Follow us on :

Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıl Cezası Vardır

Bıçakla adam öldürmek kaç yıl cezası vardır sorusunun cevabı, Türk Ceza Kanununda müebbet hapis olarak belirlenmiştir. Bunun yanında kasten öldürme eylemi TCK’nın 82. maddesinde sayılan şekillerde veya yine bu maddede sayılan kişilere karşı işlenirse fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu itibarla örneğin, tasarlayarak ve bıçakla bir kişinin öldürülmesi durumunda adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olacaktır. Benzer şekilde mevcut veya eski eşe karşı bıçakla adam öldürmenin cezası da ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Bıçakla Adam Öldürme Suçu Kime Karşı İşlenebilir?

Bıçakla adam öldürme suçu sağ doğan ve yaşayan herkese karşı işlenebilir. Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi ise TCK 99. maddeye göre, çocuk düşürtme suçu ile yargılanır.

Bıçakla adam öldürme suçunun oluşabilmesi için, failin kendisi dışında bir kimseyi öldürmesi gerekir. Fail, başkasını intihara azmettirir, teşvik eder, başkasının intihar kararını kuvvetlendirir ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım ederse bu halde TCK’nın 84. maddesi itibariyle intihara yönlendirme suçundan ceza alır.

Olası Kast Altında Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıldır?

TCK’nın 21 inci maddesinin 2. fıkrasına göre; “Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde, olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaşmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir”.

Dolayısıyla eğer TCK’nın 82. maddesinde belirtilen ağırlaştırıcı nedenler yoksa olası kast ve bıçakla adam öldürme suçunu işleyen fail, yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Peki, mesela eşe karşı veya çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı olası kastla ve bıçakla adam öldürmek kaç yıldır? TCK’nın 21. maddesine göre böyle bir eylemin cezası, ağırlaşmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezasına dönüşecektir.

Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıl? Örnek Yargıtay Kararları

Pexels Photo 923681
Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıl Cezası Vardır 3

Yargıtay ilgili ceza dairesi bıçakla adam öldürme suçuyla ilgili verdiği kararlarında bu eylemin cezasına hangi durumlarda kasıtlı hareket edilmiş sayılacağına, haksız tahrik ve meşru müdafaa durumlarına ilişkin ayrıntılı tespitlerde bulunmuştur. Yazımızda örnek Yargıtay kararları üzerinden bıçakla adam öldürmek kaç yıl sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

Öldürme Kararının Ne Zaman Verildiği Kesin Olarak Saptanamaması Durumunda Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıldır?

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2012/3009 sayılı kararı, sanığın, yolda yürümekte olan maktül Sabri’nin arkasından hızlıca yaklaşarak herhangi bir söz söylemeksizin ve tartışma olmaksızın, 4 bıçak darbesi ile öldürdüğü olayda; Suçun tasarlanarak işlendiğinin kabulü için; sanığın eylemini gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar vermesi, kararında sebat ve ısrar göstermesi ve karar ile icra arasında makul bir süre geçtiği halde bu kararından vazgeçmeyerek öldürmeye karar verdiği kişiyi öldürmesi gerektiği, oysa somut olayda sanığın öldürme kararını ne zaman verdiğinin kesin olarak saptanamadığı bu nedenle tasarlamanın koşullarının oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın kasten insan öldürme suçundan cezalandırılması yerine tasarlayarak insan öldürme suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Birden Fazla Kişiyle Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıldır?

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2016/2383 sayılı kararı, Oluşa ve dosya içeriğine göre, .,.,.,.,.,. ile arasında husumet bulunan maktul . öldürmeye karar verdikleri, olay günü saat: 21.00 civarında . sürekli gittiği .Bar ve . Bar’ın bulunduğu. Bulvarına saat: 21.00 civarında geldikleri, aracı olay yerine yakın bir yere park ederek indikleri, . bulunduğu yeri tespit ettikten sonra yol üzerinde değişik yerlerde beklemeye başladıkları, telefonla sürekli olarak birbirleri ile irtibat sağladıkları, sanık. saat: 23.30 civarında . bardan çıktığını bildirmesi üzerine .,.,bıçaklarla . vurarak öldürdükleri olayda,

Sanıklar .,.,.,.,. ile birlikte fikir ve irade birliği içerisinde hareket ederek fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK.nun 37/1. maddesi uyarınca “fail” olarak cezalandırılmaları gerekirken tasarlayarak öldürme suçuna yardımdan mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Tasarlayarak Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıldır?

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2016/450 sayılı kararı, sanık …’un eşi … ile maktul … arasında duygusal yakınlaşmanın başladığı, Sema’nın sanıkla yaşadığı sorunlardan dolayı … iline ailesinin yanına gittiği, sanığın da yanına gelerek bir süre beraber burada yaşadıkları, bu süreçte … ile maktulün görüşmeye devam ettikleri, … maktulle birlikte 2013 yılı Ocak ayı içerisinde …’ya geldiği ve beraber yaşamaya başladıkları, sanık …’nin olaydan 10 gün kadar önce … iline geldiği, dosya kapsamında bulunan tutanaktaki … beyanına göre, olaydan bir gün önce …’yı arayarak maktulü servis aracında öldüreceğini söylediği, olay günü saat 06.00 civarında maktulden 3 durak önce servis aracının geçeceği güzergaha geldiği, burada beklemekte olan tanık … maktulü sorduğu, kendisini işe aldıracağını söyleyerek servis aracına bindiği ve arka koltuğa oturduğu, maktulün de her zamanki yerinden servise binmesinden kısa bir süre sonra sanığın maktulün yanına giderek yanında taşıdığı bıçakla maktulü göğüs bölgesinden 2 kez yaraladığı ve aracın durmasını sağlayarak arka kapıdan kaçtığı, maktulün ise olay yerinde öldüğü anlaşılan olayda,

