Follow us on :

Kaçak Sigara Kullanım Sınırı Ne Kadardır

Kaçak Sigara kullanım sınırının, sanığın kaçak sigara ticareti yaptığına dair başka bir delil yoksa 200 paketin (20 karton) üstü olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Yargıtay içtihatlarına göre, bir kişi 200 paket (20 karton) üzerinde kaçak sigara ile yakalanırsa sigara kaçakçılığı suçu yönünden cezalandırılır.

Ele geçirilen kaçak sigara kullanım sınırı altında ise ve sanığın suça konu sigara ya da alkol ürünlerinin ticari maksatla bulundurduğuna dair delil yoksa sanığın beraatına karar verilmelidir. Aksi takdirde, yanı ele geçirilen ürünler kaçak sigara kullanım sınırı üstünde ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/10 maddesine göre, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, fail hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. 

Yargıtay’a göre Kaçak Sigara Kullanım Sınırı Ne Kadardır

Sigara ve alkol ürünlerine ilişkin kaçakçılık suçlarında Yargıtay içtihatlarına göre, yakalanan ürünlerin miktar itibariyle kişisel kullanım kapsamında kalıp kalmadığının tespit edilmesi gerekir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 22.12.2021 tarih ve 2021/17987sayılı kararına göre, sanığın sevk ve idaresindeki aracın arka koltuğunda 22 karton kaçak sigara yakalanması şeklinde gerçekleşen olayda, dava konusu eşyanın miktar itibarıyla kaçak sigara kullanım sınırı üzerinde, ticari miktar ve mahiyette olduğunun anlaşılması karşısında; sanığın 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan mahkumiyeti yerine suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilerek, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 16.12.2021 tarih ve 2021/17580sayılı kararına göre, sanığın elinde taşıdığı poşetten 24 karton kaçak sigara ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın aşamalardaki savunmasında ele geçen sigaraları içmek amacıyla aldığını, ticari maksadının olmadığını belirtmişse de; dava konusu kaçak eşyanın miktar itibarıyla ticari miktar ve mahiyette olduğu, kişisel kullanım sınırı dışında kaldığı gözetilerek sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 16.12.2021 tarih ve 2021/17481 sayılı kararına göre, Sanığın müdafii bulunmadan kollukta alınan ifadesinde, sigaraları sattığını beyan etmişse de, mahkemedeki savunmasında, sigaraları içmek için bulundurduğunu savunması, 183 paket sigaranın kişisel kullanım sınırında kaldığının anlaşılması karşısında, 5271 sayılı CMK’nun 148/4. maddesi uyarınca müdafii hazır bulunmaksızın kolluk tarafından alınan ifadenin hakim veya mahkeme huzurunda doğrulanmadıkça hükme esas alınamayacağı, sanığın sigaraları satarken ya da satışa arz ederken yakalanmadığı ve yakalanan eşya miktarı nazara alınarak sanığın savunmasının aksine, cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeksizin beraatı yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 16.12.2021 tarih ve 2021/17040 sayılı kararına göre, sanıktan 149 paket kaçak sigara ele geçirilen olayda, sanığın aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigaraları kişisel kullanım için satın aldığını beyan etmesi karşısında, eşyanın ele geçiriliş şekli ve yakalanan eşya miktarına nazaran savunmasının aksine somut bir kanıt da bulunmaması nedeniyle dava konusu eşyanın ticari miktar ve mahiyette olmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 05.10.2017 tarih ve 2017/7418 sayılı kararı, sanığa ait poşette dava konusu 60 paket sigaranın ele geçmesi, sanığın sigarayı içmek için satın aldığını beyan etmesi ile miktar itibariyle ele geçen sigara kişisel kullanım kapsamında kaldığı belirtilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 18.11.2015 tarih ve 2015/21977 sayılı kararı, sanığın kullandığı araçta usulüne uygun olarak yapılan aramada 168 paket aynı marka bandrolsüz ve kaçak sigara ele geçirildiği, savunmalarında sigaraları içmek için satın aldığını beyan etmesi karşısında ele geçen sigaranın miktar itibariyle kaçak sigara kullanım sınırı içerisinde kaldığı belirtilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 21.01.2015 tarih ve 2015/757 sayılı kararı, sigaraların bir markaya ait 200 paket olmasına, sanığın savunmalarında ele geçen sigarayı ticari amaç için değil, kişisel kullanım amacıyla satın aldığını beyan etmesine karşısında ele geçen kaçak sigaranın kaçak sigara kullanım sınırı içerisinde kaldığı belirtilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 08.12.2021 tarih ve 2021/16883 sayılı kararı, sanığın sevk ve idaresindeki araçta yapılan kontrolde toplam 22 karton kaçak sigara ele geçirilmiştir. Sanık,  dava konusu sigaraları içmek amacıyla aldığını beyan etmiş ise de; yakalanan maddelerin kaçak sigara kişisel kullanım sınırı üstünde, ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilmiştir.

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu açısından, kaçak sigara kullanım sınırı suçun oluşup oluşmadığının tespitinde önemli bir husustur. Bunun yanında kaçak sigara ve alkolün emniyet veya jandarma ekipleri tarafından ele geçirilmesi sürecinde CMK ve ilgili yönetmelikler gereği gerekli arama izinlerinin mevcut olup olmaması da suçun oluşumu açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir noktadır. Ayrıca sigara kaçakçılığı yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması suçun cezasını büyük oranda etkileyecektir.

Bu itibarla alkol ve sigara kaçakçılığı suçu açısından soruşturmanın en başından itibaren tecrübeli ceza avukatı önemli hukuksal yardımlar sağlayacaktır.

Alkol ve sigara ve kaçakçılığı suçu ile ilgili her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.