Follow us on :

Mesajla Cinsel Tacizin Cezası

Ceza Kanununda mesajla cinsel tacizin cezası nitelikli hal olarak sayılmış ve cezanın yarı oranında arttırılarak belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Günümüzde internet ve özelinde sosyal medya platformlarının daha yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmaya başlanmasının doğal sonucu olarak, mağduriyet oluşturacak düzeyde davranışlar içerisine girildiği görülmektedir. Genel anlamda internet yoluyla işlenen bu tarz suçların başında da cinsel taciz suçu gelmektedir.

Cinsel taciz suçu mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleşmektedir. Bu nedenle fail ve mağdurun aynı mekanda olmaları gerekmez. Cinsel amaçlı yazılar yazılması, resimler gönderilmesi, bir takım tekliflerde bulunulması cinsel taciz suçunun oluşması için yeterli kabul edilmektedir. Burada önemli olan yazılan yazının, gönderilen fotoğrafın ya da yapılan teklifin hangi amaçla gerçekleştirildiğidir.

İnternet ve özelinde sosyal medya platformları kanalıyla cinsel taciz suçunu işleyen kişiler sanal ortamın sağladığı kolaylıkları kullanmakta ve tespit edilmelerinin daha zor olduğunu düşündüklerinden normal hayatta gerçekleştirmeyecekleri birçok eylemi özellikle çocuklara karşı yöneltmekten geri durmamaktadırlar. Kanun koyucu bu unsurları da göz önünde bulundurarak cinsel taciz eyleminin bilişim kanallarıyla işlenmesi halinde mesajla cinsel tacizin cezasını daha fazla verme yolunu tercih etmiştir.

Mesajla Cinsel Tacizin Cezası Ne Kadardır

Failin mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleştirdiği söz ve davranışlar TCK’nın 105. Maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçunu işleyenler ağırlaştırıcı nedenler yoksa mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bunun yanında cinsel taciz suçu cep telefonuna SMS göndermek suretiyle kısa mesajla ya da whatsapp, instagram, twitter, facebook gibi sosyal medya araçları kanalıyla mesaj göndermek suretiyle işlenirse failin alacağı ceza arttırılarak belirlenir. Nitekim bu durum TCK’nın 105/2-d maddesinde belirtilmiş ve failin cinsel taciz suçunu posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlemesi hâlinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı ifade edilmiştir.

Mesajla Cinsel Tacizin Cezası Şikayete ve Uzlaşmaya Tabi Midir?

Still Life With Scales Justice 23 2149776012 2 2
Mesajla Cinsel Tacizin Cezası 5

Mesajla cinsel tacizin cezası nitelikli durum olarak kabul edildiğinden şikayete tabi değildir. Savcılık tarafından suçun işlendiği haber alındıktan sonra kendiliğinden soruşturma işlemlerine başlanır.  Mağdur hiç şikayetçi olmasa ya da şikayetinden vazgeçse dahi bu durum soruşturmayı etkilemez ve suçun işlendiği yönünde somut delillerin bulunması durumunda savcı mesajla cinsel taciz suçundan dava açar.

Yargılama aşamasında da fail ya suçu işlemediğini ortaya koyup beraat eder ya da bu suçtan cezalandırılmasına karar verilir.

Bunun yanında mesajla cinsel tacizin cezası uzlaşmaya da tabi değildir.

Mesajla Cinsel Tacizin Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Mesajla cinsel tacizin cezası belli durumlarda para cezasına çevrilebilir.

Bunun yanında mesajla cinsel taciz suçu nedeniyle verilen hapis cezası ile ilgili olarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararı verilmesi belli şartlarda mümkündür.

Sosyal Medyadan Cinsel İçerikli Mesaj Atmanın Cezası

Colorful Icons Set Design 79603 1268
Mesajla Cinsel Tacizin Cezası 6

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen teknoloji kullanımı, özelinde de internet, ekonomik ve sosyal yaşamda karşımıza daha da yoğun ve kaçınılamaz bir olgu olarak çıkmaktadır. Bilişim teknolojisindeki hızlı ilerleme ve söz konusu teknolojiye talebin artması ile bu alandaki bilişim suçları daha kolay ve farklı şekillerde işlenir hale gelmiştir.

Bunun yanında, sosyal medya olarak adlandırdığımız uygulamalar, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte geniş bir yaş aralığını kapsayan gruplar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ceza hükümleri barındıran diğer kanunlarla düzenlenen suçların sanal ortamda, sosyal medya üzerinden de işlenmeye başlanmasına neden olmuştur.

Cinsel taciz suçu da, serbest hareketli bir suçtur. Bu nedenle telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yoluyla herhangi bir şekilde bu suç işlenebilir.

Yargıtay Kararları da incelendiğinde görülecektir ki,sosyal medyadan cinsel içerikli mesaj atmanın cezasına ilişkin eylemler daha ziyade whatsapp, instagram, twitter, facebook gibi sosyal medya araçlarıyla işlenmeye başlanmıştır.

