Follow us on :

Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Mi?

Uyuşturucu fiziki teknik takip delil mi? Bu şekilde ele geçirilen delillere dayanılarak verilen cezaların hukuki geçerliliği var mı? Bu sorulara cevap vermeden önce fiziki takip ve teknik takibin ne anlama geldiğini açıklamak faydalı olacaktır.

Uyuşturucu Teknik Takip, suçun fail veya failleri ile o suça ilişkin delillere ulaşmak amacıyla iletişimin dinlenmesi, gizli soruşturmacı veya teknik araçlarla izleme gibi yöntemlerin genel ismi olarak kullanılmaktadır.

Uyuşturucu Fiziki Takip ise, yine suçun fail veya failleri ile o suça ilişkin delillere ulaşmak amacıyla kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmesi, kimlerle görüştüğünün tespit edilmesi ve suça yönelik ne gibi davranışlarda bulunduğunun izlenmesidir.

Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Kararı Hangi Durumlarda Verilir

CMK’nın 135-140 maddeleri gereğince yasal koşulları oluşmuş ise Uyuşturucu Teknik Takip kararı verilebilir. Uyuşturucu Teknik Takip kararı, hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise savcılık tarafından kararı verilebilir.

Uyuşturucu Teknik Takip kararı ile fail veya faillerin görüntüleri kayda alınabilir, ayrıca hem bulundukları ortamın hem de iletişimin vasıtaları ile yaptıkları görüşmeler dinlenebilir ve kayıtları alınabilir.

Uyuşturucu Fiziki Takip yönteminin uygulanması için hakim kararına ihtiyaç olmadığı gibi uygulamada bazı durumlarda, durumun aciliyetine binaen, savcıya dahi bilgi verilmeden takip işleminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Uyuşturucu Fiziki Takip işlemi isnasında, delil elde etme amacıyla fail veya faillerin özel hayatlarına müdahale edilemeyeceği gibi görüntüsü alınamaz ve ses kaydı yapılamaz.

Uyuşturucu Fiziki Takip işlemi sonrası kolluk kuvvetleri tarafından bir tutanak düzenlenir ancak bu tutanağa itiraz edildiğinde tutanağı düzenleyen görevlilerin mahkemede tanık olarak dinlenmeleri gerekir.

“Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Mi” Yargıtay Kararları

Daha önceki yazılarımızda “Kullanma ve Ticareti Yönünden Metamfetamin Cezası”, “Uyuşturucu Ticaretinde Telefon Kayıtları”, “Uyuşturucu Ticareti Somut Delil Nedir”, “Metamfetamin Kullanım Sınırı”, “Uyuşturucu Satıcısı Kaç yıl Ceza Alır” konularında Yargıtay kararları doğrultusunda açıklamalar yapılmıştı.

Bu yazımızda ise “Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Mi” konusunda mevzuat ve Yargıtay kararları bağlamında açıklamalar ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Hukuka aykırı bir yöntemle elde edilmemiş olması kaydıyla uyuşturucu fiziki teknik takip kararları neticesinde ulaşılan deliller geçerli kabul edilmekte ve uyuşturucu suçlarından verilen cezaların dayanaklarından birisini oluşturmaktadır. Bu itibarla söz konusu yöntemlerle elde edilen delillerin geçerli olup olmadığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/321 sayılı kararı,

Fiziki Takip Neticesinde Uyuşturucu Ticaretinin Ortaya Konulması

Handcuffs With Pills Cigarettes 23 2148585925 2 1
Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Mi? 3

İlk Derece Mahkemesinin Kabulü

Sanık hakkında elde edilen istihbari bilgi üzerine, yapılan fiziki takip neticesinde sanığın, tanık… ile buluştukları ve aralarında bir cisim alışverişinin görüldüğü, akabinde tanık…’in durdurulduğu ve üzerinde bulunan sentetik kannabinoid içeren maddeyi rızası ile teslim ettiği, alınan arama kararı üzerine sanığın ikametinde arama yapılacağı esnada sanığın evin balkonundan dışarıya aynı nitelikte sentetik kannabinoid içeren maddeleri dışarı attığı, sanığın ikametinde ele geçirilen boş paketlerle, tanık…’den ele geçirilen uyuşturucu maddelerin paketinin aynı nitelikte olduğu ve sanığın uyuşturucu madde kullanmadığının teknik inceleme neticesinde saptandığı ve bu haliyle sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği gerekçesiyle mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı

Fiziki takip altında bulunan sanığın, tanık…’e sentetik kannabinoid içeren maddeyi verdiğinin görülmesi, sanığın ikametinden atılan uyuşturucu maddenin, tanık…’de ele geçen madde ile aynı nitelikte olması, tanıkta ele geçen uyuşturucu maddenin paketi ile sanığın ikametinde ele geçen paketleme malzemesinin benzer olması ve sanığın uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edilmesi karşısında sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu, olay tutanağı içeriği ile birlikte değerlendirildiğinde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen arama kararının icrasında bir hukuka aykırılık bulunmadığı, elde edilen maddelerin uyuşturucu nitelikte olduğunu gösterir raporun dosya içerisinde bulunduğu ve mevzuat hükümlerine aykırılık içermediği anlaşıldığından İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında açıklanan gerekçeler, tüm dosya kapsamına göre usul ve yasaya uygun bulunarak, sanık müdafilerinin temyiz sebepleri yerinde görülmemiş, hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

