispatlanacağını bilememekte ve ne yazık ki, toplanması gereken delillerin dosyaya sunulamaması nedeniyle olayın faili hakkında beraat kararı verildiği görülmektedir.

Bu nedenle yazımızda, tehdite karşı ne yapılır sorusuyla birlikte tehdit suçunun nasıl ispatlanabileceği üzerinde de durulacaktır.

Tehdit Suçunda Tanık Beyanları İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29962 sayılı kararı, Sanığın aşamalardaki savunmalarında üzerine atılı tehdit suçunu kabul etmemesi, katılanlar ile arasında husumet bulunması ve katılanların iddialarının tanık beyanı veya başkaca bir delil ile desteklenmemesi karşısında, sanığın tehdit suçunu işlediğine dair katılanların soyut beyanları dışında şüpheden uzak, kesin ve somut delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29566 sayılı kararı, Sanığın eyleminin, katılanların aşamalardaki tutarlı anlatımları ve tanık …’in beyanlarıyla doğrulanması karşısında sanığın mahkumiyeti yerine, yerinde olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraatine kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/27439 sayılı kararı, Katılanın sanığın kendisine silah doğrultup tehdit ettiğine ilişkin iddialarının, tanıklar … ve …’in aşamalardaki tutarlı ve özünde çelişki içermeyen anlatımları ile doğrulanması karşısında, kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Tehdit Suçunda Sanığın İkrarı İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/21456 sayılı kararı, Katılanın sanığı ısrarla mesaj çekerek ve evinin etrafına gelerek rahatsız ettiğinin mesaj tespit tutanağı ve sanığın ikrarı ile doğrulanması; ayrıca tespit edilen 20 adet mesajın hakaret ve tehdit içermemesi karşısında; sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/16337 sayılı kararı, Sanık …’in, olay sırasında mağdurlar … ile …’ı ölümle tehdit ettiğinin, sanığın ikrarı, temyiz dışı sanık …’in anlatımları ve 22/08/2014 tarihli olay tutanağı ile doğrulanması karşısında, yetersiz ve dosya içeriğine uymayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Tehdit Suçunda Ses Kayıtları İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/17339 sayılı kararı, İddia edilen tehdit ve hakaret içeren sözleri sarf ettiğine dair sanığın ses kaydı bulunmasına rağmen, katılan tarafından elde edilen bu kaydın hukuka uygun delil olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle mahkemece sanık hakkında beraat kararı verilmiş ise de, Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu kararlarına göre katılanın, kendisine karşı işlenen ve ani gelişen suçlarda başkaca delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, sanık ile aralarında geçen konuşmayı kayda almasının hukuka aykırı olarak nitelendirilmeyeceği dikkate alınarak mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Tehdit Suçunda Sosyal Medya Yazışmaları İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/18545 sayılı kararı, Cumhuriyet Başsavcılığınca facebook, hotmail, ınstagram isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini ABD adIî makamlarının genellikle olumlu cevaplamadığı bu nedenle şüpheliye ulaşılamadığı gerekçesiyle iddiaların soyut nitelikte kaldığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, söz konusu sosyal medya hesabı ile ilgili açık kaynak araştırması yaptırılması, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti durumunda savunmasının alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden soruşturmanın genişletilmesi kararı yerine, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Tehdit Suçunda Whatsapp Yazışmaları İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2019/8344 sayılı kararı, katılanın okula gitmek için her gün kullandığı otobüs firmasında muavin olarak çalışan sanığın, katılanın cep telefonu numarasını, isim ve soyismini çalıştığı firmanın veri tabanından temin ederek katılana facebook adlı sosyal paylaşım sitesi aracılığla arkadaşlık teklifi görderdiği, katılanın ise bu teklifi reddetmesi nedeniyle katılana whatsapp uygulaması aracılığıyla mesaj atması sonrasında katılanın bu kezde uygulama ile sanığı engellemesi üzerine sanığın cep telefonundan “Amk ben sana insan gibi msj attım sen engelledin simdi numarani dagitmam mi senin” ve “Neyse siliyorum simdi numarani o göğüslerini gösteriyorsun ya millete yapma onu özgecan gibi almasinlar seni aşağıya” şeklinde mesaj attığı iddia ve kabul edilen olayda, sanığın sübut bulan eylemlerinin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarını oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Tehdit Suçunda Kamera Görüntüsü İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/9057sayılı kararı, Katılanın aşamalarda sanığın kendisini darp ettiğini ve elinde bulunan bıçağı gösterdiğini ileri sürmesi, tanık …’ın soruşturma aşamasında alınan beyanında olay yerinde bulunan masa üzerindeki bıçağı katılanın almak istediğini, bıçak düşünce sanığın bıçağı eline alarak korkutmak amaçlı bıçağı gösterip katılanın dışarıya çıkmasını söylediğini belirtmesi, sanığın da tanık beyanına benzer şekilde katılanın almaya çalıştığı bıçağı alarak kavganın bitmesi için bıçak sağ elinde