Whatsapp Üzerinden Mesajla Cinsel Tacizin Cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/1257 sayılı kararı,

katılan’ın kullanmakta olduğu 0544 … ** ** nolu hattını sanık, kullanmış olduğu 0544 … ** ** nolu hattan arayarak katılana “ben … seni sokakta gördüm, araştırdım, çıkmak istiyorum” dediği, ayrıca sanık katılanın numarasını … isimli bir şahıstan aldığını söylediği, katılanın da tanışmak istemediğini ve … isminde bir tanıdığının olmadığını belirttiği, ayrıca sanığın 0538 … ** ** ve 0544 … ** ** nolu hatlardan aradığında kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine “birşey olmaz 1 hafta yatar çıkarım, senin telefonunu bulmak 1 hafta sürer, seni sözlünden vazgeçirmek için herşeyi yapacağım” şeklinde sözler söylediği, katılan ile sanık arasındaki whatsapp isimli uygulamadan alınan dökümler incelendiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit görülmüş ve mahkumiyetine karar verilmiş, sanığın suç kasıt ve yoğunluğu nazara alınarak cezası teşdiden uygulanmış, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeyerek hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/29433 sayılı kararı,

Sanığın cinsel taciz eylemini whatsapp uygulamasından gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; kurulan hükümde cezanın TCK’nın 105/2-d maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/1019 sayılı kararı,

Sanık hakkında WhatsApp programı üzerinden mağdureye cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla mağdurenin şikayeti üzerine açılan kamu davası sonucunda mahkemece mağdurenin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle kamu davasınının düşürülmesine karar verilmiş ise de; 5237 sayılı Kanun’un 105 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi gereğince elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenen cinsel taciz suçunun şikayete tabi suçlardan olmadığı anlaşılmakla yazılı şekilde kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2019/14439 sayılı kararı,

Mahkemece de kabul edilen oluşa göre, sanığın olay tarihinde Whatsapp uygulamasından “Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” şeklinde mesaj gönderdiği kabul edilen eylemin, TCK’nın 105/1. ve 105/2-d maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

İnstagram Üzerinden Mesajla Cinsel Tacizin Cezası

Social Media Logo Collection 23 2148148534 1
Mesajla Cinsel Tacizin Cezası 7

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/1566 sayılı kararı, Sanığın dökümü yapılan mesajları kabul ettiğini ve kendisine ait olduğunu beyan ettiği, bu mesajların instagram üzerinden gönderildiği, mesajların “hadi okşa”, “okşuyorum seni”, “al eline”, “yatağındayım”, “karşılık ver” “senin a…na nasıl koyacam, ailene nasıl ulaşıyom yarın,”, “boşaltacaksın” şeklinde olduğu ve cinsel taciz suçunun nitelikli hali olan 5237 Sayılı Kanunun 105 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu oluşturduğu ve şikayete tabi olmadığı anlaşılmış olup, mahkeme hükmü hukuka aykırı bulunmuştur.

Facebook Üzerinden Mesajla Cinsel Tacizin Cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2019/7225 sayılı kararı, İzmir’de yaşayan …. yaşındaki mağdur …’nın, 2014 yılı Temmuz ayında, ailesini ziyaret için memleketi ….. geldiğinde, komşuları olan sanık …’ı tesadüfen çarşıda görüp, sanığın annesinin ölümünden dolayı ona başsağlığı dilediği, aynı gün sanığın, mağdura, facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden arkadaşlık isteği ve “Bugün güneş senin için doğsun, aramak istersen telefonum.” şeklinde mesaj gönderdiği, sanığın mesajından rahatsızlık duyan mağdurun, sanık tarafından gönderilen mesajı silip, sanığı engelleyerek, kendisiyle iletişim kurmasına izin vermemesine rağmen farklı facebook hesaplarından mağdura arkadaşlık istekleri göndermeye devam eden ve mağdura ait facebook hesabından mağdurun ölen kız kardeşinin resmini ele geçiren sanığın, mağdurun ölen kız kardeşinin resmini profil resmi olarak kullandığı facebook hesabından, 10.09.2014 tarihinde, “çok güzel tatlısın bebeğim.”, “aşkım, bitanem, İzmir’e gelecem, ben sensiz yaşamaya hiç canım kalmadı.” şeklinde mesajlar göndermeye devam ettiği olayda;

Sanığın ikrarı ve dosya kapsamına göre; sanığa yüklenen zincirleme şekilde cinsel taciz ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarının sübut bulduğuna ve yasal unsurlarının oluştuğuna dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

SMS ile Cinsel İçerikli Mesaj Atmanın Cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/481 sayılı kararı,

