Follow us on :

CİNSEL TACİZ SUÇU VE CEZASI

Failin mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleştirdiği söz ve davranışlar TCK’nın 105. Maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçu oluşturur. Bu eylemin sosyal medya araçlarıyla işlenmesi durumunda ise internet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu meydana gelir.

Cinsel taciz suçunu işleyenler ağırlaştırıcı nedenler yoksa mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hangi Eylemler Cinsel Taciz Kabul Edilir

Fail, mağdurun bedenine sürtünme, dokunma, okşama veya başka herhangi bir yolla fiziksel temasta bulunursa burada artık cinsel saldırı suçu gerçekleşmiş olur.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin  30.09.2021 tarih ve 2021 / 8118 sayılı kararında, sanığın suç tarihinden önce yanında çalışan reşit mağdureye herhangi bir fiziksel temasta bulunmaksızın cinsel içerikli sözler söyleyerek yanında masturbasyon yapma şeklindeki eyleminin cinsel taciz ve ertesi gün odada mağdureye sarılarak göğüslerini okşaması eyleminin ise cinsel saldırı suçlarını oluşturduğu belirtilmiştir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin  18.05.2021 tarih ve 2021/14587 sayılı kararında, sanığın, işten çıkan ve sokakta yürümekte olan mağdurenin arkasından gelerek, para karşılığı ilişkiye girmeyi teklif ettiği ve mağdureyi tutup ağzını kapatarak yakındaki terk edilmiş binaya götürmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Daire, sanığın mağdureyi terk edilmiş binaya götürmek için tuttuğunda vücuduna temas etmesi nedeniyle eylemin TCK.nın 102/1. maddesine uyan basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğuna karar vermiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  17.03.2021 tarih ve 2021/2165 sayılı kararında, sanığın kendi pantolon kemerini çözdüğü sırada herhangi bir fiziksel temasta bulunmaksızın cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediği katılanın evden ayrılması şeklindeki eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğu belirtilmiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  05.10.2015 tarih ve 2015/8854 sayılı kararında, sanığın, diş doktoru olan ve muayenesini yapan mağdureye yönelik çiçek göndermesi, kartvizitini vermesi , kendisini beğendiği yönünde mesaj atması şeklindeki eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunu belirtmiştir. Daireye göre ayrıca sanığın muayene esnasında mağdurenin göğsünü sıkmaktan ibaret eylemi sarkıntılık suçunu oluşturur.

İnternet Yoluyla İşlenen Cinsel Taciz Suçu (Sosyal Medya)

Cinsel taciz suçu, serbest hareketli bir suçtur. Bu nedenle telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yoluyla herhangi bir şekilde bu suç işlenebilir.

Bunun yanında, cinsel taciz suçunun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Günümüzde internet ve özelinde sosyal medya platformlarının daha yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmaya başlanmasının doğal sonucu olarak, mağduriyet oluşturacak düzeyde davranışlar içerisine girildiği görülmektedir. Genel anlamda internet yoluyla işlenen bu tarz suçların başında da cinsel taciz suçu gelmektedir.

Yukarıda da değinildiği üzere, cinsel taciz suçu mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleşmektedir. Bu nedenle fail ve mağdurun aynı mekanda olmaları gerekmez. Cinsel amaçlı yazılar yazılması, resimler gönderilmesi, bir takım tekliflerde bulunulması cinsel taciz suçunun oluşması için yeterli kabul edilmektedir. Burada önemli olan yazılan yazının, gönderilen fotoğrafın ya da yapılan teklifin hangi saikle gerçekleştirildiğidir.

İnternet ve özelinde sosyal medya platformları kanalıyla cinsel taciz suçunu işleyen kişiler sanal ortamın sağladığı kolaylıkları kullanmakta ve tespit edilmelerinin daha zor olduğunu düşündüklerinden normal hayatta gerçekleştirmeyecekleri birçok eylemi ne yazık ki, özellikle çocuklara karşı yöneltmekten geri durmamaktadırlar. Kanun koyucu bu unsurları da göz önünde bulundurarak cinsel taciz eyleminin bilişim kanallarıyla işlenmesi halinde cezasını daha fazla verme yolunu tercih etmiştir.

Cinsel Taciz Suçu Açısından Şikâyet Süresi Ne kadardır?

Cinsel taciz suçunun basit şekli şikâyete bağlıdır. Basit cinsel taciz suçunda şikâyet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten başlamak üzere 6 aydır. Şikâyet hakkı 6 ay içerisinde kullanılmaz ise şikâyet hakkı kaybedilir. Bunun yanında cinsel taciz suçunun nitelikli halleri şikâyete tabi değildir, Cumhuriyet savcısı bu suçun işlendiğini öğrenmesinden itibaren kendiliğinden soruşturma işlemlerini başlatır.