Dinleme Kararı ile Fiziki Takip ile Uyuşturucu Ticareti Suçunun Ortaya Çıkarılması

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/1641 sayılı kararı,

İlk Derece Mahkemesinin Kabulü

23.05.2021 tarihinde saat 18:57 sıralarında yapılan fiziki takipte; hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrıca soruşturma yapılan tanık …’un sanığın ikametinin bulunduğu binaya girip 10 dakika sonra çıktığı, tanık …’un aracının durdurulması sonrasında yapılan aramada, aracın sürücü kapısı iç kısmı kapı cebi içerisinde sigara paketi içerisinde alüminyum folyo parçasına sarılı vaziyette daralı ağırlığı 0.98 gram sentetik kannabinoid ve aracın sağ arka koltuğu üzerinde metamfetamin kalıntısı bulunan uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildiği, tape kayıtları, fiziki takip tutanağı ve tanık …’un teşhis işlemindeki beyanları ve ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarı dikkate alınarak sanığın tanık …’a uyuşturucu madde verdiği;

23.05.2021 tarihinde saat 23:12 sıralarında yapılan fiziki takipte; hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrıca soruşturma yapılan tanık…’ın sanığın ikametinin bulunduğu binaya girip 10 dakika sonra çıktığı, tanık…’ın aracının durdurulmak istendiğinde aracın hızlanarak kaçmaya başladığı ve araç şoför mahalli camından şahsın dışarıya bir nesne fırlattığı ve atılan madde kontrol edildiğinde alüminyum folyo parçasına sarılı vaziyette daralı ağırlığı 0.34 gram olan metamfetamin olduğunun tespit edildiği, dosya kapsamında alınan tape kayıtları, fiziki takip tutanağı, tanık…’ın teşhisi ve sanığın ikrarı muvacehesinde sanığın ikametine gelen tanığa 150 TL karşılığında uyuşturucu madde sattığı;

26.05.2021 tarihinde saat 22:47 sıralarında yapılan fiziki takipte; hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrıca soruşturma yapılan tanık …’in sanığın ikametinin bulunduğu binaya girip 10 dakika sonra çıktığı, tanık …’in içerisinde bulunduğu aracın durdurulması sonrasında yapılan aramada, aracın vites kutusu üzerinde görünür vaziyette 1 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette daralı ağırlığı 0.30 gram sentetik kannabinoid ele geçirildiği, dosya kapsamında alınan tape kayıtları, fiziki takip tutanağı, tanıkların ifade ve teşhis işleminde beyanlarından yapılan değerlendirmede, sanığın tanık …’e 100 TL karşılığında uyuşturucu madde sattığı;

26.05.2021 tarihinde saat 22:56 sıralarında yapılan fiziki takipte; haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrıca soruşturma yapılan tanıklar … ve…’ın sanığın ikametinin bulunduğu binaya girip 2 dakika sonra çıktıkları, tanıkların içerisinde bulunduğu aracın durdurulmasından sonra yapılan aramada tanık…’ın pantolonunun sağ çakmak cebinden bir adet sigara iç kısmında bulunan alüminyum folyoya sarılı daralı ağırlığı 0,27 gram metamfetamin ele geçirildiği, dosyada bulunan tape kayıtları, fiziki takip tutanağı, tanıkların ifade ve teşhis işleminde beyanları ve sanığın ikrarından yapılan değerlendirmede, sanığın tanıklara 200,00 TL karşılığında uyuşturucu madde sattığı;

31.05.2021 tarihinde yapılan operasyon kapsamında, sanığın üzerinde yapılan aramada 2 adet uçları bükülerek kapatılmış halde tütünle karışık daralı 1,53 gram sentetik kannabinoid ele geçirildiği, sanığın ikametinde yapılan aramada ise daralı 18,98 gram sentetik kannabinoid ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntıları bulunan 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve tabaka ele geçirildiği, operasyon günü ele geçirilen maddelerin miktarları ve ele geçirilen hassas terazi ile yukarıda kabulü yapılan diğer olaylardaki sanığın eylemleri birlikte değerlendirildiğinde sanığın söz konusu maddeleri ticari maksatla bulundurduğu ve zincirleme olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği,

Gerekçesiyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı

İlk Derece Mahkemesinin ve Bölge Adliye Mahkemesinin, suçun vasfına ve sübutuna ilişkin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı, delillerin hukuka uygun olarak toplanıldığı, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunmadığı anlaşılmakla, sanık müdafiinin temyiz sebepleri yerinde görülmemiş, hükümde açıklanan gerekçeler, tüm dosya kapsamına göre usul ve yasaya uygun bulunarak, eleştiri dışında hükümde hukuka aykırılık tespit edilmemiştir.

Uyuşturucu Avukatı Neden Önemlidir

Still Life With Scales Justice 23 2149776012
Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Mi? 4

Uyuşturucu ticareti suçlarının niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Bunun yanında, uyuşturucu bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının cezayı ne denli değiştirdiği herkesin malumudur. Hak kaybına uğramamak ve çok daha az bir ceza ile kurtulmak ve hatta denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmak mümkünken uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak ihtimal dâhilindedir. Ayrıca bu suçta etkin pişmanlık ve teşebbüs hükümlerinin de değerlendirilmesi cezayı önemli ölçüde etkileyebilecektir.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine üst yargı makamları da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli ağır ceza avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve “Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Mi” konusuyla ile ilgili her türlü hukuki probleminizde Uyuşturucu Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.