Follow us on :

Kenevir Ekme Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı Ne Kadardır

Yargıtay, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa kenevir ekme suçunda kişisel kullanım sınırını 20 kök kabul etmektedir.

Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekme Suçu 

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 23/5. maddesinin birinci cümlesine göre, Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kişisel İhtiyaç İçin Kenevir Ekme Suçu

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 23/5. maddesinin ikinci cümlesine göre, münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır.

Kenevir ekme suçunda kişisel kullanım sınırı ise Yargıtay tarafından 20 kök olarak belirlenmiştir. Ancak ekilen kenevirlerin ticari amaçla ekildiklerine ilişkin delil bulunmaktaysa miktar 20 kökün altında dahi olsa sanık esrar elde etmek için kenevir ekme suçundan cezalandırılacaktır. 

Kenevir Ekme Suçunda Kişisel Kullanım Sınırına İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2020/5613 sayılı kararı, Olay tutanağı içeriğine, dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre, sanığa ait ikametin bahçesinde dikili olarak ele geçirilen farklı boylarda toplam 50 kök kenevirden olgunlaştıklarında elde edilecek esrarın, kişisel kullanımı için gerekli miktardan çok fazla olacağı, Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alınarak, sanığın 2313 sayılı Yasanın 6545 sayılı Yasayla değişik 23. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinde düzenlenen esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiğinin kabulü gerekirken, aynı fıkranın 2. cümlesinde düzenlenen münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu  esrarı elde etmek suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2020/5200 sayılı kararı, Sanığın ikametinin bahçesinde dikili olarak ele geçirilen 1 kök kenevire ilişkin olarak Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alındığında, sanığın suça konu keneviri münhasıran kendi kullanımı için ektiğinin kabulü ile sanık hakkında temel ceza belirlenirken 2313 sayılı Yasanın 6545 sayılı Yasayla değişik 23. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesinin esas alınması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2020/4735 sayılı kararı, Olay tutanağı içeriğine, dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre, sanığın ikametinin bahçesine sanık tarafından ekilmiş halde bulunan 386 kök kenevirden olgunlaştıklarında elde edilecek esrarın,  kişisel kullanımı için gerekli miktardan fazla olacağı, Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alınarak, sanığın eyleminin 2313 sayılı Yasanın 23/5. maddesinin 1. cümlesi kapsamında kalan esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu oluşturduğunun kabulü gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2020/3834 sayılı kararı, Sanığa ait bahçede yeni sökülmüş olduğu tespit edilmiş toplam 17 kök kenevire ilişkin olarak Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili  kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alındığında sanığın suça konu kenevirleri münhasıran kendi kullanımı için ektiğinin kabulü ile sanık hakkında temel ceza belirlenirken 2313 sayılı Yasanın 6545 sayılı Yasayla değişik 23. maddesinin 5. fıkrasının yerine aynı fıkranın 2. cümlesinin esas alınması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2020/3833 sayılı kararı, Sanığa ait olduğu iddia edilen bahçede dikili olarak ele geçirilen farklı boylarda toplam 12 kök kenevire ilişkin olarak Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alındığında, sanığın suça konu kenevirleri münhasıran kendi kullanımı için ektiğinin kabulü ile sanık hakkında temel ceza belirlenirken 2313 sayılı Yasanın 6545 sayılı Yasayla değişik 23. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesi yerine aynı fıkranın 2. cümlesinin esas alınması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2020/971 sayılı kararı, Sanığa ait olduğu iddia edilen bahçede dikili olarak ele geçirilen farklı boylarda toplam 5 kök olup dosyadaki ekspertiz raparuna göre 240 gram toz esrar elde edebileceği belirtilen kenevirleri ilişkin olarak, Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili  kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alındığında, sanığın suça konu kenevirleri münhasıran kendi kullanımı için ektiğinin kabulü ile sanık hakkında temel ceza belirlenirken 2313 sayılı Yasanın 6545 sayılı Yasayla değişik 23. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesi yerine aynı fıkranın 2. cümlesinin esas alınması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2019/8551 sayılı kararı, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraatine karar verildiği ve sanığa ait olduğu iddia edilen bahçede dikili olarak ele geçirilen farklı boylarda toplam 3 kök kenevire ilişkin olarak Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alındığında, sanığın suça konu kenevirleri münhasıran kendi kullanımı için ektiğinin kabulü ile sanık hakkında temel ceza belirlenirken 2313 sayılı Yasanın 6545 sayılı Yasayla değişik 23. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesi yerine aynı fıkranın 2. cümlesinin esas alınması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Uyuşturucu Avukatı Ağır Ceza Davalarında Neden Önemlidir?

Uyuşturucu suçlarında failler hemen hemen her zaman ele geçen maddeleri, şahsi kullanımları için bulundurduklarını savunmaktadırlar. Yargıtay, bu noktada birçok ölçüt ile failin amacının kullanma mı yoksa ticaret mi oluşturduğunu belirlemektedir.

Bu nedenle, failin gerçek niyetinin ne olduğunun ve kenevirin hangi amaçla ekildiğinin yargı makamları önünde doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Esrar elde etmek için kenevir ekme suçunun niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Dolayısıyla, kenevirin kullanmak amacıyla ekildiğini ortaya koymak suretiyle daha az bir ceza ile kurtulmak mümkünken esrar elde etmek için kenevir ekme suçundan ceza almak mümkündür.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli ağır ceza avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Kenevir ekme suçunda kişisel kullanım sınırı ile ilgili yaşadığınız her türlü hukuki probleminizde Uyuşturucu Suçları Avukatı Harun Karadağ iletişime geçebilirsiniz.