Follow us on :

Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış

Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış Ne Yapmalıyım? Yasal görünen ve masum bir istek tutuklanmanıza ve 10 yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmanıza neden olabilir mi?  

Kulağa çok mantıklı gelmese de çeşitli sebeplerle banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar “Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun” yanı sıra “Bilişim Sistemine Girme”, “Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması” ve “Yasa Dışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme” saçlarından soruşturma geçirmekte ve masumiyetlerini ortaya koyamadıklarında ağır hapis cezaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu yazımızda banka hesaplarını başkasına kullandırmak suretiyle banka hesabı kiralama mağdurlarının karşı karşıya kalabilecekleri hukuki sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

İnsanlar Tanımadıkları Kişilere Neden Banka Hesaplarını Kullandırırlar?

Esasen buna verilebilecek tek bir cevap yoktur. Dolandırıcılar özellikle geçim sıkıntısı içinde olduklarını bildikleri veya varsaydıkları kişilerle çeşitli yöntemlerle irtibata geçerek kendilerinden ya mevcut banka hesaplarını ya da yeni açacakları bir banka hesabını kullanma isteğinde bulunmaktadırlar. Banka hesaplarını kullanmak isterken gerçek dolandırıcılar bazen birisinden alacağı olduğunu ancak kendi hesabında bloke olduğu için parayı çekemediğini, bazen de yasal bir engel nedeniyle bankada hesap açamadıklarını söylemektedirler.

Giyim tarzları, kullandıkları araçlar ve pahalı cep telefonları hepsinden önemlisi güven telkin edici konuşmaları ile basit bir isteği kabul edip banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar farkında olmadan dolandırıcılık ve başka bir takım suçların sanığı haleni gelebilmektedirler.  

Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış Suç Mudur?

Bank Atm Operation Enter Password 1359 1204
Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış 6

Türk Ceza Kanununda “Banka Hesabı Kiralama ya da “Banka Hesabını Başkasına Kullandırma Suçu”  şeklinde bir suç yoktur. Ancak hileli davranışlarla bir kimseyi dolandırmak suçtur ve ciddi bir cezası bulunmaktadır. Nitekim dolandırıcılar da seçtikleri kişiye hiçbir hukuki problem yaşamayacağı ve banka hesaplarını kullanmaları karşılığında belli bir komisyon verecekleri yönünde ikna edici konuşmalardan sonra elde ettikleri banka hesabına dolandırdıkları kişilerin parasının naklini yapmaktadırlar.

Bu durumda banka hesabı kullanılan kişi dolandırıcılık suçunun şüphelisi konumuna gelmektedir. Daha da kötüsü, gerçek dolandırıcılar sahte kimlik belgeleriyle açtıkları hatlarla mağdurların paralarını almaları ve yine gerçek isimlerini kullanmamaları nedeniyle dolandırıcılık suçunda sanki hiç yokmuş gibi olmaktadırlar.

Ne yazık ki bu durumda tüm suç banka hesabını dolandırıcılara kullandıran kişilerin üstüne kalabilmektedir. Gerçek dolandırıcılara bazen hiç ulaşılamazken resmi kayıtlarla banka hesabına dolandırıcılık suçunun parası geldiği kesin olan kişiler bu suçun tek sanığı olarak kalabilmektedirler.

Banka hesabını ya da İBAN numarasını bir şekilde temin eden şahıslar bazen de yasa dışı bahisler kanalıyla temin ettikleri parayı ülkeye sokabilmek için hiçbir şeyden haberi olmayan kişilerin hesap numaralarını kullanmaktadırlar.

Yasa dışı bahis ile bir takım paralar kazanılması mümkündür. Ancak bu para yasal bir şekilde bankadan çekilemez. Bu nedenle yine çeşitli yöntemlerle başkalarının banka hesaplarını ele geçiren kişiler yasa dışı bahis paralarını bu hesaplara havalesini yaptırmakta. Sonrasında bu paraları çektikten ve hesap sahibine küçük miktarda bir para verdikten sonra ortadan kaybolmaktadırlar. Bu durumda da gerçekten yasa dışı bahis oynayıp parayı ülkeye sokan kişiler tespit edilemezken farkında olmadan yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık edenler ceza alabilmektedirler.

Banka Hesabını Kullandırma Cezası   

Criminal Handcuffs 53876 139638 1
Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış 7

Banka hesabını başkasına kullandıran kişiler yukarıda da belirtildiği üzere dolandırıcılık suçundan elde edilen para kendi hesaplarına geldiği ve hatta bu para bazen bizzat banka hesabı kiralama mağdurları olarak niteleyebileceğimiz kişiler tarafından kameralar önünde çekildiği için çeşitli suçlamalar ile karşı karşıya kalmakta ve bazen tutuklanmaktadırlar.