Yargıtay İçtihatlarında Hangi Davranışlar Cinsel Taciz Suçu Kapsamında Değerlendirilmektedir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  18.10.2021 tarih ve 2021 / 19172 sayılı kararında, suç tarihinde 13 yaş içerisinde bulunan katılan mağdur ile sanığın facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştıktan sonra sanığın katılan mağdura sürekli olarak facebook üzerinden mesaj göndermeye başladığı görülmektedir. Sonrasında sanık, ısrar edip katılan mağduru zorlaması üzerine facebook adresinin şifresini almıştır. Olay günü sanık, katılan mağduru telefonla arayıp ” aşağıya in 5 dakika görüşelim” demiş, katılan mağdur, önce kabul etmemiştir. Ardından sanığın ” eğer gelmezsen facebook hesabındaki bütün mesajları babana gösteririm ” diyerek tehdit etmesi üzerine, katılan mağdur korkup görüşmeyi kabul etmiştir. Sanık, aracıyla gece saat 01.30 sıralarında katılan mağdurun evinin önüne gelmiş, saat 02.00’da katılan mağdur, sanığın aracına önce binmek istememiş, ancak sanığın zorlaması üzerine binmiştir. Katılan mağdurun sanığa fazla uzaklaşma demesine rağmen sanık, aracı çarşı merkezine doğru sürmüştür. Yaklaşık 10 dakika sonrada sanık, katılan mağduru evinin önüne bırakmıştır. Yargıtay’a göre, olayda, sanığın eylemini cinsel amaçla gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanık hakkında cinsel tacizden hüküm kurulması gerekmektedir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  13.01.2020 tarih ve 2020 / 332 sayılı kararında, suç tarihinden önce facebook üzerinden kendisini bir bayan ismiyle tanıtarak dokuz yaşındaki mağdurla görüşmeye başlamasının ardından göğüslerini açmasını isteyip, cinsel organını bilgisayar kamerasından gösterdiği anlaşılmaktadır. Daha sonra sanık, mağdurenin ağabeyi olan on iki yaşındaki mağdurun da görüşmelere dahil olması üzerine her iki mağdurla cinsel içerikli sohbet etmeyi sürdürmüştür. Olay günü sanığın birbirlerinin kıyafetlerini çıkarıp, cinsel organlarını okşamalarını söylemesi üzerine mağdurların soyunarak birbirlerinin cinsel organlarını okşadığı tüm dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Yargıtay’a göre burada çocuğun cinsel istismarı suçu gerçekleşmesine rağmen cinsel taciz suçu yönünden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin   03.04.2019 tarih ve 2019/8740 sayılı kararına göre,sanığın, değişik tarihlerde katılana cinsel amaçla fotoğraf göndermesi, mail atması, onu takip ederek ‘Dünyanın en güzel kadını, sana sırılsıklam aşığım, seni görmek istiyorum.’ demesi ve facebook profilinde yer alan paylaşımların altına ‘Beğendim, hoşuma gitti.’ gibi mesajlar yazması şeklindeki eylemlerinin, cinsel taciz suçu oluşturmaktadır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin   11.01.2016 tarih ve 2016/25 sayılı kararına göre, sanık …’ın eski kız arkadaşı olan katılana suç tarihlerinde facebook adresi aracılığıyla çok sayıda cinsel içerikli mesaj göndermesi şeklindeki eyleminin cinsel taciz suçu oluşturur.

İnternet Yoluyla İşlenen Cinsel Taciz Suçu Faili Nasıl Belirlenir

Cinsel taciz suçu, sosyal medya hesapları aracılığıyla işlendiği hallerde, suç ve cezaların şahsiliği prensibi gereğince, asıl failin tespiti büyük önem taşır. Bu itibarla, somut olayın şartları göz önünde bulundurularak asıl failin ve sorumluluğu bulunmayan kişilerin tespiti, Yargıtay içtihatlarında da işaret edildiği üzere hem bilişim hem de hukuki kanalların kullanılmasını gerektiren bir süreç içermektedir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin   18.12.2017 tarih ve  2017/14957 sayılı kararında,sanığın aşamalardaki savunmasında, müştekiyi arayan telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul etmesine rağmen, müştekilere hakaret ve cinsel taciz içerikli ileti gönderen facebook hesabına ait mail adresinin kendisine ait olmadığını iddia ettiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, suça konu paylaşımların yapıldığı facebook hesabının kime ait olduğunun tespiti için, sosyal paylaşım sitesinin yer sağlayıcısı olan şirketten, tespit edilen mesajların ne zaman ve hangi IP numarasından geldiğinin öğrenilmesi, daha sonra da tespit edilecek IP numarasının kime ait olduğu araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekmektedir.

Günümüzde internet ve sosyal medya araçlarının yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte cinsel suçlarda artış yaşandığı yadsınamaz bir gerçektir. Bunun bir nedeni de faillerin bulunamayacakları yönündeki inançlarından kaynaklanmaktadır.

Bu itibarla, hak kaybına uğramamak için bilişim suçlarına vakıf tecrübeli cinsel suçlar avukatının hukuki yardımı oldukça önem taşımaktadır.

İnternet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu ilgili her türlü hukuki probleminizde Cinsel Suçlar Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.