Maktulü öldürme konusunda koşula bağlı olmaksızın karar veren, bu kararda sebat ve ısrar eden, makul bir süre geçmesine rağmen suç işleme kararından dönmeyen ve belirlediği plan dahilinde eylemi gerçekleştiren sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Bıçakla Kasten Yaralama Suçu ve Bıçakla Öldürmeye Teşebbüs Suçu Ayrımı

48182
Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıl Cezası Vardır 4

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2009/5944 sayılı kararı, olay günü sanığın, mağduru sağ sırt bölgesinde hemopnömotoraks, sırt sol bölgesinde cilt altı amfizemi, çenede yüzeysel sıyrık oluşturacak şekilde 3 bıçak darbesiyle yaraladığı, yaralardan iki adedinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu, sadece sırt sağ bölgedeki yaranın batına nafiz olup herhangi bir iç organ, büyük damar ve sinir yaralanması oluşturmadığı, sanık ile mağdur arasında öldürmeyi gerektirir husumet bulunmadığı, olayın gece koşullarında gerçekleştiği ve sanığın kavga ortamında özellikle mağdurun hayati organlarının bulunduğu bölgeye hedef alarak darbe gerçekleştirdiğine dair delil bulunmadığı, engel bir durum olmamasına rağmen kendiliğinden eylemine son verdiği dikkate alındığında, sanığın öldürme kastını açığa çıkaran kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla, kasten bıçakla yaralama suçundan hüküm kurulması yerine, suç vasfında hataya düşülerek, öldürmeye teşebbüs suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2015/53 sayılı kararı, olay tarihinde sanığın bıçak ile eşi olan mağdurun sırt bölgesine beş kez, sol koluna bir kez vurduğu, bu darbelerin göğse nafiz olmadığı, cilt, cilt altı kas seyirli olduğu, yaralanmaların mağdurun yaşamını tehlikeye sokan duruma neden olmadığı ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu olayda; sanık ile mağdur arasında öldürmeyi gerektiren husumet bulunmaması, yaraların niteliği birlikte değerlendirildiğinde, sanığın kasten yaralama suçundan, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın üst sınıra yakın olarak belirlenip cezalandırılması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Canavarca Hisle ve Bıçakla Adam Öldürmek Kaç Yıldır

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2021/11738 sayılı kararı, Sanığın “…odada koğuşta otururken herhangi birisini öldürmek için plan yaptım. Daha sonra koğuşumda birlikte kaldığım ve ranzasında …’ın uyuduğunu gördüm ve cezaevinin kantininden almış olduğum meyve bıçağını Kurtuluş’un yüzüne salladım. Daha sonra bir daha yüzüne doğru salladım…” şeklindeki savunması karşısında, uyumakta olan katılanı sebepsiz yere, sırf öldürmüş olmak için öldürmeye teşebbüs eden sanığın, eyleminin “canavarca hisle, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme” olarak nitelendirilip TCK’nin 82/1-b-e maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği düşünülmeden, yazılı şekilde sadece beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, aynı Kanun’un 82/1-e maddesi uyarınca hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Bıçakla Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Cezanın Az Verilmesi

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2019/5229 sayılı kararı, uç tarihinde sanık …’in eşi olan mağdur …’yı üç bıçak darbesiyle yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği, darbelerden birincisinin sol göğüs lateralinden giriş deliği oluşturduktan sonra kalbe dokunmadan diyafragmayı delip karaciğerde laserasyon oluşturarak hayati tehlikeye neden olduğu, ikincisinin sırt bölgesinden akciğer bozaldan geçip diyafragmayı alt ucunu deldikten sonra dalak üst polde yaralanmaya ve hayati tehlikeye neden olduğu, diğerinin ise kalça bölgesinde kesiye neden olduğu olayda; teşebbüs nedeniyle 13 yıldan 20 yıla kadar ceza öngören TCK’nin 35. maddesi uyarınca meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığı birlikte değerlendirilerek makul bir ceza verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hiç isabet olmayan durumlarda uygulanması mümkün olan alt sınırdan 13 yıl hapis cezası tayini suretiyle eksik cezaya hükmolunması yasaya aykırıdır.

Bıçakla Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Fazla Ceza Verilmesi

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2019/2951 sayılı kararı, Hükümlü …’nin mağdur …’ı toplam beş kez bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği, bu bıçak darbelerinden iki tanesinin toraksa, bir tanesinin batına nafiz olduğu ve hayati tehlike oluşturduğu, diğer ikisinin gluteada ve penis üzerinde yer aldığı ve hayati tehlike oluşturmadığı, tüm yaraların mağdurun 45 gün işini engellediği anlaşılan olayda;

Teşebbüs sebebiyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK’nin 35. maddesinin tatbiki sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak, alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayini yerine, daha vahim hallerde uygulanması öngörülen en üst sınırdan uygulama yapılması suretiyle hükümlü hakkında fazla cezaya hükmolunması yasaya aykırıdır.

Kasten adam öldürme suçu ve bıçakla adam öldürmek kaç yıl sorununa ilişkin olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.