Sanığın, kullanmış olduğu cep telefonundan katılan mağdurenin cep telefonuna SMS yollamak suretiyle 18.06.2015 günü 11.24,41 saatinde ”Senin güzelliğin aklımı başımdan aldı gidemem, çok güzelsin, aşık oldum sana”, 18.06.2015 günü 11.38,34 saatinde ”… ben seni kollarımın arasında hissetmek istiyorum.” ve 19.06.2015 günü 01.26,04 saatinde ”… beni nerede gördün diye düşüyorsan 1.60, 1.70 boylarındasın, saçın sarı ve sportif giyiniyorsun, beyaz tenlisin, çok da güzelsin.” diyerek mesajlar gönderdiği, 15.03.2016 tarihli cep telefonu inceleme tutanağında 31.05.2015 ile 14.04.2015 tarihleri arasında sanık ile katılan mağdurenin mesajlaştıkları görülmüştür. Katılan mağdurenin 31.05.2015 tarihinde sanığa bu yazdıkların savcılığa gidecek diye mesaj attığı, 03.06.2015 tarihinde bir daha burayı arama, hadi başka kapıya diye mesaj attığı, 03.06.2015 tarihinde tamam yazma ben istemiyorum, benle dalga geçip kullanmak istiyorsunuz, git başımdan 18.06.2015 tarihinde hayır arama be adam, ne laf gitmez bir adamsın, ertesi gün bir daha yazma numaranı karakola verdim, diye mesaj attığı, diğer günlerde de sanığa kendisine mesaj yazmaması şeklinde mesajlar yolladığı, sanığın eyleminin elektronik haberleşme aracının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu oluşturduğu kabul edilerek buna göre uygulama yapıldığı belirlenmiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/4039 sayılı kararı,

Dosya içeriğine göre, 13.10.2012 günü sanığın kullandığı telefondan katılanın telefonuna saat 19.46’da “taşıyıcı anne 40 cm alabilirseniz sizi kiralayabilirim ücret dolgundur”, şeklinde cinsel taciz içeren mesaj göndermesinin ardından, katılanın bu mesaja saat 19.51’de “çektiğiniz sms i pazartesi sabah kadıköy savcılığına veriyorum. İyi akşamlar” şeklinde cevap yazması üzerine de sanığın katılanın telefonuna saat 20.13’te “vermezsen o zaman namertsin zaten ben avukatım seni başkaları sikerken zoruna gitmiyorda benim lafım mı gidiyor kiralık pavyon oruspusu fiyatını söyle” şeklinde, mesaj attığının sübut bulması karşısında, sanığın ilk mesajının, hakkındaki hükmün kesin nitelikte olması nedeniyle temyiz incelemesi dışında kalan cinsel taciz suçunu oluşturduğu, ancak sanık tarafından saat 20.13’te gönderilen mesaj içeriğinin katılanın onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıması nedeniyle hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Cinsel İçerikli Mesaj Atmak Suç Mu?

Cinsel içerikli mesaj atmak suç mu? sorusunun cevabı somut olaydaki belli şartlara göre değişmektedir. Şöyle ki,

Fail ile kendisine cinsel içerikli mesaj gönderilen mağdur arasında duygusal bir ilişki bulunmaktaysa veya böyle bir ilişkinin olduğu noktasında mağdurun davranışları karşısında failde hukuken kabul edilebilir bir hata mevcut ise ya da her iki taraf birbirlerine cinsel mesajlar göndermiş ise mağdurun rızasının varlığı kabul edilmelidir. Bu durumda cinsel içerikli mesaj atmak suç sayılmayacaktır.

Elbette bu ihtimalde mağdurun yaşı da büyük önem taşımaktadır. Mağdur çocuk denilebilecek yaşta ise yargılamayı yürüten hakimin rızanın varlığı konusunda daha dikkatli hareket etmesi gerekmektedir.

Bunun yanında mağdur ile cinsel içerikli mesajları gönderen fail arasında hiçbir ilişki yoksa ya da mağdurun bu nitelikte mesajların kendisine gönderilmesi noktasında rızası bulunmamakta ve bu durumdan açıkça rahatsızlık duymakta ise cinsel içerikli mesaj atmak suç olarak değerlendirilecektir.

Cinsel Suçlar Avukatının Önemi

Closeup Shot Person Writing Book With Gavel Table 181624 57173 2
Mesajla Cinsel Tacizin Cezası 8

Günümüzde internet ve sosyal medya araçlarının yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte cinsel suçlarda artış yaşandığı yadsınamaz bir gerçektir. Bunun bir nedeni de faillerin bulunamayacakları yönündeki inançlarından kaynaklanmaktadır.

Bu itibarla, hak kaybına uğramamak için bilişim suçlarına vakıf tecrübeli ceza avukatının hukuki yardımı oldukça önem taşımaktadır.

“Cinsel Taciz Suçu” ile “Mesajla Cinsel Tacizin Cezası” ve “Cinsel İçerikli Mesaj Atmak Suç Mu” konularıyla ilgili hukuki problemlerinizde Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.