Bu suçlamaların en önemlisi nitelikli dolandırıcılık suçudur. Nitelikli dolandırıcılık suçu, TCK’nın 158. maddesinde düzenlenmiştir. Suçun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde fail, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak dolandırıcılık suçu bu yöntemde genellikle bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlendiği için fail ya da failler dört yıl hapis cezası ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Dolandırıcılık suçunun yanı sıra banka hesabına gelen paranın elde edilme şekline göre “Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme” ve “Banka Veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması” suçları da oluşabilir.

Banka Veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması suçunun basit halinin cezası dahi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır.

Bilişim Sistemini Bozma suçunun cezası ise bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Görüldüğü gibi somut olayın durumuna göre nitelikli dolandırıcılık suçunun yanında diğer suçların da oluşması ve banka hesabı dolandırıcılık suçunda kullanılmış banka hesabı kiralama mağdurlarının 10 yıldan fazla ceza alması söz konusu olabilecektir.

Bahis Sitelerine Banka Hesabı Kullandırma Cezası Ne Kadardır?

Sports Betting Banner Live Bet Application Service 1441 3644
Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış 8

Bahis sitelerine banka hesabı kullandırma cezası 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Bu yasanın 5/1-c maddesine göre, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Banka hesabı kiralama mağdurları belki de hiçbir şeyin farkında olmadan, yasadışı bahis ile kazanılan paranın nakline aracılık edecekler ve bu nedenle üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası gibi yüksek bir ceza ile cezalandırılacaklardır.

Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış Ne Yapmalıyım?

Photorealistic Lawyer Environment 23 2151151878
Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış 9

Banka hesaplarını çeşitli sebeplerle ancak suç işlendiğinin farkında olmadan kullandırarak haklarında dava açılan ancak gerçekte banka hesabı kiralama mağdurları olarak kabul edilmesi gereken kişilerin gerçek dolandırıcılar ya da yasal olmayan parayı aklamaya çalışan kişilerle birlikte hareket etmedikleri yönünde mahkemeyi ikna etmeleri gerekmektedir.

Eğer mahkeme banka hesabı kullanılan kişilerin asıl suçlular ile birlikte hareket ettikleri ve aralarında fikir ve eylem birliği olduğu kanaatine ulaşırsa bu kişileri nitelikli dolandırıcılık veya diğer suçlardan mahkûm edecektir. Kaldı ki cezaların ağırlığı göz önüne alındığında banka hesapları kullanılan kişilerin tutuklanması da mümkün olabilecektir.

Bu nedenle hem bilişim (siber) suçlarına hem de ceza yargılamasına vakıf tecrübeli ağır ceza avukatının nezaretinde savunmanın yapılması hak kaybının önüne geçilmesini ve nitelikli dolandırıcılık suçunda tutuksuz yargılama ihtimalini sağlayabilecektir.

Dolandırıcılık Suçunda Ağır Ceza Avukatının Önemi

Closeup Shot Person Writing Book With Gavel Table 181624 57173 6
Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış 10

Başta da söylediğimiz gibi, İnternetin daha yoğun kullanılmasıyla birlikte dolandırıcılık suçunun her geçen gün yeni yöntemlerle işlenir hale geldiği anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak mağdur sayısı artmaktadır. Dolandırıcılık suçunun failleri ise tespit edilmeyecekleri düşüncesiyle daha da cesaretli bir şekilde bu suçu işlemeye devam etmektedirler.

Dolandırıcılık suçunun mağduru olunması ya da bu suçu işlemediği halde sanık durumuna düşülmesi halinde olayın seyri ve olaya etki eden faktörler ayrıntılı bir şekilde, mevcutsa delilleri ile birlikte adli makamlara aktarılmalıdır. Bu noktada Yargıtay kararlarını emsal göstermek hakkın savunulması açısından anahtar role sahip olabilecektir. 

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olmaktadır.

Dolandırıcılık suçları gibi birçoğu ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Ağır Ceza Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde, düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Ağır Ceza Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Dolandırıcılık suçu ve özelinde “Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanılmış”, “Banka Hesabı Kiralama Mağdurları”, “Banka Hesabını Kullandırma Cezası”, “Banka Hesabını Başkasına Kullandırma Suçu”, konularında Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.