iken kapıyı göstererek katılandan dışarı çıkmasını istediğini savunması, güvenlik kamerası görüntülerinde katılanın bıçak almaya hamle yaptığına ilişkin sanık savunmasını doğrular bir görüntü bulunmaması ancak sanığın katılanı darp ettikten sonra katılanın arkasına geçerek elini boğazına doladıktan sonra görüntüden çıktıkları, kısa bir süre sonra tekrar görüntüye girdikleri ve sanığın sağ elinde bıçak olduğu ve bıçağı katılana doğru gösterdiği ve katılanın dışarı doğru çıktığının anlaşılması karşısında, katılanın iddiasını doğrular nitelikte kamera görüntülerinin bulunduğu gözetilmeden, “sanığın cezalandırılmasını gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden” biçimindeki yerinde olmayan ve yetersiz gerekçe ile sanığın beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Tehdit Suçunda Parmak izi İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/1123 sayılı kararı, Sanık … dışındaki diğer temyiz dışı sanıkların mağdurlar ile herhangi bir husumetlerinin olmaması, olay anında evde bulunduğu anlaşılan mağdur …’in soruşturma aşamasında olayın hemen ardından verdiği beyanında, saat 22:00 sıralarında silah sesi duyduğunu, camdan dışarıya baktığında ise sanık …’i elinde silah ile gördüğünü ve gri renkli bir araç ile hızla uzaklaştıklarını ifade etmesi, tarife uyan ve plakası bildirilen aracın polis tarafından saat 23:30 sıralarında durdurulması üzerine yapılan incelemelerde aracı temyiz dışı sanık …’in kullandığı ve temyiz dışı sanık …’ın ise aracın ön yolcu koltuğunda oturdukları, araçta yapılan incelemelerde aracın sol arka tavan iç yüzeyi ile sağ ön tavan iç yüzeyi svaplarında atış artıklarının tespit edilmiş olması, dosya içerisinde yer alan HTS raporlarına göre sanık … ile araçta parmak izi bulunan temyiz dışı sanık …’ın olay öncesinde çok sayıda telefon görüşmesi yaptıklarının tespit edilmesi karşısında, sanık …’in kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilerek dosya kapsamına uymayan yetersiz gerekçeyle birden fazla kişi ile birlikte tehdit suçundan beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Tehdit Suçunda Baz İstasyonu Bilgileri İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/26900 sayılı kararı, Katılanların aşamalardaki istikrarlı beyanları ve olay yerinde iki adet boş kovan bulunması karşısında; olay hakkında bilgisi olduğu anlaşılan Songül Değirmencioğlu’nun tanık olarak dinlenmesinden ve olay saatinde evinde olduğunu savunan sanığın suç tarihine ilişkin cep telefonunun HTS kayıtları ile baz bilgilerinin getirtilerek incelenmesinden sonra hukuki durumunun tayini gerektiği gözetilmeden eksik gerekçe ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Tehdit Suçunda Arama Kayıtları İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2021/25182 sayılı kararı, Dosya kapsamında bulunan HTS kayıtlarında sanığın katılanı olay günü toplam beş defa aradığının anlaşılması, tanık olarak dinlenen…’nin sanığın katılana yönelik tehdit sözleri söylediğini doğrulaması karşısında sanık savunmalarının hangi gerekçeyle katılanın ve tanığın beyanlarına üstün tutulduğu yeterince açıklanıp tartışılmaksızın ve katılanın soruşturma aşamasında olayı gördüğünü beyan ettiği … isimli kişi dinlenmeksizin eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile sanık hakkında beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Tehdit Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2021/4020 sayılı kararı, Davacı vekili; müvekkilinin cep telefonu ile davadışı arkadaşına mesaj çekerken numarayı yanlış yazarak davalıya ait olduğunu sonradan öğrendiği cep telefonu hattına mesaj gönderdiğini, bu durumu fark ettiğinde ise davalıyı arayarak özür dilediğini, ancak olaydan sonra davalının müvekkilini arayarak tanışma talebinde bulunduğunu, müvekkilinin bu talebi reddetmesi üzerine davalının müvekkilinin cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek 15.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacıyı tanımadığını, davacıyı mesaj ile tehdit etmediğini, ilk mesajı kendisine davacının attığını, bunun üzerine davaya konu mesajları kızgınlıkla yazdığını beyan ederek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davaya konu ceza dosyası, toplanan kanıtlar, dosyada mevcut bilgi ve belgeler ile 07/03/2015 tarihinde polis memurları nezaretinde hazırlanan tutanaktan da anlaşıldığı üzere davalının davacıyı aşağılayıcı ve tehdit içeren mesajlar attığının sabit olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 3.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar vermiştir. 

Yazımızda tehdite karşı ne yapılır sorusunun cevabı ile birlikte tehdit suçunun hangi yöntemlerle ispatlanabileceğini açıklamaya çalıştık. Yazımızın başında da söylediğimiz gibi, tehdit eyleminin somut delillerle kanıtlanabilmesi hem ceza hem de tazminat davası açısından çok önemlidir. Bu itibarla tecrübeli bir ceza avukatı ile birlikte çalışılması gerek mağdur gerekse sanık açısından hak kayıplarının önüne geçilmesi adına önemli bir adımdır.

Tehdit suçu ve tehdite karşı ne yapılır konuları ile ilgili olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz,