Follow us on :

Yağma Suçuna Teşebbüs

Yağma suçuna teşebbüs cezası TCK’nın yağma ve teşebbüs hükümlerinin düzenlendiği 148, 149 ve 35. maddelerine göre belirlenmektedir.

Yağma suçu (Gasp Suçu), gündüz vakti, silah kullanılmadan, failin kendisini tanınmayacak hale koymadan, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılmadan, tek başına, herhangi bir suç örgütüne yarar sağlamak maksadı taşımadan işlenirse altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yağma eylemi 149. maddede sayılan şekillerde yani, silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, birden fazla kişi tarafından birlikte, yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, ya da gece vaktinde, işlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yağmaya Teşebbüsün Cezası Ne Kadardır?

İşlenmesi amaçlanan yağma suçu kanunda yazılı icra hareketlerine başlandıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle tamamlanamaz ise yani yağma suçuna teşebbüs cezası ne kadardır?

Teşebbüs hükümlerinin düzenlediği TCKnın 35. maddesine göre, Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Dolayısıyla, yağmaya teşebbüsün cezası TCK’nın 148 ve 1. maddeleri uyarınca belirlendikten sonra TCK’nın 35. Maddesi gereğince hakkında verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilecektir.

Yağma Suçuna Teşebbüs Yargıtay Kararları

Court Hammer Books Judgment Law Concept 144627 30458 5
Yağma Suçuna Teşebbüs 2

Daha önceki yazılarımızda, “Yağma Suçundan Tutuksuz Yargılanmak Mümkün Müdür“, “Yağma Suçunun İspatı Nasıl Yapılabilir“, “Zorla Senet İmzalatma Nasıl Kanıtlanır” konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştı. Bu yazılarımıza linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda ise yağma suçuna teşebbüs eylemi, Yargıtay ceza dairelerinin örnek kararları üzerinden aktarılmaya çalışılacaktır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/2905 sayılı kararı, Olay günü saat 22.18 sıralarında katılan …’nın işlettiği işyerine alkollü bir şekilde giden sanığın katılana “benim rakımı ver, yemeğim nerde kaldı” şeklinde sözler söyleyip, olumsuz cevap üzerine katılan ve işyeri çalışanları ile sanık arasında kavga çıktığı, kolluk kuvvetlerinin olay yerine çağrılmasıyla sanığın kaçtığı ancak polisin olay yerinden ayrılmasını fırsat bilip 15-20 dakika sonra geri dönen sanığın bıçakla katılanı hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı olayda sanığın eylemi yağmaya teşebbüs suçunu oluşturur.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2014/6196 sayılı kararı, sanığın katılanın tanıştırdığı bir galeriye aracını sattığı, daha sonra galeri sahibinin etraftaki esnaflardan cenazemiz var diyerek para alıp ortadan kaybolması üzerine, sattığı aracın parasına alamayan sanığın, bu alışverişten hukuken sorumlu ve borçlu olmayan katılan ve eşi Fatma’nın işyerine, kimlikleri saptanamayan üç kişiyi gönderdiği, bu kişilerin katılandan, sanığın ödenmeyen araç alım satımından doğan parayı ödemesini istedikleri, ödemediği takdirde öldüreceği tehdidinde bulunup işyerindeki eşyalara 3.7.2008 günlü tutanak içeriğini göre de zarar verdiklerinin anlaşılması karşısında, eylem nitelikli yağmaya teşebbüs suçunu oluşturur.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2018/2759 sayılı kararı, olay günü tarafların ikamet ettiği konutta, sanığın annesi ve babası olan mağdurlara yönelik “ya bana para vereceksiniz ya da sizi doğrarım, bu eve giremezsiniz” diyerek elindeki bıçakla balkon camını kırıp akabinde masaya sapladığı, yakınanların bahçeye kaçarak durumu kolluğa haber verdikleri olayda; eylemin bütün halinde tek bir yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın her iki mağdura yönelik ayrı ayrı nitelikli yağmaya teşebbüs suçundan yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2016/463 sayılı kararı,  sanığın halası olan yakınandan olaydan önce birkaç kez para istediği, olay günü de gece vakti yakınanın evine alkollü bir şekilde geldiği ve yakınandan para istediği, devamında yakınana hitaben “Senden para istedim neden vermiyorsun, seni öldüreyim mi? Sizi öldürsem elimden kim alabilir?” diye tehdit etiği, devamında elindeki bıçak ile yakınanı kolundan yaraladığı, araya giren yakınanın oğlu S.. Ç..’in sanığı tuttuğu olayda, sanığın eyleminin nitelikli yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek sanık hakkında yazılı şekilde uygulama yapılması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2015/42583 sayılı kararı, sanık O.. Ş..’in kızının, katılan R.. E..’in gelini olduğu, olay günü elinde keser ile katılanın evine gelen sanığın katılana hitaben ”tüm malvarlığını damadımın üzerine yazdıracaksın yoksa seni bu keser ile keserim, yok ederim” dediği, aynı gün gece vakti tekrar katılanın evine gelerek “ ne o malvarlığını daha yazdırmadın mı, seni burada yok ederim, öldürürüm” diye tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında, eylem bir bütün olarak yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, kanıtların değerlendirilmesinde ve takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2015/42109 sayılı kararı, sanık Hasan’ın, katılandan para istediği, katılanın para veremeyeceğini söylemesi üzerine, yanında taşıdığı tabancayı, alnına dayayarak ısrar ettiği, gömleğinin yakasından tutarak, tabancanın kabzasıyla katılanın kafasına vurup yaraladığının anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin, silahla yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2015/37773 sayılı kararı,  olay yeri olan cadde üzerinde yetkili mercilerden alınmış otopark işletme izin ve belgesi bulunmayan sanıkların, suç tarihinde saat 15:00 sıralarında aracını yol kenarına park eden ve 5 TL otopark ücreti talep ettikleri yakınandan olumsuz yanıt almaları üzerine, sanık ..’un “sen bu parayı nasıl vermezsin sinkaf ederim seni yavşak” diyerek diğer sanık .. ile birlikte yakasından ve boğazından tutarak tekme salladıkları yakınanın, fırsatını bulup parayı ödemeden ellerinden kurtulup aracına binerek karakola gidip şikayetçi olması şeklinde gelişen olayda; sanıkların eyleminin yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2018/2609 sayılı kararı,  olay günü saat 23.30 sularında mağdur …’nın internet salonundan sigara içmek için dışarı çıktığı, bu sırada yanına gelen sanığın elindeki bıçağı ”sağır ve dilsiz” olması sebebiyle engelli olan mağdura gösterip ”Ver ver” dediği, kendisinden para ya da sigara gibi bir şey istendiğini mağdurun idrak ettiği, sanığın mağdurdan bir şey alamadan uzaklaştığı olayda; sanığın sübut bulan eyleminin nitelikli yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden, delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2020/3430 sayılı kararı, Müştekinin ortağı bulunduğu… Yayıncılık İnş. Hayvancılık Ltd. Şti’nden 2005 yılında emekli olup ve şirketin eski ortaklarından olan …’un … isimli şahsa olan borcuna karşılık vermiş olduğu dosya içerisinde suretleri bulunan senetleri, … ’ın da borcuna karşılık sanık …’a verdiği ve sanık … ile kardeşi …’ün söz konusu senetleri aralarında herhangi bir alacak borç ilişkisi olmaksızın, mağdur …’ten tehditle tahsil etmeye çalışmaları karşısında, sanıklar … ve …’in mağdur …’ya yönelik sübut bulan eylemlerinin yağmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde tehdit suçundan mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır. 

Yağma Suçunda Ağır Ceza Avukatının Önemi

Yağma suçunda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecindegerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden bu kişilerin yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza avukatı olarak savunulmasının önemi şüpheden varestedir.

Bu anlamda yağma suçunda dosya kapsamında yer alan tüm delillerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, özellikle tanık beyanları arasındaki çelişkilerin ortaya konulması, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş deliller mevcutsa bu durumun yargılama esnasında adli makamların önüne sunulması ve özelikle şüpheden sanık yararlanır prensibi gereğince yağma suçunda delil yetersizliği durumunda beraat kararı verilmesi yönünde mantıklı ve hukuki gerekçelere dayanan savunmanın yapılaması gerekmektedir.

Aksi takdirde, mağdur açısından kendisine karşı işlenen yağma suçu takipsiz kalabileceği gibi, sanık açısından ise işlemediği ve Türk Ceza Kanununda çok ağır cezai yaptırımlar öngören bir suç isnadı nedeniyle haksız yere ve uzun yıllar ceza evinde yatmak zorunda kalması sonucunu doğuracaktır.

Yağma suçu özelinde ise “Yağma Suçuna Teşebbüs” ve “Yağmaya Teşebbüs Cezası” konularında Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.