Follow us on :

Terbiyesiz Hakaret Mi? (Yargıtay İçtihatları Doğrultusunda)

Mağdura söylenen terbiyesiz hakaret mi sorusuna Yargıtay önceki tarihli kararlarındaki uygulamasından vazgeçerek hakaret suçunun oluşmayacağını belirtmiştir.

Söz ve eylemlerle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi ile oluştuğu kabul edilen hakaret suçu açısından, bu suçu meydana getiren söz ve davranışların tek tek kanunda belirtilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, Yargıtay beddua niteliğindeki sözler ile kaba hitap ve nezaket dışı sözlerin hakaret suçunu oluşturmayacağını kabul etmektedir.

Yargıtay‘ın daha önce verdiği kararlarda terbiyesiz hakaret mi? yönünde incelediği dosyalarda bu ifadenin hakaret suçunu oluşturacağını belirtmekteyken sonraki kararları incelendiğinde “terbiyesiz” kelimesinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına karar verdiği görülmektedir. Bu nedenle Yargıtay’a göre, bu sözü kullandığı için hakkında hakaret suçundan dava açılanlar hakkında beraat kararı verilmesi gerekmektedir.

Terbiyesiz Hakaret mi? Yönündeki Soruya İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2020/4438 sayılı kararı, Olay günü sanığın söylediği kabul edilen “sende terbiye olsa üstünün önünde bacak bacak üstüne atmazsın” şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/8900 sayılı kararı,  sanığın katılana söylediği, “terbiyesizlik yapma” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/11664 sayılı kararı,  sanığın katılana yönelik söylediği, “sen ne kadar terbiyesizsin” şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmamıştır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/10939 sayılı kararı,  sanığın, hakkında şikayet bulunması sebebi ile karakola getirilen kardeşini görmek istediği ve kardeşi ile görüştükten sonra henüz kardeşinin ifadesi alınmaması sebebi ile müşteki polis memurları ile tartıştığı sırada müştekilere hitaben sarf ettiği kabul edilen, “..terbiyesiz herifler …” biçimindeki sözlerin, nezaket dışı kaba hitap tarzı olup, sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/11664 sayılı kararı, sanığın, katılanlara hitaben söylediği, “Bu yaptığınız terbiyesizliktir, ayıptır.” sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmamıştır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi  2020/8074sayılı kararı,  sanığın müştekiye yönelik söylediği kabul edilen “edepsiz, terbiyesiz, faşist” şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmamıştır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/4861sayılı kararı, hastanede aralarında çıkan tartışmada katılan sanığın sanığa “Allah senin belanı versin” demesi üzerine sanığın da katılan sanığa edepsiz, terbiyesiz” şeklindeki sözlerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, beddua ve rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi, yasaya aykırıdır.

Hakaret suçu ile ilgili olarak her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.